Dagboek bouw/1917, 1e kwartaal

Uit Wouda's Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Dagboek door opzichter W. Anema over de bouw van het gemaal. [2.]

Vanwege de grote omvang van het dagboek is het voor deze wiki opgeknipt in de volgende delen:


Januari 1917

Woensdag 3 Januari 1917

Dagboek bladzijden 10 & 11.

Aangevoerd 146 stuks dennen heipalen, waarvan goedgekeurd:
36 stuks lang 7,30 Meter en zwaar 26 x 16 cM. =
54 stuks lang 6,25 Meter en zwaar 26 x 16 cM. –
 7 stuks lang 6,00 Meter en zwaar 25 x 15 cM. ≡
14 stuks lang 5,00 Meter en zwaar 25 x 16 cM. X
35 stuks afgekeurd van verschillende lengte.

Zaterdag 6 Januari 1917

Aangevoerd 86 stuks dennen heipalen, waarvan goedgekeurd:
22 stuks lang 7,30 Meter en zwaar 26 x 16 cM.
41 stuks lang 6,25 Meter en zwaar 26 x 16 cM.
 2 stuks lang 6,00 Meter en zwaar 25 x 15 cM.
21 stuks afgekeurd van verschillende lengte.
Deze week verder geen bijzonders, wat aanleiding geeft tot aanteekeningen.

Zaterdag 13 Januari 1917

In dienst gekomen de b/g opzichter P. Buwalda. Met de aannemers afgesproken, een paar afgekeurde heipalen te plaatsen voor de brug en een paar stoppalen in het gedeelte kanaal tusschen de zijlroede en nieuwe Ophaalbrug. Een en ander om aanvaring van de brug te voorkomen. Deze week geen bijzonders, dat aanleiding gaf tot aanteekening. Aangevoerd een schip met 30 ton steenkolen.

Maandag 15 Januari 1917

Aangevoerd 30.000 KG steenkolen voor den prijs van ƒ 27 per 1000 KG. + de vracht. 1000 M¹ touw voor zinklijn. Op het werk geweest de Comisaris der Koningin, Lid van Ged- Staten L v/d Zwaag en de Hoofdingenieur. Met de aannemers Broersma afgesproken, tot aankoop van de geheele hoeveelheid portland cement over te gaan, voor den prijs van ƒ 30 per 1000 KG. Inkoopsprijs cement per 1000 KG ƒ 26,50 Te betalen voor de zakken ƒ 0,50 per stuk, waarvoor bij terug zenden wordt betaald ƒ 0,325, alzoo op elk zakje een verlies van ƒ 0,175. Op 1000 KG cement 20 x ƒ 0,0175   ƒ 3,50

Donderdag 16 Januari 1917

Op een bord uitgeslagen, de mallen voor de zuigbuizen en kon door den aannemer hieraan worden begonnen. De aannemers meegedeeld, dat de afgekeurde palen binnen acht dagen van het terrein moesten worden verwijderd, wanneer de leverancier niet kwam om nader overeen te komen, wat verder met deze palen te doen. Hiervan is per telegram orders gegeven aan v/d Werf te Bolsward.
Telegram.
 Directie verlangt, dat de afgekeurde palen van het terrein worden verwijderd, hoe moet dit. Gebrs Broersma.

Woensdag 17 Januari 1917

Dagboek bladzijden 12 & 13.

Aangevoerd en gekeurd 85 stuks dennen heipalen.
47 stuks lang 6,25 M en zw: volgens bestek 26 x 16.
21 stuks lang 7,30 M en zw: volgens bestek 26 x 16.
 1 stuks lang 6,00 M en zw: volgens bestek 25 x 15.
 5 stuks lang 5,00 M en zw: volgens bestek 25 x 16.
11 stuks afgekeurd van verschillende lengten.
Door het koude en slechte weer weer werd er door de grondwerkers en timmerlieden niet gewerkt. Het baggerwerk ging door.

Donderdag 18 Januari 1917

Aangevoerd en goed gekeurd 80 stuks dennen heipalen.
21 stuks lang 7,30 M en zw: volgens bestek 26 x 16.
36 stuks lang 6,25 M en zw: volgens bestek 26 x 16.
 2 stuks lang 5,00 M en zw: volgens bestek 25 x 16.
21 stuks afgekeurd van verschillende lengte.
Door de timmerlieden en grondwerkers werd niet gewerkt, maar het baggerwerk ging door.

