Dagboek bouw/1917, 2e kwartaal

Uit Wouda's Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Dagboek door opzichter W. Anema over de bouw van het gemaal. [2.]

Vanwege de grote omvang van het dagboek is het voor deze wiki opgeknipt in de volgende delen:


April 1917

Maandag 2 April 1917

Dagboek bladzijden 22 & 23.

Voorloopig gekeurd een schip met basaltzuilen liggende in de visschershaven te Lemmer en inhoudende 416 last basalt.
Aangevoerd het benoodigde groenhart hout voor 8 stel sluisdeuren totaal 76,676 M³.
8 achterharren lang 8,16 M zwaar 48 x 35 cM.   10,968 M³.
8 voorharren lang 8,16 M zwaar 35 x 35 cM.   8,— M³.;
8 onderregels lang 5,68 M zwaar 35 x 28 cM.   4,453 M³.
8 bovenregels lang 5,68 M zwaar 35 x 28 cM.   4,453 M³.
56 tusschenregels lang 5,68 M zwaar 30 x 28 cM.   26,718 M³.
24 vulstukken lang 0,85 M zwaar 30 x 20 cM.   1,224 M³.
320 M² beplanking zwaar 5 cM.   16,— M³.
8 schrankschoren lang 8,–zwaar 30 x 25 cM.   4,860 M³.

Dinsdag 3 April 1917

Opgaaf van de aannemer ontvangen, van het door de N.V. Amsterdamse IJzer en Staalhandel geleverd ijzer voor de sluisdeuren bestemd.
24 staven lang 6,10 M diameter 1¼   969 KG.
16 staven lang 5,00 M diameter 1¼   610 KG.
16 staven lang 4,00 M diameter 1¼   587 KG.
7 staven   283 KG.
2 staven diameter 1⅛   81 KG.
4 staven 1½ x 1½   95 KG.
4 staven 2 x ⅝   160 KG.
Zie voor verrekening bladzijde 203. Aangevoerd een partij betonijzer van de N.V. Hartelust. (zie voor specificatie ... ) Afgegeven de verklaring voor het afgegeven van het vierde termijn van betaling.

Woensdag 4 April 1917

Aangevoerd een partij perkoenpalen. Gelost het groenharthout voor de sluisdeuren. Uitgezet de lijn van verplichte ophooging en de aannemers meegedeeld, dat buiten deze lijn valt, het talud van 3 op 1. Begonnen met het maken van de kade langs de lijn van verplichte ophooging. Met het bouwen van de tegelbergplaats klaar gekomen.

Vrijdag 6 April 1917

Dagboek bladzijden 24 & 25.

De aannemers gewaarschuwd de zeedijksberm niet te zwaar te belasten met het oog op verzakking en instorten van de put. Ook heb ik hier er op gewezen, dat dit de oorzaak zou kunnen ten gevolge hebben, dat de Provincie genoodzaakt werd om het langs de zeedijk af te dammen. Aangevoerd eene partij wandtegels (90 kisten) welke direct in de loods opgeborgen om later te worden gekeurd.

Zaterdag 7 April 1917

Aangevoerd 108 stuks dennen heipalen voor de fundeering.
Goedgekeurd:
27 stuks lang 7,30 M en zwaar 26 x 16 cM.
58 stuks lang 6,25 M en zwaar 26 x 16 cM.
21 stuks lang 5,00 M en zwaar 26 x 15 cM.
Afgekeurd 12 stuks lang 6,25 Meter.
Aangevoerd 100 H.L. tras.
Aangevoerd 64½ M³ puin.
Afgegeven weekrapport no 20, waarop bovengenoemde materialen nog niet vermeld. Gepasseerde week werd er in hoofdzaak gewerkt aan het aanvoeren van materialen, als heipalen en basaltzuilen. Verder door de timmerlieden gewerkt aan de mallen voor zuig- en persbuizen.

Dinsdag 10 April 1917

Wegens slecht weer, werd er de halve dag maar gewerkt. Alleen werd door de timmerlieden in de cementloods doorgewerkt.

Donderdag 12 April 1917

Aan het aanvoeren van basaltzuilen, heipalen enz. werd doorgewerkt. De eerste lading basalt 416 last, waarin begrepen 8 last bruto, op het terrein aangevoerd. Begonnen met het lossen van de tweede lading. De aannemers gewaarschuwd, dat m.i.  de berm langs de zeedijk te zwaar is belast en hun in overweging gegeven in de eerste plaats de basalt, liggende op de Z.O. hoek van de fundeeringput gedeeltelijk te verwijderen. Begonnen met het uitpakken van de wandtegels. Eene schadevaring aan de brug.

