Dagboek bouw/1917, 3e kwartaal

Uit Wouda's Wiki
Versie door imported>Cierick Goos op 18 feb 2022 om 11:27 (Nieuwe pagina aangemaakt over het bouwdagboek van Anema)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Dagboek door opzichter W. Anema over de bouw van het gemaal. [2.]
Dagboek van bestek 6 - Voorkant.jpg

Vanwege de grote omvang van het dagboek is het voor deze wiki opgeknipt in de volgende delen:
Juli 1917

Dagboek bladzijden 38 & 39.

Maandag 2 juli 1917
600 zak cement aangevoerd.


Dinsdag 3 juli 1917
Plaatsen betonpalen.


Woensdag 4 juli 1917
600 zak cement aangevoerd.


Donderdag 5 juli 1917
Klaargekomen met verankering beschoeiing tussen ketelhuis en machinegebouw.
geplaatst 24 betonpalen.
Begonnen met buigen van het ijzer voor de bewapening van de ketelblokken, maar dat ijzer is nog niet aanwezig.


Vrijdag 6 juli 1917
Geplaatst 24 betonpalen.
De bouwnaad in de bekleeding voorlopig aan te houden op een breedte van 6 meter.


Zaterdag 7 juli 1917
Geplaatst 15 stuks betonpalen.
Gestart met de ondervloer onder de schoorsteen.


Dagboek bladzijden 40 & 41.

Maandag 9 juli 1917
Gesteld de onderbewapening van de schoorsteenvloer.


Dinsdag 10 juli 1917
Begonnen met het storten van het beton in de schoorsteenvloer.
Menging specie van 1 portlandcement, 1/4 tras, 3 zand en 5 grind.


Woensdag 11 juli 1917
Storten beton tot bovenwapening.


Vrijdag 13 juli 1917
Verder storten schoorsteenvoet.


Zondag 15 juli 1917
Door defect aan de betonmolen met de hand beton gemengd om de schoorsteenvoet zo snel mogelijk klaar te krijgen.


Maandag 16 juli 1917
Klaargekomen met het storten van de schoorsteenvoet.


Dagboek bladzijden 42 & 43.

Zaterdag 21 juli 1917
Spuiten van de damwanden.
Aanbrengen verankering fundering ketelhuis.
Afbreken mallen van de schoorsteenvoet.


Zaterdag 28 juli 1917
Op het werk geweest Herfkens om te spreken over het bouwen van de schoorsteen. Afgesproken om hiermee te beginnen 6 augustus.
Begonnen lossen aangevoerde kalk voor de schoorsteen.


Zondag 29 juli 1917
Bericht van het silicaatbureau dat de prijs van Portlandcement was gestegen tot de prijs van f. 78,75. Reeds geleverd 125.000 kg tegen de prijs van f. 65 per 1000 kg


Dinsdag 31 juli 1917
Klaargekomen met het plaatsen van de damwanden onder het machinegebouw, ketelhuis etc.


Augustus 1917

Dagboek bladzijden 44 & 45.

Zaterdag 4 augustus 1917
De verzending van de portlandcement is slecht.


Maandag 6 augustus 1917
Aangevoerd 4 ladingen portlandcement, 4210 zak cement. De aankomst van de portlandcement is slecht. Veel zakken welke stuk zijn en enkele reeds verhard, wanneer ze uit de waggons komen. De aannemer opgedragen hiervan aan het cilicaatbureau bericht te doen.


Dinsdag 7 augustus 1917
Begonnen met twee metselaars aan de onderbouw (rookkanalen etc.) van de schoorsteen. De schoorsteenbouwer Forstermans (?) met nog drie metselaars hier gekomen.


8-9 augustus 1917
Wegens de feestelijkheden te Lemmer werd er deze dagen weinig uitgevoerd.
Begonnen met het buigen van ijzer voor de vloeren. Het ijzer van 12 mm te verwerken in de vloeren machinegebouw.


Zaterdag 11 augustus 1917
Balans opgemaakt van in totaal 210 zak geheel verloren gegaan cement. Na overleg met de chef werd de afgekeurde cement verwerkt in de walmuur.
Aangevoerd deze week 62000 kg betonijzer en 600 m³ zand.
De schoorsteenbouwers 2 meter boven de betonfundering.


Maandag 13 augustus 1917
Kolpa op het werk geweest om enkele gegevens betreffende het ijzerbuigen van Buwalda over te nemen.
Klaar gekomen met het stellen van de bekisting van de walmuur.


Dagboek bladzijden 46 & 47.

Dinsdag 14 augustus 1917
Begonnen storten beton walmuur, 8 staven lang 12 m, en zwaar 16 mm. Daaronder 119 stuks dennen palen, waaronder 36 schoorpalen.


Woensdag 15 augustus 1917
Klaar gekomen met storten beton walmuur. Eender gestort de werkvloer onder de ketelblokken.


Vrijdag 17 augustus 1917
Begonnen met het stellen van de bewapening betonvloer onder de ketelblokken.