Vrijdag 19 Januari 1917

Aangevoerd en gekeurd 44 stuks dennen heipalen, waarvan goedgekeurd.
 9 stuks lang 7,30 M en zw: volgens bestek 26 x 16.
 7 stuks lang 6,25 M en zw: volgens bestek 26 x 16.
 1 stuks lang 6,00 M en zw: volgens bestek 25 x 15.
10 stuks lang 5,00 Meter en zw: volgens bestek 25 x 16.
17 stuks afgekeurd van verschillende lengten.
Door de timmerlieden en grondwerkers werd niet gewerkt, maar het baggerwerk ging door. Aangevoerd ± 5000 KG gegalvaniseerde draad, zwaar 5 en 4 mM, welke draad gekocht 21 December te Schiedam. De aannemers opgedragen, maar te bestellen het volgende hout, wat door Sollaart is meegedeeld.
Damwanden Machinegebouw.
364,50 M¹ damwand lang 3,– M en zwaar 8 cM.
4 planken lang 6,40 M, breed 30 cM en zwaar 8 cM.
Ketelhuis.
66,20 M¹ damwand lang 3,– M en zwaar 6½ cM.
Walmuur.
85 M¹ damwand lang 3,60 M en zwaar 8 cM.
De lengten damwand zijn in het werk gemeten, dus zonder veer- en groef.

Vlotten (8 stuks)
vierkant bezaagd eikenhout.
16 stuks lang 1,95 M en zw 20 x 22 cM. (voor geleiding)
gecreosoteerd vurenhout.
16 stuks lang 6,35 M en zw: 12 x 15 cM.
24 stuks lang 3,10 M en zw: 12 x 15 cM.
240 stuks lang 2,94 M en zw: 4 x 20 cM.

Loopbrug.
vierkant bezaagd eikenhout.
256 planken lang 1,35 M en zwaar 5 x 205 cM.
trap einde loopbrug.
2 boomen lang 1,40 M en zwaar 5 x 25 cM.
3 treden 1,30 M en zwaar 5 x 25 cM.
De leverancier opgedragen om maar te leveren het hout voor de schermen, welk hout bij mijn komst op de houtzagerij reeds klaar lag. 6,4 M¹ damwand lang 7,– M en zwaar 8 cM. Volgens ontvangen schrijven van Sollaart, wordt het nu gewapend beton.

Zaterdag 20 Januari 1917

Aangevoerd 2500 KG lood en 600 KG zink. Het lood bestemd voor het aangieten van graniet en het zink voor het verzinken van de ankers. Door den strengen vorst werd er geheel niet gewerkt. Afgegeven weekrapport no 9. Deze week gerekend op 3 dagen niet gewerkt.

Maandag 22 Januari 1917

In het geheel is thans aangevoerd de volgende dennen heipalen, waarvan de aannemers opgaaf gedaan.
250 stuks lang 7,30 M en zw 26 x 16 cM.
455 stuks lang 6,25 M en zw 26 x 16 cM.
 35 stuks lang 6,00 M en zw 25 x 15 cM.
 42 stuks lang 5,00 M en zw 26 x 15 cM.
Totaal 5088,75 M¹. Afgekeurd 196 stuks.
Aangevoerd ± 5250 KG gegalvaniseerde draad.
Aangevoerd 47798 KG ijzer voor de betonpalen.
Aangevoerd 500 zakken portlandcement merk Dickerhoff.
Aangevoerd 2500 KG lood à ƒ 0,60.
Aangevoerd 600 KG zink à ƒ 0,42.
Aangevoerd 1000 M¹ zinklijn.

Zaterdag 27 Januari 1917

Dagboek bladzijden 14 & 15.

In de week van 21 tot en met 27 Januari niets voorgevallen, dat aanleiding geeft tot aanteekeningen. Wegens den strengen vorst werd er weinig of niet gewerkt. Het werk is stop gezet op Zaterdag 20 Januari. Zie verder weekrapport no 10.

Februari 1917

Zaterdag 3 Februari 1917

In de week van 29 Januari tot en met 3 Februari niet voorgevallen, dat aanleiding geeft tot aanteekeningen. Wegens den strengen vorst werd er weinig of niet gewerkt. Zie verder weekrapport no 11.