Vrijdag 13 April 1917

Aangevoerd 8 stuks taatsen met 8 kruispotten voor de sluisdeuren. Gewicht totaal 3.317½ KG. Zie hiervoor verder bladzijde 203. Begonnen met het stellen van de mallen voor de betonpalen. De aannemers van het baggerwerk gewaarschuwd niet dichter aan de zeedijk te baggeren, dan 17 Meter uit de teen, op welke afstand de jalonstokken geplaatst. Afgegeven het 5de termijn van bestek no 6

Zaterdag 14 April 1917

De op 6 April aangevoerde wandtegels thans uitgepakt en gekeurd. Zie voor de specificatie bladzijde 206. Met het aanvoeren van basaltzuilen op het terrein werd deze week doorgewerkt. Thans op het terrein aangevoerd ± 600 last basaltzuilen of ± 1800 M² zetwerk. (3 M² per last). Begonnen met het lossen van de stortsteen, welke steen voorloopig te Lemmer blijft. Afgegeven weekrapport no 21. Deze week werd door de timmerlieden in hoofdzaak gewerkt aan de zuig- en persbuizen en het stellen van draagbaar spoor. Door de arbeiders aan het lossen en aanvoeren van materialen, als basaltzuilen enz.

Maandag 16 April 1917

Begonnen met het storten van de betonpalen en 10 stuks gestort. De laatste kisten met wandtegels uitgepakt en de specificatie nog vermeld op weekrapport no 21

Dinsdag 17 April 1917

Bezoek gehad van H.H. Gedeputeerde Staten met Hoofdingenieur. Gestort 8 stuks betonpalen en van wege de harde wind het betonstorten om 3 uur moeten staken. De aannemers meegedeeld, dat voor kozijnen, ramen enz eikenhout werd aangehouden.

Woensdag 18 April 1917

Dagboek bladzijden 26 & 27.

Gestort 12 stuks betonpalen, zoodat de eerste storting klaar is.
Aangevoerd voor de beschoeiing ten oosten van het van het stoomgemaal.
22 eiken palen volgens bestek lang 5,50 M zwaar 20/20 cM.
 2 eiken palen volgens bestek lang 7,– M zwaar 20/20 cM.
26 eiken ankerpalen volgens bestek lang 3,– M zwaar 15/15 cM.
Aangevoerd een schip met puin 69½ M³.

Donderdag 19 April 1917

Opgenomen het schip Senior (schipper H. Haiers) beladen gedeeltelijk met basaltzuilen en Zinksteen. Volgens opmeting gebleken, dat er was 195 last zuilen en 240½ last stortsteen, gerekend op 4½ last vuil. Volgens vrachtbrief van de Maatschappij totaal 880 ton of 440 last. Aangekomen me schipper D. Timmer schip Jetta, met 365– last stortsteen. Bij opmeting bleek de schipper 2 cM beneden zijn eik te liggen en dus voldoende afgeladen.

Vrijdag 20 April 1917

Begonnen met het opstellen van de locomobiel voor de bemalen van de fundeeringput. Gewogen 8 taatsen met 8 schoenen bestemd voor de sluisdeuren. (Gewicht 3317½ KG zie bladz. 203.) Gekocht van F.J. Boersma te Dokkum een bus bereide menieverf, een vat droge menie van 250 KG à ƒ 140 per 100 100KG en een vat begelegen lijnolie van 190 liter à ƒ 0,67 per liter.

Zaterdag 21 April 1917

Aangevoerd een schip met zand bevattende 80,– M³. Opgepeild met de aannemers Gebrs Broersma en Krikke de fundeeringput. Gebleken, dat er gemiddeld wel 20 cM morsgrond zat en zoodoende niet voldoende op diepte was gebaggerd. Afgegeven weekrapport no 22.

Maandag 23 April 1917

Afgegeven het 6de en 7de termijn van betaling voor bestek no 6. Gestort 14 stuks gewapend betonpalen.

