Dagboek bouw/Aantekeningen

Uit Wouda's Wiki
Versie door Cierick Goos (overleg | bijdragen) op 6 jul 2022 om 16:35 (Categorie toegevoegd)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Dagboek door opzichter W. Anema over de bouw van het gemaal. [2.]

Vanwege de grote omvang van het dagboek is het voor deze wiki opgeknipt in de volgende delen:


Overzichtstaten en aantekeningen

Bladzijde 200

Dagboek bladzijden 200 & 201.

Aangevoerde en goedgekeurde materialen, bestemd voor het te bouwen Stoomgemaal bestek No. 6.

Dennen heipalen voor de fundeering (volgens bestek)
1916 van 7,30 M. van 6,25 M. van 6,— M. van 5,— M. totale lengte in M¹.
30 November 12 stuks 27 stuks 1 stuks 262,65 M¹.
1 December 10 stuks 12 stuks 2 stuks 160,— M¹.
2 December 7 stuks 15 stuks 4 stuks 168,85 M¹.
5 December 10 stuks 26 stuks 1 stuks 1 stuks 246,50 M¹.
6 December 29 stuks 60 stuks 7 stuks 3 stuks 643,70 M¹.
11 December 9 stuks 27 stuks 5 stuks 264,45 M¹.
15 December 38 stuks 33 stuks 2 stuks 5 stuks 520,65 M¹.
18 December 26 stuks 70 stuks 2 stuks 2 stuks 649,30 M¹.
1917
3 Januari 36 stuks 54 stuks 7 stuks 14 stuks 712,30 M¹.
6 Januari 22 stuks 41 stuks 2 stuks 428,85 M¹.
17 Januari 21 stuks 47 stuks 1 stuks 5 stuks 478,05 M¹.
18 Januari 21 stuks 36 stuks 2 stuks 388,30 M¹.
19 Januari 9 stuks 7 stuks 1 stuks 10 stuks 165,45 M¹.
15 Maart 12 stuks 58 stuks 99 stuks 795,10 M¹.
17 Maart 83 stuks 61 stuks 19 stuks 1082,15 M¹.
19 Maart 43 stuks 61 stuks 13 stuks 760,15 M¹.
21 Maart 2 stuks 65 stuks 51 stuks 675,85 M¹.
31 Maart 175 stuks 523 stuks 36 stuks 51 stuks 5017,25 M¹.
31 Maart 8 stuks 30 stuks 2 stuks 1088,95 M¹.
31 Maart 27 stuks 39 stuks 17 stuks
1 April 14 stuks 32 stuks 1 stuks
7 April 27 stuks 58 stuks 21 stuks 664,60 M¹.
25 Mei 105 stuks 656,25 M¹.


Bladzijde 201

Meskant vierkant bezaagd hout.
26 en 27 Maart Aangevoerd ± 63 M³. damwanden.
29 Maart t/m 5 Mei Aangevoerd ± 20,382 M³. damwanden.
Aangevoerd ± 8,075 M³. hout voor sloven.
7 t/m 12 Mei Aangevoerd ± 54,087 M³. damwand hout.
Aangevoerd ± 5,722 M³. hout voor de sloven.
16 Mei Aangevoerd ± 10,529 M³. hout voor de afdamming zeedijk.


Bladzijde 202

Dagboek bladzijden 202 & 203.
Aangevoerde materialen, bestemd voor de betonwerken, metselwerk enz.
1916
2 December Bindijzer voor de betonpalen ( ƒ 20,— ) 150,— KG.
14 December 500 zakken portlandcement ( ƒ 35,— ).
23 December 47798 KG betonijzer voor de betonpalen,
schoorsteenvoet, balkconstructies, enz ( ƒ 21 ).
1917
25 Maart 21 M³ grind voor de betonpalen.
10 M³ zand voor de betonpalen.
19 Januari 5100 KG bindijzer voor de betonpalen. ( ƒ 20,— + vracht )
30 Maart 55½ M³ grind voor betonwerk.
7 April Aangevoerd 100 H.L. tras.
21 April Aangevoerd 80 M³ zand.
21 April Aangevoerd 115 H.L. tras.
19 Mei Aangevoerd 35 zak portlandcement ( ƒ 66,- ). [slecht leesbaar ??]
4 Juni Aangevoerd 600 zak portlandcement ( ƒ 65,- ).