Maandag 5 Februari 1917

Aangevoerd en gekeurd 70 stuk dennen heipalen.
Goedgekeurd.
12 stuks lang 7,30 M en zwaar 26 x 16 cM.
26 stuks lang 6,25 M en zwaar 26 x 16 cM.
 8 stuks lang 5,00 M en zwaar 25 x 16 cM.
24 stuks afgekeurd van verschillende lengte.
Deze palen werden gekeurd aan het tramstation te Lemmer en de afgekeurde palen niet naar het terrein vervoerd. Er wordt enkel door eenige timmerlieden gewerkt aan de bewapening in de betonpalen, aangegeven op weekrapport no 12.

Woensdag 7 Februari 1917

Aangevoerd en gekeurd 101 stuks dennen heipalen.
Goedgekeurd
11 stuks lang 7,30 M en zwaar 26 x 16 cM.
61 stuks lang 6,25 M en zwaar 26 x 16 cM.
 5 stuks lang 5,00 M en zwaar 25 x 16 cM.
24 stuks afgekeurd van verschillende lengte.
Verder als boven (5 Februari.)

Vrijdag 9 Februari 1917

Aangevoerd en gekeurd 41 stuks dennen heipalen.
Goedgekeurd.
11 stuks lang 7,30 M en zwaar 26 x 16 cM.
18 stuks lang 6,25 M en zwaar 26 x 16 cM.
 1 stuks lang 5,00 M en zwaar 25 x 16 cM.
11 stuks afgekeurd van verschillende lengte.

Zaterdag 10 Februari 1917

In de week van 5 Februari t/m 10 Februari werd er alleen gewerkt aan de bewapening betonpalen en het aanvoeren van fundeeringpalen, welke reeds vermeld.
Aangevoerd voor ƒ 1,50 bindtouw zinkstukken.
Aangevoerd voor ƒ 250 riet voor de stortebedden.
Afgegeven weekrapport no 12.

Maandag 12 Februari 1917

Naar Leeuwarden geweest en met Sollaart afgesproken, dat hij de teekening paalfundeering mij zou toezenden om te calqeeren. Met den Hoofdingenieur gesproken over de verlichting brug te Spannenburg. Afgesproken de brug te verlichten, zoodra er weer petroleum ruimschoots te verkrijgen is.

Woensdag 14 Februari 1917

Aangevoerd en gekeurd 145 stuks dennen heipalen.
Goedgekeurd.
30 stuks lang 7,30 M zwaar 26 x 16 cM.
89 stuks lang 6,25 M zwaar 26 x 16 cM.
 1 stuks lang 6,00 M zwaar 25 x 15 cM.
11 stuks lang 5,00 M zwaar 25 x 16 cM.
14 stuks afgekeurd van verschillende lengte.

Vrijdag 16 Februari 1917

Aangevoerd en gekeurd 99 stuks dennen heipalen.
Goedgekeurd.
20 stuks lang 7,30 M zwaar 26 x 16 cM.
45 stuks lang 6,25 M zwaar 26 x 16 cM.
11 stuks lang 6,00 M zwaar 25 x 15 cM.
 5 stuks lang 5,00 M zwaar 25 x 16 cM.
18 stuks afgekeurd van verschillende lengte.

Zaterdag 17 Februari 1917

Dagboek bladzijden 16 & 17.

Aangevoerd en gekeurd 52 stuks dennen heipalen.
Goedgekeurd.
 9 stuks lang 7,30 M zwaar 26 x 16 cM.
36 stuks lang 6,25 M zwaar 26 x 16 cM.
 2 stuks lang 5,00 M zwaar 25 x 15 cM.
 5 stuks afgekeurd van verschillende lengte.
De leverancier van de dennen heipalen hier gehad om te spreken over de afgekeurde dennen heipalen. In tegenwoordigheid met van de aannemers Gebrs Broersma met den heer v/d Werf afgesproken, dat voortaan geen palen van 5,– M zullen worden aangevoerd en dezen verder, zoo mogelijk worden gezocht uit de afgekeurde palen lang 6,25 en 7,30 M. Verder uit de afgekeurde palen lang 7,30 M zoo mogelijk palen te snijden lang 6,25 M. Een en ander werd aan de Directie overgelaten en zou geen aanmerking op worden gemaakt, wanneer hierdoor van elke afgekeurde paal een Meter afviel. Heb v/d Werf er nog ens uitdrukkelijk op gewezen, dat hij zich niet moest voorstellen, dat alle afgekeurde palen hierdoor werden geaxepteerd. De reeds afgekeurde palen lang 7,30 M reeds bleven afgekeurd en moesten daarvoor in elk geval nieuwe worden geleverd. Bij het einde van de levering zou hij nader bericht ontvangen over de palen, welke beslist niet voor eene goedkeuring in aanmerking kwamen. Afgegeven weekrapport no 13. In de week van 12 Februari t/m 17 Februari werd er anders niet gewerkt, dan aan het vlechten van de bewapening betonpalen en het lossen van dennen heipalen aan het tramstation te Lemmer. Deze week afgegeven het 2de termijn van betaling.