Dinsdag 24 April 1917

Naar Leeuwarden geweest, om de met den Hoofdingenieur te bespreken het maken van de dam en het baggeren van de geul in zee. Afgesproken, de aannemers hierin vrij te laten, maar niet zooals door hun werd gevraagd de geul direct op te nemen en goed te keuren. Voor deze geul blijft van toepassing § 59 van het bestek en afwijking daarvan is uitgesloten. De aannemers besloten direct niet met deze werkzaamheden te beginnen. Vertrokken de kleine baggermachine met eenige bakken. Gestort 12 stuks gewapend betonpalen.

Woensdag 25 April 1917

Met het baggeren van de fundeeringput klaar gekomen. Met de aannemers Gebrs Broersma, Krikke en Dikkerboom de hoeveelheid grond uit de fundeeringput vast gesteld, Totaal gebaggerd 31715,84 M³. Zie hiervoor verder bladzijde 207. Vertrokken de spuit met de groote baggermachine. Gestorten 4 5 stuks gewapend betonpalen. Begonnen met het afsluiten van de fundeeringput en bezig met het in orde brengen van de bemaling. Opgenomen het schip met stortsteen van D. Timmer schip Jetta 365 last, vermeld op 20 April. Beg Bezig met het aanvoeren van zand, uit een aak liggende in de haven te Lemmer.

Donderdag 26 April 1917

Het overige materiaal van de aannemers Krikke en Dikkerboom, als bakken, woonschepen enz vertrokken. Gestort 11 stuks gewapend betonpalen. Ontvangen v/d firma J. Boersma en Zn.
Een bus bereide menieverf. netto 25 KG (à ƒ 1,35)
250 KG zuiver loodmenie. (à ƒ 1,40)
190 liter zuivere belegen lijnolie (à ƒ 0,67)
  5 siccatief olie (à ƒ 1,30)
Zie verder bladz: 204 en verrekeningsboek.

Vrijdag 27 April 1917

Dagboek bladzijden 28 & 29.

Gestort 6 stuks gewapend betonpalen. Aangevoerd een schip met 17 M³ puin.

Zaterdag 28 April 1917

Gestort 7 stuks gewapend betonpalen. Bijna klaar met het stellen van de bemaling voor de fundeeringput en bezig met het maken van de dam voor afsluiting van deze put. Deze week werd er gewerkt aan het storten van de gewapend betonpalen, het maken van de zuig- en persbuizen, het lossen van materialen en het opstellen van de centrifugaalpompen met locomobiel enz. Afgegeven weekrapport no 23.

Maandag 30 April 1917

Gestort 6 stuks gewapend betonpalen. Begonnen met de bemaling v/d fundeeringput met de kleine centrifugaalpomp.
Aangevoerd
65 M damwand lang 3,60 M en zwaar 8 cM.
218,94 M damwand lang 3,– M en zwaar 8 cM.
62,14 M damwand lang 3,– M en zwaar 6½ cM.
269,15 M sloof voor damwanden zwaar 15 x 20 cM.
Totaal aan fundeeringhout 91,4574 M³ Hiervan was reeds aangevoerd ± 63 M³ (zie bladz. 21 op 26 en 27 Maart.)
Aangevoerd dus 28,4574 M³.

Mei 1917

Dinsdag 1 Mei 1917

Gestort 11 stuks gewapend betonpalen.

Woensdag 2 Mei 1917

Gestort 6 stuks gewapend betonpalen. De hoogte punten rondom het bouwterein geslagen en gehaald vanuit de boerderij van Bakker.
Vast punt (steen in de boerderij) 1,59 M + N.A.P.
Bovenkant spijker betuiningpaal Directiekeet ligt 46,8 cM ÷ N.A.P.
Bovenkant paal hoek schoorsteen 30½ cM + N.A.P.
Bovenkant paal buiten het terrein 269 cM + N.A.P.
Bovenkant paal zeedijksleem bij het hek. 983 cM + N.A.P.
Bovenkant paal zeedijksleem kant fundeeringput. 49 cM + N.A.P.
Bovenkant paal b/d Machineloods. 12 cM + N.A.P.
(bovenkant spijker plank in het zand 47 cM + N.A.P.

Donderdag 3 Mei 1917

Gestort 10 stuks gewapend betonpalen. De aannemers opgedragen, de basaltzuilen ligende op de zeedijksberm direct te verwijderen, met het oog op het instrorten van de zuilen en grond in de fundeeringput. Hieraan werd direct gevolg gegeven.