Maandag 20 augustus 1917
Het ontvangbed op diepte gemaakt en gewerkt aan de wapening.


Woensdag 22 augustus 1917
Begonnen met het storten van de verdiepte gedeelten. Met de verdere storting wachten tot vrijdag.


Donderdag 23 augustus 1917
Begonnen met het stellen van de bekisting voor de verdieping langs het ontvangbed.


Dagboek bladzijden 48 & 49.

Zaterdag 25 augustus 1917
Begonnen met het storten van de beton voor de vloer onder de ketelblokken.
Ingenieur op het werk geweest om de fundeeringput machinegebouw met ketelhuis op te nemen. Tot de conclusie gekomen dat er in de bemaling weinig verbetering was te brengen. Onder de werkvloer een laag van 20 cm dikte en hier onder een platte laag in plaats van 5 cm beton. Vastgesteld om in te gaan tot het aanbrengen van een grindlaag zwaar 20 cm waarvan een laag stampbeton zwaar 5 cm in plaats van een platte laag waartegen de hoofdingenieur bezwaar maakte.


Maandag 27 augustus 1917
Door de schoorsteenbouwers werd niet gewerkt wegens afwezigheid.
De aannemer prijsopgaaf gevraagd voor het aanbrengen van 20 cm grind onder de werkvloer machinegebouw met ketelhuis en het zand te verwijderen. Het leveren van grind ter plaatse op f. 6,25 per M³. Inkoopprijs volgens ontvangen telegram van Hielder te Harlingen f, 4,50 en van Broojenhout (?) te Nijmegen voor f. 5,00.
Problemen om de put droog te houden.


Dinsdag 28 augustus 1917
Begonnen met het stellen van spoor voor het vervoeren van zand uit de funderingsput. Er werd ook nog gewerkt aan het stortebed en aan het plaatsen van damplanken op de hoek bij de locomobiel. Verder werd er gewerkt aan de bewapening kolommen onder het ketelhuis.
Wegens het slechte weer werd er door de schoorsteenbouwers niet gewerkt.


Dagboek bladzijden 50 & 51.

Woensdag 29 augustus 1917
Gestort de beton voor de gewapende vloer onder het tweede ketelblok.
Begonnen met het aanbrengen van een laag grind onder de fundering machinegebouw met keersluis ter dikte van plusminus 20 cm.
Commissaris [der Koningin] op het werk geweest met zijn plezierjacht.


September 1917

Zaterdag 1 september 1917
Gewerkt aan het metselen van de walmuur.
Gestort betonvloer onder het derde ketelblok.
Aan de Ingenieur voorgesteld om het selecteeren van de steen door de metselaar te laten doen en niet de vaste arbeiders.
Schoorsteen tot een hoogte van 13 meter.


Maandag 3 september 1917
Begonnen met het lossen van een lading schoorsteen steen totaal 100 last.
Met Jansma naar Spannenburg geweest en opgenomen het werk van bestek no. 5 aangenomen door de NV J. Volker & Co.
Het buigen van ijzer voor het opgaand muurwerk ketelhuis.


Dinsdag 4 september 1917
Door hun (aannemer) werd steeds beweerd dat de bemaling van de fundeeringsput voldoende is, wat door mij werd tegengesproken. De bemaling moet ook vaak stopgezet worden wegens reparatie, wat tijdens het betonstorten moet worden voorkomen.
In de funderingsput wordt gewerkt aan het stellen van het betonijzer aan de verdiepte balk langs het stortebed.


Woensdag 5 september 1917
Begonnen met het stellen van de mallen voor de betonwerken onder de ketels.
Het leveren van de deuren door Gebr. Boljan aangenomen voor fl. 60,- per stuk met bijlevering van materialen.
Broersma nogmaals besteld, om meetlatten te willen bestellen.


Dagboek bladzijden 52 & 53.

Donderdag 6 september 1917
Het metselen van de walmuur het vervoeren van zand en het aanbrengen van grind onder de fundering machinegebouw met keersluis enz. het opstellen van de mallen voor het betonwerk onder de ketels, het maken van de sluisdeuren, het stellen van het ijzer voor de verdiepte balk langs het stortebed.
Begonnen met de herbesteding van den nieuwen parallelweg.
Door de ingenieur gevraagd:

Van waar komt de graniet uit Noorwegen of Zweden en uit welken groef?
Antw. niet bekend, maar uit Noorwegen.


Vrijdag 7 september 1917
Reparatie aan de locomobiel.
Het maken van een sleuf voor de betonbalkjes.
Met Jansma en van The (?) nagegaan het sorteren van de steen. Monsters uitgezocht waaraan het sorteren zou moeten gebeuren, waar één monster opgestuurd naar Leeuwarden.


Zaterdag 8 september 1917
Door de schoorsteenbouwers niets uitgevoerd.
Naar Leeuwarden geweest en met den ingenieur besproken het sorteren van steen, door den metselaar van het en anderen. Het sorteren moest kosten f. 1.30 per duizend gerekend het geheele aantal steenen, welke moesten worden omgezet en fl. 4,- per duizend gerekend de uitgesorteerde steen en geschikt voor voorwerkers. Besloten voorlopig niet met het selecteren te beginnen.