Bladzijde 203

Materialen voor ontvangbed, stortebed,
basaltglooiingen enz.
22 Maart Aangevoerd 110 M³ puin.
23 Maart Aangevoerd 46 M³ puin.
Januari 900 bos riet.
12 Januari 1000 M¹ zinklijn.
7 April Aangevoerd 64½ M³ puin.
18 April Aangevoerd 69½ M³ puin.
30 Mei Aangevoerd 118 M³ puin.
31 Mei Aangevoerd 28 M³ puin.
14 April Aangevoerd 615 last basaltzuilen.
2 Juni Aangevoerd 371 last basaltzuilen.
14 tm 25 April Aangevoerd 605 last stortsteen te Lemmer.
19 Mei Aangevoerd 28.100 bos Hollandsch rijshout.
Aangevoerd 547 bos palen.
Aangevoerd 134 bos latten.
Aangevoerd 140 bos wiepbanden.
4 Juni Aangevoerd 31 M³ puin.


Diverse materialen
20 Januari 2500 KG lood voor het aangieten v/d ankers.
20 Januari 600 KG zink voor het verzinken v/d ankers
13 Januari 30.000 KG steenkolen voor bemaling funderingsput
20 Maart 15,- M¹ gewapend beton buizen, diameter 50 x 95 cM
(inkoopsprijs per M¹ ƒ 8. totaal ƒ 120,-)
3 April IJzerwerk voor de sluisdeuren (zie aantekeningen van 3 April)
2449 KG à ƒ 27,-   ƒ 661,23
176 KG à ƒ 27,75   ƒ 48,84
160 KG à ƒ 27,50   ƒ 44,-
     Totaal   ƒ 754,07
2 April Aangevoerd groenharthout voor de sluisdeuren, volgens in gekomen rekening 74,613 M³.
Voor meerder werk te rekenen 0,706 M³ à ƒ 263,- = ƒ 185,68.
6 April Aangevoerd 90 kisten met wandtegels (zie bladz. 206)
13 April Aangevoerd 8 taatsen met 8 kouspotten voor de sluisdeuren. Gewicht totaal 3317,5 KG.
Taatsen 90, 90, 87½, 91, 86, 94, 88 en 88 = 714½ KG
Schoenen 326, 323, 328, 324, 320, 329, 328, 325 = 2603,- KG
Volgens bestek 3280 KG. Meerder gewicht 37½ KG.
18 april Aangevoerd
22 stuks beslagen eiken palen lang 5,50 M zwaar 20/20 cM.
2 stuks beslagen eiken palen lang 7,- M zwaar 20/20 cM.
26 stuks beslagen eiken palen land 3,- M zwaar 15/15 cM.
Totaal 7,155 M³

Aangevoerde verfstoffen. van de firma J. Broersma
Een bus bereide menieverf
Netto 21 KG à ƒ 1,35   ƒ 28,35
Een vat chem zuiver (?) Loodmenie
Bruto 260 KG Tarra 10 KG Netto 250 KG à ƒ 1,40   ƒ 350,-
Een fust zuivere belegen lijnolie
Netto 190 liter à ƒ 0,67   ƒ 127,30
1 leenfust   ƒ 10,-
5 KG Siccatiefolie à ƒ 1,30   ƒ 6,50
(Zie verrekeningboek.) Totaal ƒ 522,15

Aangevoerd totaal 115 H.L. tras in twee partijen, 35 H.L. en 80 H.L.
(reeds vermeld op bladzijde 203)

5 Mei Aangevoerd 1939½ KG verzinkt gesmeed ijzer voor granitet ankers.
4 Juni 55 ton kleigrond.


Bladzijde 204

Dagboek bladzijden 204 & 205.

