Dagboek bouw/1920, 1e kwartaal

Uit Wouda's Wiki


Dagboek door opzichter W. Anema over de bouw van het gemaal. [2.]

Vanwege de grote omvang van het dagboek is het voor deze wiki opgeknipt in de volgende delen:


Januari 1920

Maandag 22 December t/m Zaterdag 10 Januari 1920

Dagboek bladzijden 240 & 241.

Woensdag 17 Januari met het baggerwerk aan zeezijde klaar gekomen. [Er lijkt hier een foutje gemaakt te zijn gezien de opmerking opnieuw op zaterdag 17 Januari. Wellicht wordt bedoeld dat het baggerwerk aan boezemzijde woensdag 7 januari gereed kwam en aan zeezijde op zaterdag 17 januari.] Aan zeezijde werd niet gebaggerd wegens reparatie aan de onderlossers. Dinsdag 6 Januari weer aan zeezijde een begin gemaakt met het baggeren, maar wegens het slechte weer de laatste dagen weinig uitgevoerd. Nog steeds last van palen en stortsteen. Twee steenhouwers geregeld aan het schoonmaken en bijwerken graniet. Eén timmerman nog bezig met het afhangen deuren bijbouw en verschillende kleinigheden bij de monteurs. Door de metselaar werd gewerkt aan de ketelhuis vloer en behalve achter de ketels hiermee thans klaar. Begonnen met het leggen rioleeringen door de heibaas met enkele sjouwers. De monteurs deze week begonnen met het monteeren condensatie inrichtingen. De laatste dagen telkens stormweer. Afwezig geweest van 19 Dec t/m 8 Januari.

Maandag 12 Januari t/m Zaterdag 17 Januari

Dagboek bladzijden 242 & 243.

Gister Zondag middag stormweer en nog al eenige dakpannen van het machinegebouw gewaaid. Maandag 12 Januari nog slecht. Op het werk geweest de heer Hoofdingenieur, Ingenieur, Tiemersma en Lanting. Het baggerwerk zeezijde Zaterdag middag 17 Januari klaargekomen en baggermachine met onderlossers nog naar Lemmer vervoerd. De metselaars Gebrs van Hes zonder kennis geving vertrokken en werd aan het metselwerk niets uitgevoerd. De steenhouwers de geheele week nog aan het schoonmaken graniet en maken tekort komende neuten, welke zoek geraakt zijn. De betonwerker met een hulp aan het maken betondeksels op de regenwaterputje's. Met te slecht weer te baggeren werd er gewerkt aan de rioleeringen met zinkputten. Aangevoerd de materialen voor windwerken zeezijde Vrijdag 9 Januari.

Maandag 19 Januari t/m Zaterdag 24 Januari

Door het personeel van de aannemers Gebrs Broersma's werd deze week op het terrein zeer weinig uitgevoerd. Vervoer baggermachine met bijbehorende materialen en schoonmaken hiervan. Verder het vervoer onderlossers naar Amsterdam. De opperlieden van Gebrs Broersma's mede monteurshulp voor hakken van gaten in de beton. Eén man bezig met het schoonmaken en teren van het ijzerwerk voor de windwerken. De schilders begonnen in daghuurwerk met het schoonmaken en meniëen van verschillende ijzerwerken in het ketelhuis. De monteurs aan het stellen condensatie inrichtingen, schuiven schoorsteen, hoekijzers onder de vloerplaten enz. Woensdag 21 Januari twee monteurs van de machinefabriek „Jaffa” er bij gekomen.

Maandag 26 Januari t/m Zaterdag 31 Januari

Door de aannemers werd aan het werk deze week zeer weinig uitgevoerd. Er werd in hoofdzaak gewerkt aan het vervoer baggermachine, opruimen gereedschappen en schoonmaken. Door twee opperlieden werd gewerkt aan het hakken van gaten in de beton bij de monteurs. Eén smid met timmerman in hoofdzaak werkzaam aan het aanbrengen van ijzeren staven voor versterking ramen ketelhuis en machinegebouw. Verder werd door de timmerlieden gewerkt aan het afhangen van de deuren in het ketelhuis. De monteurs aan het monteeren tweede machine, het stellen van de balken en hoekijzers onder de vloerplaten in het machinegebouw, monteeren leidingen in het ketelhuis met kelder enz. De schilder met hulp van een sjouwerman aan het roestvrij maken en koolteren ijzerwerk voor de windwerken enz.  • Dagboek bladzijden 244 en verder zijn onbeschreven.
  • Achterkant van het dagboek.

Het dagboek van opzichter W. Anema stopt hier. De opening van het stoomgemaal vond plaats op 7 oktober 1920.


Het nagenoeg klaar voor gebruik zijnde gebouw in 1920, gezien vanaf de boezemzijde. Foto gedateerd 10 maart 1920. Bron: fotoarchief PWS.
Het gemaal nagenoeg klaar voor gebruik in 1920, gezien vanaf de boezemzijde. Bron: fotoarchief PWS.
Het gemaal nagenoeg klaar voor gebruik in 1920, gezien vanaf de zeezijde. Bron: fotoarchief PWS.
Deel met overzichtstaten en aantekeningen ──>