Vrijdag 4 Mei 1917

Gestort 8 stuks gewapend betonpalen. Aangevoerd 991 stuks ankers voor de graniet. Totaal gewicht 1939½ KG. Op de teekening het gewicht van alle ankers ingevuld.

Zaterdag 5 Mei 1917

Gestort ... stuks gewapend betonpalen. Afgegeven weekrapport no 24. Deze week werd er gewerkt aan de bemaling fundeeringput, het leggen van spoor, het maken van een steiger bestemd voor het lossen van materialen voor de schoorsteen, het storten van gewapend betonpalen, en het maken van mallen voor de zuig- en persbuizen en het buigen van het ijzer bestemd voor de bewapening schoorsteenvoet.

Maandag 7 Mei 1917

D. Hoekstra op het werk gekomen voor het houden van toezicht. De eerste lading steen, bestemd voor de schoorsteen op het terrein aangevoerd door schipper L. Terheij te zamen 66 Last. Gestort ... stuks gewapend betonpalen.

Dinsdag 8 Mei 1917

Aangekomen de tweede lading schoorsteen steen met schipper C. Bakkeren; schip „Ambulant” te zamen 75 last. Begonnen met het lossen van de eerste lading. Aan de aannemers Gebrs Broersma uitbesteed het graven van een sloot, voor scheiding van het terrein ten westen van het te bouwen Stoomgemaal met het eigendom van het Waterschap de „Zeven Grietenijen en Stad Sloten”. Aangenomen voor ƒ 1,– per M¹. (totaal 123 M¹)

Woensdag 9 Mei 1917

Dagboek bladzijden 30 & 31.

Begonnen met het opstelen van de heistellingen. De fundeeringput volkomen droog en blijkt er gemiddeld wel 40 cM slik in te zitten. Het lossen van de schoorsteen steen werd uitbesteed van 12 ct per last per man, waarmee 7 man bezig, dus 84 ct per last. Door den Hoofdingenieur werd de aannemers toegestaan cement te koopen voor ƒ 65,– per 1000 KG.

Donderdag 10 Mei 1917

Aangevoerd door de firma Sleeswijk het volgende hout voor de fundering.
311,30 M¹ gording tegen de damwanden. (4,6695 M³) 8 hoekstijlen van verschillende afmetingen (1,0525 M³) 36,435 M¹ damwand lang 3,60 M zwaar 8 cm. 171,14 M¹ damwand lang 3,– M zwaar 8 cm. 9,70 M¹ damwand lang 3,– M zwaar 6½ cm. 1,20 M¹ damwand lang 6,40 M zwaar 8 cm.

Zaterdag 12 Mei 1917

Begonnen te heien en geslagen de palen genummerd 1765 t/m 1772. Zie verder weekrapport no 25, welk weekrapport afgegeven.

Maandag 14 Mei 1917

Geslagen de palen genummerd ... De aannemers orders gegeven tot het aankoopen van voor hout voor afdamming zeedijk. Derde heika Stoomhei met stelling op het werk gekomen, waarmee begonnen te stellen.

Dinsdag 15 Mei 1917

Geslagen de palen genummerd ... Met de tweede Stoomhei begonnen te werken. Begonnen met het lossen van de derde lading schoorsteen steen.

Woensdag 16 Mei 1917

Geslagen de palen genummerd ... Met twee Stoomheien bezig te heien.
Gekocht van N.V. Sleeswijk ± 28,– M¹ damwand lang 4,50 à 4,80 M en zwaar 8 cM, tegen de prijs van 39½ ct per voet. (totaal 10,529 M³)
100 damposten lang 4,50 M breed 20½ cM zw 8 cM.
 40 damposten lang 4,80 M breed 20½ cM zw 8 cM.

Vrijdag 18 Mei 1917

Begonnen met de derde stoomhei te werken, welke bezig met het slaan van de dam langs de zeedijksberm. Thans bezig met twee stoomheien voor het slaan van palen en geslagen de palen genummerd ... De aannemers gewaarschuwd, dat er te veel gebruik werd gemaakt van de nieuwe damwanden, als steigerhout enz. Medegedeeld, dat dit hout tijdens het te pas maken en plaatsen nogmaals werd gekeurd en voor de beschadigden nieuwe te leveren. Voor de derde maal de aannemers gewaarschuwd het groenharthout voor de sluisdeuren goed af te dekken en bij nalatigheid, zooals dit tot nog toe telkens het geval is, zijn de gevolgen voor hun rekening.