Vervolg van de tabel met diverse materialen op bladzijde 203.

Bladzijde 206

Dagboek bladzijden 206 & 207.
Wandtegels machinekamer.
540 stuks Gele tegels 104/104 m/m met ronde hoeken (2821).
19500 stuks Gele tegels 104/104 m/m vlak (2821).
3100 stuks Blauwe tegels 112/57 m/m met ronde hoeken (2821).
40 stuks Blauwe tegels 112/57 m/m met 2 ronde kanten (2821).
9750 stuks Blauwe tegels 112/57 m/m vlak (2821).
160 stuks Blauwe tegels 104/104 m/m vlak (2821).
18 vakjes in de pilasters 234/234 m/m.
6 stuks Ornamenttegels 208/208 m/m G122.
4 stuks Ornamenttegels 208/208 m/m G125.
2 stuks Ornamenttegels 208/208 m/m G123.
2 stuks Ornamenttegels 208/208 m/m G126.
2 stuks Ornamenttegels 208/208 m/m G129.
2 stuks Ornamenttegels 208/208 m/m G131.
72 stuks Blauwe tegels 104/13 m/m vlak (2653).
108 stuks Blauwe tegels 78/13 m/m vlak (2653).
8 vakjes.
32 stuks Blauwe tegels 104/52 m/m vlak (2653).
10 vakjes
50 stuks Blauwe tegels 104/52 m/m vlak (2653).
40 stuks Blauwe tegels 52/52 m/m vlak (2653).
8 banden v/d smalle pilasters.
56 stuks Blauwe tegels 104/52 m/m vlak (2653).
16 stuks Blauwe tegels 104/52 m/m vlak (2653).
10 banden v/d breede pilasters.
90 stuks Blauwe tegels 104/52 m/m vlak (2653).
18 stuks Blauwe tegels 104/52 m/m vlak (2653).


Bijbouw ketelhuis
235 stuks      tegels 104/104 m/m met ronde kant (3138)
2115 stuks      tegels 104/104 m/m vlak (3138)
470 stuks Paarse tegels 104/104 m/m vlak (2699)
470 stuks Paarse tegels 104/17 m/m vlak (2699)


W.C. Directie
55 stuks Witte tegels 104/104 m/m met ronde kant (2237)
425 stuks Witte tegels 104/104 m/m vlak (2237)
165 stuks Paarse tegels 104/17 m/m vlak (2699)
110 stuks Paarse tegels 104/104 m/m vlak (2699)
75 stuks Paarse tegels 52/52 m/m vlak (2699)
150/2 stuks [Driehoekige] Witte tegels 52/52 m/m vlak (2237)


Zie verder bladzijde 208.


Bladzijde 207

Afspraak met Gebrs Broersma, Krikke en Dikkerboom over het baggeren van de fundeeringput voor de aanvang van het werk. De strook grond langs de zeedijk en vallende in de fundeeringput lag ± 25 cM + zomerpeil. De N.W. van het terrein lag ruim op zomerpeil. Het midden van de fundeeringput werd gesneden door een vaargeul, welke geul eene diepte had van 1,30 M ÷ zomerpeil. Alzoo is besloten voor de grondberekening aan te houden, dat het terrein gemiddeld zou liggen op Z.P. met aftrek nog voor de geul 1850 M³.

Oppervlakte van de geheele funderingput door mij uitgezet, bedroeg op het maaiveld totaal 10471,30÷M².
Verdeeld als volgt:
Machinegebouw, keersluis, ontvang- en stortebed.
8778 M³ gebaggerd op eene diepte van 4,86 M ÷ N.A.P. of 4,20 M ÷ Z.P., met aftrek v/d taluds 3 op 1. Lengte van de taluds 315 M¹.

