Gebruiker:Cierick Goos

Uit Wouda's Wiki

Om te voorkomen dat de installaties in de machinehal zouden gaan roesten is een verwarmingsinstallatie noodzakelijk. Dit is vooral nodig wanneer de machines niet gebruikt worden en het koud is, dan is de kans groot dat er vocht condenseert op de metalen oppervlakken wat roest kan veroorzaken. In een brief aan de Gedeputeerde staten van de provincie Friesland van 15 april 1920[1] doet Wouda een voorstel voor een verwarmingsinstallatie voor het stoomgemaal. Hij heeft een offerte ontvangen van J. Kroes in Leeuwarden voor een centrale verwarmingsinstallatie op basis van lagedruk stoom.

De kosten voor deze verwarmingsinstallatie bedragen ƒ 19.825,00. Wouda geeft in zijn brief aan dat het niet mogelijk is gebleken om voor een lager bedrag een vergelijkbare installatie aan te schaffen. Hij ziet ook geen heil in langer wachten omdat hij meent dat de ijzerprijzen eerder (verder) zullen stijgen dan zullen dalen. Hij verzoekt het college daarom hem te machtigen om de verwarmingsinstallatie te bestellen bij J. Kroes.

Offerte door J. Kroes

In de offerte van Jan Kroes, van 12 april 1920, staat een uitgebreide staat van wat er aangeboden wordt, zie tabel. Hij geeft ook aan dat metsel- timmer- verfwerk en rook- en water- aansluiting niet is inbegrepen. Hij zal de installatie bedrijfsklaar opleveren en daarna vijf jaar garantie geven op gebreken in materiaal of constructie.

Omschrijving verwarmings installatie stoomgemaal
Aant. Omschrijving Prijs (ƒ)
1 Originele Strebel leden ketel, van het Strebelwerk te Mannheim
serie Strebel-Eca III
lagedrukstoom
waterstand 130 cm.
capaciteit 350.000 W.E.p.uur
gewicht 5000 KG.
cokes inhoud 12 HL.
6505,00
1 Rookschuif met tegengewicht en katrol 19,00
Stook- en schoonmaak gereedschappen 20,00
2 Aansluitstukken, flenzen en overdrukklep 80,00
1 Automatische verbrandingsregelaar, vlottersysteem voor constanten druk, met stelslot en ketting 32,00
1 peilglastoestel 22,00
1 Manometer met driewegkraan 29,00
1 Bronzen peilfluit 9,00
1 Laagdrukstoomvoedingpomp 470,00
1 Handvulpomp 21,00
2 Vul- en aftapkranen 19,00
1 Groepafsluiter 3" met flenzen 38,00
Gegoten ijzeren gladmodel Lollar radiatoren tezamen met 366 leden 7200,00
5 Bronzen dubbelinstelbare radiatorregelkranen 54,00
33 Radiator in- en uitlaatkoppelingen 115,00
Complete buisleiding, met randfitting, tweedelige pijpbeugels muur en vloerhulzen 4652,00
Isoleering der stoomleidingen in het ketelhuis 540,00
Totaal : 19825,00


Blauwdruk van de centrale verwarmings installatie, bij de offerte van J. Kroes.

Bij de offerte zit ook een tekening (blauwdruk) van de opstelling van de ketel, de radiatoren en het leidingwerk. De ketel voor de centrale verwarming komt in een hoek van het ketelhuis naast een van de stoomketels. Er is net voldoende ruimte tussen de buitenmuur en de stoomketel, na plaatsing van de verwarmingsketel zal er nog 45 cm ruimte over zijn tussen de verwarmingsketel en de stoomketel.

Op de tekening zijn 19 radiatoren ingetekend, op de volgende locaties:

 • 14 in de machinehal
 • 2 in de kantoren in de machinehal (elk kantoor 1 radiator),
 • 3 radiatoren in de bijbouw
  • 1 in het kantoor van de chef stoker
  • 1 in het schaftlokaal
  • 1 in toiletgroep

Opmerkelijk genoeg dus geen radiatoren in het ketelhuis zelf, al zal dit wel enigsinds verwarmd worden door de warmteverliezen van de verwarmingsketel zelf. De vijf radiatoren in de kantoren en de bijbouw zullen waarschijnlijk individueel geregeld kunnen worden gezien het aantal van 5 radiatorregelkranen in de offerte.

Financiering

Voor Jan kroes, installateur van centrale verwarmingen, was het waarschijnlijk ook grote opdracht. Voor de financiering, het aanschaffen van de ketel, de radiatoren en alle overige materialen, schakelt hij de hulp in van "De Friesche Bank". Dit blijkt uit het extract door notaris Nanne Ottema in het archief. Het extract gaat over een overeenkomst van Kroes met de bank, waarbij Kroes de rechten op betaling door de Provincie Friesland overdraagt aan de bank. In ruil hiervoor zal de bank ongetwijfeld Kroes van werkkapitaal voorzien hebben.

