Weekrapporten Bestek 6/1920, 1e kwartaal

Uit Wouda's Wiki
Versie door Cierick Goos (overleg | bijdragen) op 24 dec 2022 om 16:10
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Navigatie

Vanwege de grote omvang van alle weekrapporten zijn deze in verschillende delen opgeknipt. Zie hieronder de links naar de verschillende delen.

Weekrapporten 1e kwartaal 1920

Weekrapport 158, van zondag 21 december t/m zaterdag 10 januari 1920

Weekrapport no. 158.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Met het baggeren aan boezemzijde Woensdag 7 Januari klaar gekomen. Aan zeezijde weer begonnen met baggeren dinsdag 6 Januari, maar wegens het slechte weer van de laatste dagen werd er nog zeer weinig uitgevoerd. Behalve het gedeelte achter de ketels met de gemetselde vloer in het ketelhuis klaar. De timmerman aan het aftimmeren bijbouw. Door de monteurs met hulpen werd gewerkt aan het monteeren 1ste condensatie inrichting en machine B, alsmede het aanbrengen van verschillende leidingen. De Schilders gedeeltelijk vertrokken en één nog aan het schilderwerk pompen. Twee steenhouwers geregeld aan het bijwerken en schoonmaken van de graniet. Begonnen met het leggen van de rioleeringen.

Weekrapport 159, van zondag 11 januari t/m zaterdag 17 januari 1920

Weekrapport no. 159.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Met het baggerwerk aan zeezijde Zaterdagmiddag 17 Januari klaar gekomen en de baggermachine met onderlossers naar Lemmer vervoerd. Ook het baggermateriaal met woonschepen van de firma Krikke en Dikkerboom zijn vertrokken. De timmerman aan het afhangen deuren en herstellen stormschade dakpannen op het machinegebouw. De metselaars deze week zonder kennisgeving weggebleven en heden morgen aan de aannemers bericht gestuurd, dat ze niet terug kwamen. Wij zullen dan andere tegelzetters noodig hebben. Eén betonwerker met hulpen aan het maken van betondeksels op de regenwaterputje's en betonkokers in het ketelhuis. De steenhouwers aan het schoonmaken van graniet en te pas maken afdekplaten op de penanten zeezijde. De monteurs met hulpen steeds aan het stellen pompen met machine's condensatie inrichtingen en het aanbrengen van verschillende buisleidingen. Bij te slecht weer om te baggeren werd er gewerkt aan de rioleeringen.

Weekrapport 160, van zondag 18 januari t/m zaterdag 24 januari 1920

Weekrapport no. 160.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Behalve het monteurswerk werd er deze week weinig uitgevoerd. De drie opperlieden aan het hakken van gaten in de betonvloer voor bevestiging hoekijzers oplegging vloerplaten, gaten voor leuningstijlen enz. De arbeiders aan het schoonmaken en in de koolteer zetten van de windwerken. De ververs in daghuur aan het schoonmaken en meniëen ijzerwerk pompen, ventilatoren, waterreservoir enz. De monteurs stellen condensatie inrichtingen, inbrengen schuiven schoorsteen, stellen vloerplaten rondom machine D, monteeren verschillende pijpleidingen, voorwarmers boven de waterbakken in het ketelhuis enz. Het metselwerk en timmerwerk ligt geheel stil, één timmerknecht en geen enkele metselaar meer, waarin ik zal trachten verandering te brengen, doch geen van de Broersma's deze week op het werk.

Weekrapport 161, van zondag 25 januari t/m zaterdag 31 januari 1920

Weekrapport no. 161.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Door de arbeiders werd in hoofdzaak gewerkt aan het opruimen en schoonmaken materialen behoorende bij de baggermachine en vervoer baggermachine met onderlossers. Door de aannemers Gebrs Broersma's werd deze week op het werk zeer weinig uitgevoerd. De opperlieden aan het hakken van gaten in de beton bij de monteurs. De timmerlieden en smid aanbrengen versterkingen groote lichtkozijnen Oostelijken gevel machinegebouw. en eindgevels ketelhuis. De monteurs monteeren de 2de machine, het stellen balken en hoekijzers onder de vloerplaten, leidingen in den kelder en het ketelhuis enz. De schilders aan het schoonmaken en koolteeren windwerken, Verschillende ijzerwerken in het ketelhuis schoonmaken en menieën. Op 't oogenblik twee steenzetter bezig met het afwerken berm Oostkant.

Weekrapport 162, van zondag 1 februari t/m zaterdag 7 februari 1920

Weekrapport no. 162.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

De timmerlieden deze week het aanbrengen van de haken aan de sluisdeuren en het afhangen van de deuren in de portiek zeezijde, met enkele kleinigheden bij de monteurs. De opperlieden geregeld bij de monteurs voor het hakken van verschillende gaten in de beton. De steenzetters met enkele arbeiders aan het in orde brengen van den berm Oostkant. Verder aan het egaliseeren van het terrein rondom de woningen en schoorsteen. Het ijzerwerk voor de windwerken roestvrij en in de koolteer. De schilders thans aan het schoonmaken en meniëen van verschillende ijzerwerken. De monteurs nog geregeld aan het monteeren machine B, stellen hoekijzers met balken onder de vloerplaten en verder verschillende leidingen. Voordat de 2de machine gemonteerd is, duurt nog wel een maand, geregeld wordt er aan gewerkt en geen vorderingen waar te nemen. Voor zoover ik het kan nagaan, waren we hier verleden Zaterdag verder mee, dan thans.