Zaterdag 19 Mei 1917

Met heien bezig als gister en geslagen de palen genummerd, ... Afgegeven weekrapport no 26.
Aangevoerd twee schepen met rijshout.
28.100,– bos Hollandich rijshout.
   547,– bos palen.
   134,– bos latten.
   140,– bos wiepbanden.
Deze week geplaatst 169 stuks fundeeringpalen en wel de volgende nummers op de fundeeringteekening aangegeven. no 1737 t/m no 1866; 2385 t/m 2395; 2409 t/m 2420; 2432 t/m 2447. Geslagen ± 10 M¹ damwand langs den zeedijksberm. Verder werd er deze week gewerkt aan het lossen van materialen, het vervoer van grond voor het maken van een oprit uit de fundeeringput, het maken en stellen van mallen voor de zuig- en persbuizen, enz. Aangevoerd 50 zakken portlandcement.

Maandag 21 Mei 1917

Dagboek bladzijden 32 & 33.

Begonnen met het plaatsen van de damwanden om het ketelhuis. Verder werd er gewerkt aan de damwand langs den zeedijkberm en het slaan van fundeeringpalen onder het machinegebouw.

Woensdag 23 Mei 1917

Gestort 3 stuks gewapend betonpalen. Aangevoerd een schip met ... M³ puin. Doorgewerkt aan bovengenoemde damwanden en fundeeringpalen. Het plaatsen van de fundeeringspalen gaat slecht en het spuiten lastig. Buwalda en Hoekstra er op attent op gemaakt, vooral niet dieper te spuiten, dan 1,– M boven de punt v/d palen.

Donderdag 24 Mei 1917

Gestort 13 stuks gewapend betonpalen, welke gemerkt 24/5. Aan de andere werkzaamheden werd doorgewerkt, als boven genoemd. Met de damwanden om het ketelhuis klaar gekomen en begonnen met het plaatsen van de palen onder de ketelblokken.

Vrijdag 25 Mei 1917

Gestort 4 stuks gewapend betonpalen, welke gemerkt 25/5. Klaar gekomen met het plaatsen van de afdamming zeedijksberm. Begonnen met het plaatsen van de fundeeringpalen onder het pe oostelijk penant van de sluishoofden met de heistelling van Leemburg. Aangevoerd 105 stuks dennen heipalen lang 6,25 M.

Zaterdag 26 Mei 1917

Afgegeven weekrapport no 27. In deze week waren geslagen met inbegrepen 169 stuks vermeld op weekrapport no 26, 397 stuks fundeeringpalen.

Dinsdag 29 Mei 1917

Naar Zwolle gegaan voor het creosoteeren van het beschoeihout, welk hout 30 mei gecreosoteerd. Jansma mij vervangen, om bij het heien van de fundeeringpalen tegenwoordig te zijn. Begonnen met het lossen van basaltzuilen, welke lading groot 371 last, Zaterdag in Lemmer aangekomen

Woensdag 30 Mei 1917

Terug gekomen uit Zwolle en de geheele dag bij het creosoteeren gebleven. Aangevoerd 118 M³ puin. Begonnen met het maken van een kap over het hout voor de sluisdeuren. Jansma de geheele dag bij het heien geweest.

Donderdag 31 Mei 1917

De Hoofdingenieur op het werk geweest, te Spannenburg en Lemmer. Besproken, dat Jansma naar Lemmer komt, om mede toezicht te houden bij het heien van de fundeeringpalen enz. Aangevoerd 28 M³ puin.

Juni 1917

Zaterdag 2 Juni 1917

Deze week op het terrein aangevoerd 371 last basaltzuilen. Er waren thans geslagen 743 stuks fundeeringpalen met inbegrepen de hoeveelheid genoemd op 26 mei. Afgegeven weekrapport no 28. Klaar gekomen met de overkapping van het hout bestemd voor de sluisdeuren.

Maandag 4 Juni 1917

Aangevoerd twee vracht kleigrond te zamen 55 ton of 27½ last. De aannemers te kennen gegeven, dat slappe grond tusschen de wanden v/h ketelhuis en onder de schoorsteenvoet moet worden afgegraven tot op het vast zand. Aangevoerd een schip met puin 31 M³. Aangevoerd 600 zak portlandcement, merk Lengerich.

Dinsdag 5 Juni 1917

Dagboek bladzijden 34 & 35.