Maandag 10 september 1917
Vervoeren zand en in plaats brengen van grind. Eén betonvlechter bezig met het stellen van betonijzer in de verdiepte gedeelten. De timmerlieden bezig met het timmeren van de mallen van het betonwerk onder de ketelblokken en het maken van de sluisdeuren.


Dinsdag 11 september 1917
De schoorsteenbouwers teruggekomen (twee man).


Donderdag 13 september 1917
Klaargekomen met het vervoeren van zand uit de funderingsput en daarvoor in de plaats brengen van een laag grind van 20 cm.
Drie man aan ’t damopspuiten aan de voorste damwanden.


Dagboek bladzijden 54 & 55.

Vrijdag 14 september 1917
Twee betonbalken met twee tusschenbalkjes gestort aan de zeezijde. Eerst geen voldoende volk op het stort, welke aanmerking door Kolpa en Jansma werd gemaakt, omdat het ijzer met het storten met karren te veel van zijn plaats ging. Bij de tweede bak dit veranderd en werd er gestort in een stortbak.


Zaterdag 15 september 1917
Het opruimen van het spoor.


Maandag 17 september 1917
Begonnen met het stellen van het ijzer voor de bewapening onder de ketelblokken.


Dinsdag 18 september 1917
Aannemers hadden besteld 120 M¹ ijzeren aardbuis wijd binnenwerks 10 cm. Deze buizen dachten de aannemers te leggen onder de grindlaag in de funderingsput onder de grindlaag in de funderingsput voor afwatering van de Z.W. hoek van de funderingput naar de centrifugaalpompen. Hier was ik niet voor. Voorlopig twee rijen buizen te leggen.


Woensdag 19 september 1917
Jansma naar Leeuwarden geweest om met den Ingenieur te spreken of het bandijzer voor bewapening kan worden vervangen door draad zwaar 5 mm. Toegestaan maar de helft meer draad van 5 mm te gebruiken, dan er bandijzer staat voorgeschreven. Het plan met de buizen gaat niet door.


Donderdag 20 september 1917
Het afsluiten van de funderingsput in de Z.W. hoek. Hier te slaan een damwand breed 22 meter en damplanken lang 1,50 meter. De zwaarte nader te bepalen. Geleverd door de firma Sleeswijk.


Vrijdag 21 september 1917
Begonnen met het plaatsen van de damwanden.


Dagboek bladzijden 56 & 57.

Zaterdag 22 september 1917
Gesteld een gedeelte werkvloer in de fundering onder het machinegebouw met keersluis.


Maandag 24 september 1917
Er werd gewerkt aan het vlechtwerk op het stortebed, het stellen van ijzer ketelblok.


Dinsdag 25 september 1917
Met den aannemer Jac. Broersma naar Leeuwarden geweest. Eerst gesproken met den Directeur v/d NV Hadelust over de levering van ijzer in verband met de door hun gestuurd telegram uit Duitschland inhoudende dat de aannemers zeer waarschijnlijk deze maand nog konden verwachten 100.000 Kg ijzer 11 mm.
Aankoop 2000 zak portlandcement die door het cilicaatbureau werd aangeboden.
Mocht het ijzer voor de vloer onder het machinegebouw met keersluis niet komen, het stortebed met ontvangbed af te maken en door te werken aan het ketelhuis.
De schoorsteenbouwer Vorstermans en met Jansma over het voegwerk gesproken waarop door mij aan Canoy Herfkens aanmerking was gemaakt. [A. Vorstermans bouwt in 1909 te Panningen de ringoven van de Heldense Steenfabriek].


Woensdag 26 september 1917
Verschil met de aannemer over het storten van beton voor het eerste ketelblok. Bij mijn thuiskomst Broersma gewaarschuwd niet te vlug op te storten en ik de bewapening eerst wilde zien. Hierover met de aannemers nog al eenige woorden gehad, omdat zij zich er niet mee konden vereenigen. Het volk moest in de turf. (sic)


Donderdag 27 september 1917
Al het volk, waaronder ook begrepen de timmerlieden werkten mee aan het storten van de beton.


Vrijdag 28 september 1917
Klaar gekomen met het storten van de beton voor het ketelblok. Aan de werkvloer kon niet worden doorgewerkt wegens gebrek aan buizen. Het stellen van de bewapening in de betonbalk langs het ontvangbed.


Dagboek bladzijden 58 & 59.

Zaterdag 29 september 1917
De aannemers toegestaan het aanwezige ijzer zwaar 10 mm en 12 mm in de funderingplaat onder her machinegebouw te verwerken.


Zondag 30 september 1917
Besloten om de mazen van het onder- en bovennet voor de betonplaat onder het machinegebouw met keersluis aan te houden op 8 M of 7 per M¹.
Schoorsteen tot 27 meter boven de betonfundering.
Volgende deel ──>