Ketelhuis met schoorsteen
1693,30 M² gebaggerd op eene diepte van 3,75 M ÷ N.A.P. of 3,09 M ÷ Z.P., met aftrek v/d taluds 3 op 1. Lengte van de taluds 88 M¹.

Grondberekening Machinegebouw enz.
8778 x 4,20 x 1 M³ = 36867,60 M³.
Af voor de taluds 315 x 26,33 x 1 M³ = 8293,95 M³.
Blijft 28573,65 M³.

Grondberekening Ketelhuis met schoorsteen
1693,30 x 3,09 x 1 M³ = 5232,30 M³.
Af voor de taluds 88 x 14,32 x 1 M³ = 1260,21 M³.
Blijft 3972,19 M³.

Fundeering Machinegebouw enz. 28573,65 M³.
Fundeering Ketelhuis enz. 3972,19 M³.
Het inbaggeren van de penanten 520,- M³.
Het inbaggeren van de zeedijksberm 500,- M³.
Totaal 33565,84 M³.
Af te trekken volgens overeenkomst 1850,- M³.
Blijft 31715,84 M³.


Bladzijde 208

Dagboek bladzijden 208 & 209.

Vloertegels machinegebouw enz:
23 oktober
Aangevoerd totaal 16680 stuks grijze vloertegels.
9800 stuks met de afmetingen
6880 stuks met de afmetingen

10737 stuks porphyr tegels 15/15 cM.
1480 stuks rode tegels 15/15 cM.
250 stuks zwarte tegels 15/15 cM.
20/1 – 340/2 porphyr inlagen 5/5 cM.
6372 roode tegels 10/10 cM.
340/2 zwarte inlagen 5/5 cM.
68/4 zwarte tegels 15/15 cM.

10032 stuks porphyr 15/15 cM.
7003 stuks porphyr 10/10 cM.
502 stuks porphyr 10/5 cM.

Nabestelling op 14 december 1918 voor lambrisering in Machinegebouw en bijgebouw. 460 stuks geel gecristall. 104/104 m/m met ronde kant
50 stuks blauw gecristall. 112/57 m/m met 2 ronde kanten (25 links en 25 rechts)
60 stuks grauw grijs gecristall. 104/104 m/m met ronde kant
14 stuks paars gecristall. 104/104 m/m met ronde kant
14 stuks paars gecristall. 104/17 m/m met korte zijde rond
8 stuks grijsgrauw 104/104 m/m met 2 ronde kanten


Bladzijde 211

Dagboek bladzijden 210 & 211.

Geleverd aan W. de Vries en S. de Jong 20 zakken portlandcement.

Geleverd aan W. de Vries en S. de Jong 60 zakken portlandcement.

Geleverd aan W. de Vries en S. de Jong 20 zakken portlandcement.

Geleverd aan Canoy Herfkens voor de schoorsteenbouw 45 zakken portlandcement.

Geleverd aan Canoy Herfkens voor de schoorsteenbouw 90 zakken portlandcement

Bij het begin der werkzaamheden van de Provincie overgenomen 13 kruideelen lang gemiddeld 4,80 M en zwaar 32 mm. Zeven kruiwagens.

Rekening te houden met het herstellen van eigen gereedschappen van ijzer op verzekering b.v. het herstellen van de ijzeren lift door de verzekening betaald. (2 stuks, waarvan de verzekering betaalt ƒ 1100).

Dagboek bladzijden 212 & 213.


Bladzijde 296

Dagboek bladzijden 296.

Aangenomen werken. (aanteekeningen)

Zetwerk op de dam voor rekening van de verrekening werd aangenomen van ƒ 1,– per M² met bijbrengen van te kort komend puin.

Verdienste van de steenzetters, wanneer geen aangenomen werk is ƒ 30,– per week met ƒ 0,10 per M² zetwerk.

Het zand en grind lossen werd deze dagen (October 1918) aannomen voor ƒ 0,60 per M³. Van 't zomer werd er zelfs ƒ 0,90 per M³ betaald.

Het laden van puin te Lemmer werd uitbesteed van ƒ 1,– per last.