Jansma hier gekomen, om mede toezicht te houden bij het heien van de fundeeringpalen. Aangevoerd het gecreosoteerde hout voor de beschoeiingen totaal ... M³. Begonnen met het afschrijven van de sluisdeuren, maar de aannemers meegedeeld, dat zij hiervoor timmerlieden moesten nemen, die meer sluisdeuren hadden meegemaakt.

Woensdag 6 Juni 1917

De halve dag werd er niet aan de fundeering gewerkt, wegens reparatie aan de locomobiel. Weer begonnen met het storten van de betonpalen en gestort 14 stuks, gemerkt 6 Juni. Jansma hier gekomen met zijn woonschip.

Donderdag 7 Juni 1917

Gestort 10 stuks gewapend betonpalen, gemerkt 7 Juni. Met Jansma nagezien het afschrijven van de sluisdeur, waarmee was begonnen te maken. Afgesproken de scheeve schoren tussen de horizontale midden regels niet met pen en gat te maken, maar met een kasje aan de binnenkant, omdat deze schoren aan de buitenkant toch door het bekleedhout wordt opgesloten.

Vrijdag 8 Juni 1917

Gestort 4 stuks gewapend betonpalen, gemerkt 8 Juni. Begonnen met het heien van de fundeering onder de schoorsteenvoet. Met den Hoofdingenieur over het onderzoek van de laatste 600 zak portlandcement en meegedeeld, dat het merk was Lengerich. Besloten deze cement niet te laten onderzoeken.

Zaterdag 9 Juni 1917

Aangevoerd 55 ton kleigrond of 275 last. Afgegeven weekrapport no 29. Er waren thans geslagen 1112 stuks dennen heipalen. Deze week gesort 28 stuks gewapend betonpalen. Verder werd er gewerkt aan het maken van de sluisdeuren, het graven van een oprit uit de fundeeringput enz.

Maandag 11 Juni 1917

De halve dag niets kunnen heien, wegens reparatie aan de locomobiel. Aangevoerd twee zolderschuiten met betongrind, één groot ... ton en één groot. Gestort 8 stuks gewapend betonpalen.

Dinsdag 12 Juni 1917

Gestort 11 stuks gewapend betonpalen. Aangevoerd ... M³ puin voor ontvang- en stortebedden.

Woensdag 13 Juni 1917

Gestort 11 stuks gewapend betonpalen. Opdracht per telefoon van den Hoofdingenieur ontvangen, om met de aannemers Gebrs Broersma naar het bureau v/d Rijkscommissie te Amsterdam en het bureau v/h Syndicaat te s'Gravenhage.

Donderdag 14 Juni t/m 15 Juni 1917

Vertrokken naar Amsterdan en 's Gravenhage met de aannemer Jac. Broersma.
Bureau Rijkscommissie.
Een der Heeren komt vermoedelijk a.s. Zaterdag te Lemmer. Zullen trachten het werk urgent te verklaren. De commissie weet zelf niet te verklaren, waar de diverse partijen cement, die worden aangeboden vandaan komt. Noemde zelf een voorbeeld van een kleermaker. Hebben beloofd ons zoo spoedig mogelijk te helpen, maar er waren meer belangrijke werken.
Bureau Cement Syndicaat.
Indruk gekregen, dat de invoer van cement ruimer wordt. Afgesproken, dat de cement bestemd voor het Stoomgemaal, rechtstreeks naar Lemmer wordt gezonden en niet naar Harlingen, zooals dit met de eerste zending is gebeurd. Een groot kwantum in eens te zenden onmogelijk en aan te bevelen om kleine partijen te accepteeren, om zoodanig aan het benoodigde kwantum te komen. Aanvoer zoo mogelijk per schip en anders per wagon naar Sneek. Prijs thans verhoogd met ƒ 1,– de 1000 KG en wordt ƒ 66,– per 1000 KG. Verhooging van ƒ 1,– was Rijkscommissie geld. Verder de prijs vrij blijvend. Opgaaf gedaan voor leveringen 12000 zak en verder successiefelijk het overige. Gebrs Broersma gewaarschuwd, dat zij hun voorloopig hadden te houden aan de opgaaf van den Hoofdingenieur en wel 40.000 KG. Verder mag er met het aankoopen tot verplichting om het ook te nemen niet worden gegaan, zonder goedkeuring v/d Hoofdingenieur.