Maandag 19 Februari 1917

Aangevoerd en gekeurd 53 stuks dennen heipalen.
Goedgekeurd.
16 stuks lang 7,30 M en zwaar 26 x 16 cM.
32 stuks lang 6,25 M en zwaar 26 x 16 cM.
 1 stuks lang 6,00 M en zwaar 25 x 15 cM.
 4 stuks lang 5,00 M en zwaar 25 x 16 cM.
Afgekeurd geen.

Woensdag 21 Februari 1917

Aangevoerd en gekeurd 105 stuks dennen heipalen.
Goedgekeurd.
16 stuks lang 7,30 M en zwaar 26 x 16 cM.
59 stuks lang 6,25 M en zwaar 26 x 16 cM.
 9 stuks lang 6,00 M en zwaar 25 x 15 cM.
12 stuks lang 5,00 M en zwaar 25 x 16 cM.
 9 stuks afgekeurd van verschillende lengte.

Donderdag 22 Februari 1917

Aangevoerd 1050 stuks dennen perkoenpalen lang 1,10 à 1.60 M en zwaar volgens bestek 10 cM.

Zaterdag 24 Februari 1917

Afgegeven weekrapport no 14. In de week van 19 t/m 24 Februari werd er niet anders gewerkt dan aan de bewapening betonpalen, het lossen van dennen heipalen aangevoerd te Lemmer en het herstellen van gereedschappen, als heistellingen enz. Verder geen bijzonders, wat aanleiding geeft tot aanteekeningen.

Maandag 26 Februari 1917

Aangevoerd en gekeurd 50 stuks dennen heipalen.
Goedgekeurd.
16 stuks lang 7,30 M en zwaar 26 x 16 cM.
23 stuks lang 6,25 M en zwaar 26 x 16 cM.
 7 stuks lang 6,00 M en zwaar 25 x 15 cM.
 1 stuks lang 5,00 M en zwaar 25 x 16 cM.
 3 stuks afgekeurd van verschillende lengte.

Woensdag 28 Februari 1917

Aangevoerd en gekeurd 65 stuks dennen heipalen.
Goedgekeurd.
 3 stuks lang 7,30 M en zwaar 26 x 16 cM.
48 stuks lang 6,25 M en zwaar 26 x 16 cM.
 7 stuks lang 6,00 M en zwaar 25 x 15 cM.
 7 stuks afgekeurd van verschillende lengte.
Gister (Maandag 26 Februari) de Hoofdingenieur en Ingenieur op het werk geweest. Naar Steenwijk geweest, om te zien het hout bestemd voor de damwanden. Opdracht v/d Hoofdingenieur ontvangen, deze partij hout te keuren en spint, voor zoover het nog gezond hout is, toe te staan.

Maart 1917

Vrijdag 2 Maart 1917

Dagboek bladzijden 18 & 19.

Met de aannemers Gebrs Broersma naar Leeuwarden geweest, om met den Hoofdingenieur te spreken over de aankoop van ijzer tegen levering van levensmiddelen, zoals dit gevraagd werd, door een groothandelaar in ijzer uit Duitschland. De Hoofdingenieur aan Gebrs Broersma opgedragen eerst eens met den handelaar te correspondeeren over de prijs van het ijzer en tegen welke levensmiddelen, dit wordt verlangd. Hiervoor nader berichten afwachten.

Zaterdag 3 Maart 1917

Afgegeven weekrapport no 15. In de week van 26 Februari t/m 3 Maart werd er gewerkt aan de bewapening betonpalen, welke thans klaar. Begonnen met het maken van de mallen voor de zuig- en persbuizen. Eene stelling op de zeedijksberm gemaakt, bestemd voor het maken van de sluisdeuren. Verder deze week geen bijzonders, wat aanleiding geeft tot aanteekeningen.