Technische achtergrond

Over Strebel leden ketels

Strebelwerk is de fabrikant van de ketel voor de centrale verwarming. Met leden ketel wordt bedoeld dat de ketel is opgebouwd uit afzonderlijke schijven (de leden). Dit zijn holle gietijzeren delen die waar het water (en stoom) in zit en tegelijkertijd omhullen de leden het vuur en geleiden ze ook nog eens de rookgassen. De ketels hebben een relatief groot verwarmd oppervlak voor hun formaat. Om ze geschikt te maken voor centrale verwarming moeten ze redelijk zelfstandig kunnen werken. Ze kunnen daarom voorzien worden van een automatische stook inrichting, de hoeveelheid lucht (en daarmee het vermogen) wordt dan automatisch geregeld op basis van de warmtevraag. Deze (mechanische) automatisering wordt ook genoemd in eerdergenoemde offerte.

Verwarmingsketels in aanbouw bij de firma Strebelwerk te Mannheim.

In Oosthoek's geïllustreerde encyclopedie[2] staat een aardig stukje over dergelijke ketels inclusief een paar afbeeldingen:

Ledenketel is de naam van een systeem ketel, dat in de verwarmingstechniek als regel wordt toegepast. De ketel is samengesteld uit gietijzeren leden of secties, dit zijn holle, ovale ringen, welke met zogenaamde nippels onder en boven met elkaar worden verbonden. Het water bevindt zich in het inwendige der leden, terwijl door aangegoten ruggen tusschen twee opvolgende leden telkens een kanaal ontstaat, waardoor de rookgassen trekken. De ruimte, omsloten door den ringvorm der leden, is de verbrandingsruimte en tevens vulmagazijn voor de brandstof, waarvoor in de eerste plaats cokes in aanmerking komen. Terwijl het water bij verwarming in de leden omhoogstijgt, treden de rookgassen boven in de kanalen en verlaten zij aan de onderzijde naar den schoorsteen; om deze reden worden de ketels tegenstroomketels genoemd. De ketels worden zoowel voor water- als stoomverwarming gebruikt. Zij kenmerken zich door eenvoudige opstelling (zonder ommetseling) en door de geringe ruimte, welke zij per vierkante meter verwarmd oppervlak innemen, terwijl ze op eenvoudige wijze door aanbouwen van meer leden zijn te vergrooten. Het rooster is aan de leden gegoten en hol, dus door water gekoeld. Bij de meeste soorten zijn de verbindingsnippels tusschen de leden glad en zwak conisch, zij worden met speciale gereedschappen met groote kracht in de naven der leden gedrukt. De eerste en ook thans nog meest gebruikte Leverancier is die van het Strebelwerk te Mannheim.
 • Strebelketel Serie II voor warmwaterverwarming
 • Strebelketel Serie II voor warmwaterverwarming, opengebroken

Een uitgebreidere uitleg van deze lage-drukstoomketels is te vinden in het boek "Het Stoombedrijf" door Nanno A. Imelman.[3]

Radiatoren

De lagedruk stoom die de ketel van de centrale verwarming levert geeft zijn warmte af in de radiatoren. In de radiatoren condenseert de stoom weer tot water en geeft hierbij zijn warmte af. De warmteafgifte gebeurt op een vrij hoge temperatuur, de radiatoren kunnen dan ook zeer warm worden.

In de offerte worden de radiatoren omschreven als gegoten ijzeren Lollar radiatoren, gladmodel. Eisenwerke Hirzenhain & Lollar in Lollar was een duitse fabrikant van gietijzeren radiatoren. Deze firma is opgegaan in Buderus

Huidige situatie

De huidige centrale verwarmingsinstallatie bestaat uit een gas gestookte CV-ketel in het ketelhuis. De gietijzeren radiatooren zijnvervangen door plaatradiatoren. Ook in het ketlhuis zijn nu radiatoren aanwezig. Het is geen systeem meer op lagedruk stoom maar een systeem met warm water.

Bronnen, noten en/of referenties

 1. Archief van Provinciale en Gedeputeerde Staten van Friesland (archief nr. 12-01). Tresoar. Inventarisnummer 2528: Stukken betreffende het stoomgemaal te Lemmer, ir. D.F. Woudagemaal, 1919-1932.
  Link naar de ingescande archiefstukken (PDF).
 2. Oosthoek (1925) Oosthoek's geïllustreerde encyclopaedie. Oosthoek. Geraadpleegd op 19-09-2023 van https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB21:044994000:00349
 3. Imelman, N.A. (1912) Het stoombedrijf. Deel 1: stoomketels. Kluwer. Geraadpleegd op 19-09-2023 van https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB24:068321000:00064