Zaterdag 16 Juni 1917

Dagboek bladzijden 36 & 37.

Afgegeven weekrapport no 30. Deze week gestort 50 stuks gewapend betonpalen. Thans waren er geslagen 1666 stuks fundeeringpalen. Aangevoerd deze week ± 281 M³ grind, en 35 M³ puin en 55 last kleigrond Verder werd er in hoofdzaak gewerkt aan de sluisdeuren.

Maandag 18 Juni 1917

De laatste betonpalen 9 stuks gestort. Begonnen met het afzagen van de palen onder de schoorsteenvoet en ketelblokken. Begonnen met het opruimen van de ongeschikte grond onder het ketelhuis. De aannemers meegedeeld, dat er niet voldoende palen op het terrein aanwezig zijn. Met Jansma de assen in de fundeeringput door paaltje's met roode koppen vast gelegd.

Woensdag 20 Juni 1917

Begonnen met het in elkaar zetten van de eerste sluisdeur. De aannemer meegedeeld, wanneer hij van plan was, om de overtollige palen van 7,30 M in te korten tot 6,25 M, dat de meed meerdere lengte van de punt moest afvallen en niet werd toegestaan, deze palen 1 M hooger te laten staan en later af te snijden. Besloten deze lengte tot de volle lengte in te heien, doch zonder verrekening, omdat deze lengten niet door de Directie zijn besteld. Bericht van Broersma en Meinderhout uit Harlingen ontvangen, dat er twee wagons cement aan ons adres waren verzonden.

Zaterdag 23 Juni 1917

Afgegeven weekrapport no 31. Deze week aangevoerd ± 200 M³ grind, en 55 last kleigrond. Er moesten nog worden geslagen 219 stuks dennen heipalen.

Maandag 25 Juni 1917

Aangevoerd per schip 800 zak portlandcement merk Dyckerhof. Per wagon aan gekomen te Sneek 300 zak, waarvan de verzending is bekend gemaakt 20 Juni. Begonnen met het aanvullen onder het ketelhuis. Naar Leeuwarden geweest en met de Hoofdingenieur afgesproken, zoo spoedig mogelijk met de schoorsteenvoet te beginnen. Van Sollaart mee gekregen, de potlood teekening bewapening schoorsteenvoet.

Dinsdag 26 Juni 1917

Op het werk geweest ingenieur G.J. Meijers, om voor de Rijkscommissie een onderzoek in te stellen of aanvoer van portlandcement voor dit werk noodig was. Bestek met teekeningen werden zeer nauwkeurig opgenomen en de benoodigde hoeveelheid berekend. Volgens zijne berekening p.m. 35000 zak portlandcement noodig. Meegedeeld dat wij voorloopig niet meer kunnen accepteeren dan 8000 zak. Heb de indruk gekregen, dat wij heel spoedig aan cement worden geholpen.

Woensdag 27 Juni 1917

Begonnen met het opstellen van de mallen voor de schoorsteenvoet. Met één heistelling klaar gekomen. Begonnen met het maken van de bergplaats voor schoorsteenbouwer.

Donderdag 28 Juni 1917

Klaar gekomen met het slaan van de houten fundeeringpalen. Aangevoerd 600 KG tras. Eén van de heibazen W. Héres vertrokken naar Hoek van Holland tegen het zin van de Directie. Hier werk genoeg voor 2 heibazen.

Vrijdag 29 Juni 1917

Dagboek bladzijden 38 & 39.

Begonnen met het lossen van de aangevoerde portlandcement (25 Juni) en de tras (28 Juni). Begonnen met het plaatsen van de gewapend betonpalen. Geplaatst de nummers 232 t/m 241. (10) Aan de aannemers afgegeven eenige teekeningen voor de bewapening schoorsteenvoet, ketelhuis en een gedeelte van het machinegebouw. Broersma meegedeeld, dat eerst de gording langs de voorkant penanten moest worden aangebracht, voordat de betonpalen langs deze gordingen werden geplaatst.

Zaterdag 30 Juni 1917

Afgegeven weekrapport no 32. Geplaatst 9 stuks gewapend betonpalen en wel de volgende nummers. 153 t/m 161. (9) Deze week aangevoerd ± 132½ M³ betongrind. Deze week aangevoerd ± 126 M³ zand. Aangevoerd 600 zak portlandcement, totaal deze week 1400 zak portlandcement merk Dijckerhoff.
Volgende deel ──>