Maandag 5 Maart 1917

Aangevoerd een teekenkast bestemd voor de Directiekeet. Aan de aannemers toegestaan, een steiger te slaan ten zuiden van de Nieuwe Ophaalbrug en bestemd voor het lossen van zand en grind. Gekeurd de palen te Lemmer aangevoerd 2 Maart.
Aangevoerd en gekeurd 44 stuks dennen heipalen.
Goedgekeurd.
12 stuks lang 7,30 M en zwaar 26 x 16 cM.
26 stuks lang 6,25 M en zwaar 26 x 16 cM.
 1 stuks lang 5,00 M en zwaar 25 x 16 cM.
 5 stuks afgekeurd van verschillende lengte.
Met aannemers afgesproken niet onnoodig gereedschappen of materialen aan te koopen. Dit in verband met het zoo noodig stop zetten van het werk.

Vrijdag 9 Maart 1917

Op het werk aangevoerd een locomobiel. Klaar gekomen met het uitslaan van alle mallen voor de zuig- en persbuizen

Zaterdag 10 Maart 1917

Afgegeven weekrapport no 16. De aannemers toegestaan, steen te gebruiken (beregende klinkers) voor het bouwen van een cementloods enz. Een schriftelijk bewijs van de aannemers ontvangen, dat de steen, welke hierdoor onbruikbaar of minder waardig werden, voor hun rekening kwamen. Verder deze week geen bijzonders, wat aanleiding geeft tot aanteekeningen. Door den strengen vorst kon er nog weinig worden uitgevoerd.

Maandag 12 Maart t/m Zaterdag 17 Maart 1917

Aan de aannemers opgedragen een bergplaats te bouwen, van 45 M² oppervlakte en bestemd voor het onderdak brengen van vloer- en muurtegels. De wanden te maken van halfsteens metselwerk en af te dekken met asphaltpapier. Met den leverancier van de tegel overeen gekomen, de tegels per schip aan te voeren en niet per spoor. Aan den Hoofdingenieur verstrekt, een overzicht van de aangevoerde materialen, de aangevoerde en gekochte gereedschappen, de gekochte materialen, de uit reeds uitgevoerde werken en welk werk nog kan worden uitgevoerd, veronderstellende dat geen ijzer en cement op tijd werd aangevoerd. Zaterdag 16 Maart een en ander Donderdag 15 Maart bovengenoemde punten met den Hoofdingenieur besprokenen en is er besloten, in elk geval door te werken, zoolang het kan.

Zaterdag 17 Maart 1917

Aangevoerd en gekeurd 172 stuks dennen heipalen.
Goedgekeurd.
83 stuks lang 7,30 Meter en zwaar 26 x 16 cM.
61 stuks lang 6,25 Meter en zwaar 26 x 16 cM.
19 stuks lang 5,00 Meter en zwaar 26 x 15 cM.
 9 stuks afgekeurd van verschillende lengten.
Afgegeven weekrapport no 17.

Maandag 19 Maart 1917

Dagboek bladzijden 20 & 21.

Vertrokken naar Maas Middelburg om het hout te keuren, bestemd voor de sluisdeuren.
Aangevoerd en gekeurd 120 stuks dennen heipalen.
Goedgekeurd.
43 stuks lang 7,30 M en zwaar 26 x 16 cM.
61 stuks lang 6,25 M en zwaar 26 x 16 cM.
13 stuks lang 5,00 M en zwaar 26 x 15 cM.
Afgekeurd 3 stuks van verschillende lengten.
Verder aangevoerd een partij hout, bestemd voor bekistingen beton constructie's. Weer met het baggeren van de fundeeringput begonnen en de spuit in gebruik gesteld.

Woensdag 21 Maart 1917

Aangevoerd en gekeurd 129 stuks dennen heipalen.
Goedgekeurd.
 2 stuks lang 7,30 M en zwaar 26 x 16 cM.
65 stuks lang 6,25 M en zwaar 26 x 16 cM.
51 stuks lang 5,00 M en zwaar 26 x 15 cM.
Afgekeurd 11 stuks van verschillende lengten.

Donderdag 22 Maart 1917

Aangevoerd twee schepen met afbraak puin, ieder bevattende 55 M³ en gelost. (totaal 110 M³) Terug gekomen van Middelburg en op de terug reis aangeweest bij de fabriek van L. Smulders en Co te Utrecht. Aldaar besproken de mallen van de zuig- en persbuizen en toestemming ontvangen, om kleine wijzigen aan te brengen, wanneer dit in t'Belang van het werk was. Vooral te zorgen, dat de aansluiting zuiver volgens teekening werden uitgevoerd. In Leeuwarden geweest, om den Hoofdingenieur de uitslag van de keuring enz mee te deelen.

Vrijdag 23 Maart 1917

De aannemers opgedragen om een sloot te laten graven voor perceelscheiding en afwatering van de dijksvaart, achter het terrein bestemd voor de woningen. Aangevoerd 15 stuks gewapend betonbuizen voor afwatering van bovengenoemde dijksvaart en te leggen onder den parallelweg achter de nieuwe Directiekeet.

Zaterdag 24 Maart 1917

Door de aannemers gekocht de geheele hoeveelheid ijzer, volgens ontvangen gewichtstaten van de N.V. Hartelust te Leeuwarden. Aangevoerd een schip met 46,– M³ puin en een schip met 21,– M³ grind. Bij de houthandel Sleeswijk gekeurd eene partij damwand van 6½ en 8 cM. Afgegeven weekrapport no 18.

Maandag 26 Maart 1917

Aangevoerd een gedeelte damwand ± 33,– M³, welke damwand vooraf te Lemmer gekeurd. Aangevoerd dennen heipalen van Lemmer, welke hoeveelheid later te noemen, wanneer alle palen van Lemmer op het terrein zijn aangevoerd. De aannemers nogmaals opgedragen een waarschuwingsbord te laten plaatsen ten Noorden van de brug (hoek Zijlroede) en luidende mast strijken voor de telefoondraden. Bij nalatigheid zijn de gevolgen, die hieruit ontstaan, voor hun rekening.

Dinsdag 27 Maart 1917

Een gedeelte damwand gekeurd bij Sleeswijk te Lemmer, welke partij ± 30,– M³ nog deze week op het terrein wordt aangevoerd. Gecontroleerd de hoogte punten aansluitingen mallen zuig- en persbuizen. Aan het aanvoeren van dennen heipalen uit Lemmer werd doorgewerkt. Begonnen met het graven van een greppel op de scheiding van Provinciaal en Waterschaps eigendom ten westen van het te bouwen Stoomgemaal.

Woensdag 28 Maart 1917

Dwarsprofielen genomen van de Zijlroede. Met het aanvoeren van dennen heipalen vanuit Lemmer werd doorgewerkt. De timmerlieden werken steeds aan de mallen voor de zuig- en persbuizen. De aannemers toegestaan, om ± 6000 steen te mogen gebruiken voor het bouwen van een machineloods.

Donderdag 29 Maart 1917

Dagboek bladzijden 22 & 23.

Wegens het slechte weer werd er de halve dag niet gewerkt. De aannemers opgedragen het volgende gecreosteerde hout te kunnen bestellen.
Vlotten.
16 stuks ribben lang 6,35 M en zwaar 12 x 15 cM.
24 stuks ribben lang 3,10 M en zwaar 12 x 15 cM.
240 stuks planken lang 2,94 M en zwaar 4 x 20 cM.

Bekleedings- grondkeerende muren en beschoeiingen.
1 watergording lang 34,– M en zwaar 10 x 15 cM.
7 planken lang 5,35 M en zwaar 4 x 27 cM.
3 planken lang 6,25 M en zwaar 4 x 27 cM.
11 planken lang 5,– M en zwaar 4 x 27 cM.

Stortebed, ontvangbed en steenglooiingen.
65 stukken rib lang 1,25 M en zwaar 10 x 10 cM.
50 stukken rib lang 1,– M en zwaar 10 x 10 cM.
500 M¹ planken zwaar 4 x 30 cM.

Dennen rondhout.
300 palen lang 1,25 M en middellijn 10 cM.
 90 palen lang 1,– M en middellijn 10 cM.

Vrijdag 30 Maart 1917

Aangevoerd 2 schepen met grind, samen eene hoeveelheid van 55½ M³. Aangevoerd een locomotief met 600 M¹ zwaar spoor en de noodige biels.

Zaterdag 31 Maart 1917

Aangevoerd en goedgekeurd 187 stuks dennen heipalen.
Goedgekeurd.
 49 stuks lang 7,30 M en zwaar volgens bestek 26 x 16 cM.
101 stuks lang 6,25 M en zwaar volgens bestek 26 x 16 cM.
 20 stuks lang 5,00 M en zwaar volgens bestek 26 x 15 cM.
Afgekeurd 17 stuks van verschillende lengten.
Uitgezet de fundeeringput om te beginnen met de put te baggeren op eene diepte van 4,85 beneden N.A.P. Afgegeven weekrapport no 19.
Volgende deel ──>