Weekrapport 163 en 164, van zondag 8 februari t/m zaterdag 21 februari 1920

Weekrapport no. 163 en 164.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Door de arbeiders met heibaas werd gewerkt aan het grondwerk (aanvulling) berm zeezijde en verder aan het onder het profiel brengen van het terrein rondom de schoorsteen, bijbouw, walmuur en woningen tot op 1,39 M + N.A.P. De steenzetters aan het zetwerk Oostelijken berm zeezijde, waarmee Donderdag klaar gekomen en weer vertrokken. De timmerlieden aan het afhangen buitendeuren machinegebouw. De steenhouwer aan het bijhakken verloren geraakte neuten en bijwerken beschadigde stukken. De metselaars aan het metselen vloeren onder de windwerken, uithakken en bijwerken beschadigde gedeelten aan de penanten zeezijde, inmetselen ⊏ balken voor de windwerken enz. De opperlieden als hulp bij de metselaars en monteurs. De ververs aan het schoonmaken en menieën machine's met pompen condensatie inrichtingen. De monteurs met hulpen aan het monteeren 2de machine, aanbrengen buisleidingen, stellen hoekijzers enz voor vloerplaten, heiningen langs de vliegwielen enz, balkon voor de bovenketels enz. Van middag de tegelzetters hier gekomen en hebben plan morgen met de bijbouw te beginnen.

Weekrapport 165, van zondag 22 februari t/m zaterdag 28 februari 1920

Weekrapport no. 165.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

De arbeiders met heibaas aan het in orde brengen van het terrein rondom het ketelhuis en woningen. De timmerlieden aan het afhangen van de deuren hoofdingang ketelhuis en de deuren in den Noordelijken gevel van het machinegebouw. De steenhouwer aan het bijwerken hardsteenen neuten en dorpels. De tegelzetters gesteld de granieten traptreden in het machinegebouw en begonnen met de tegelvloeren in de bijbouw. De metselaars aan het afwerken penanten zeezijde en hulp bij de monteurs. De opperlieden als hulp bij de metselaars en monteurs. De ververs aan het schoonmaken en meniëen machine's, pompen, filterbakken, buisleidingen enz in den kelder. De monteurs aan het monteeren 2de machine, leidingen in kelder en ketelhuis, smeerleidingen aan machine D enz. De monteur van Gebr2s Deprez aan het monteeren balkons voor de ketels met leuningen op de ketelblokken enz. In de woningen zijn nog bezig twee schilders en op 't ogenblik aan het afverven machinisten woning.

Weekrapport 166, van zondag 29 februari t/m zaterdag 6 maart 1920

Weekrapport no. 166.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

De arbeiders met heibaas aan het in orde brengen van het terrein en begonnen met het inbrengen windwerken met toebehooren sluisdeuren. De timmerlieden nazien sluitwerk deuren en begonnen met de kantoorbetimmering in het machinegebouw, waarvan de geheele betimmering met opstellen aangenomen. De tegelzetters aan het afwerken in de bijbouw. De metselaars inmetselen balkje's voor de windwerken en afwerken vloer achter de ketelblokken. De opperlieden als hulp bij de metselaars en monteurs. De monteurs met hulpen aan het stellen machine B, lasschen van verschillende leidingen, monteeren hoofdstoomleiding, olieleidingen aan de machine's, vloerplaten voor de ketels enz. De ververs aan het schoonmaken en meniëen van verschillende leidingen en begonnen met het schoonmaken en meniëen ijzerwerk ophaalbrug. Vandaag foto's genomen aan boezemzijde bestemd voor het tegeltableau. Door den heer Vogel werd heden middag de eerste lading basaltzuilen van het terrein gehaald.

De woning voor den chefmachinist afgeverfd en begonnen met het behangwerk. In de andere woningen begonnen met het afverven en behangwerk slaapkamers.

Weekrapport 167 en 168, van 7 maart zondag t/m zaterdag 20 maart 1920

Weekrapport no. 167 en 168.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

De heibaas met twee arbeiders klaar gekomen met het inbrengen en stellen windwerken voor de sluisdeuren. Thans bezig met het voor elkaar brengen van het spoor met draaischijf en opstellen hijschbeweging op de losplaats voor het naar binnen brengen van de materialen van de machinefabriek „Jaffa” nog deze week te wachten. Eén arbeider bezig met het schoonmaken balustrade en penanten aan zee- en boezemzijde. De tegelzetters klaar met het tegelwerk in de bijbouw en begonnen met het tegelwerk bij de trap in het machinegebouw. de timmerlieden bezig met de kantoorbetimmering in het machinegebouw. De opperlieden als hulp bij de tegelzetters en monteurs. De monteurs met hulpen aan het monteeren tweede machine, stoomleidingen, vloerplaten, bordes voor de ketels, voorplaten in het ketelhuis enz. Begonnen met het buitenverfwerk woning en het binnenverfwerk met behangen in de machinisten woningen thans klaar. Begonnen met de herbestrating van den parallelweg. De schilders aan het plamuren machinedeelen in den leder en schoonmaken en meniëen ophaalbrug.

Weekrapport 169, van zondag 21 maart t/m zaterdag 27 maart 1920

Weekrapport no. 169.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

De arbeider met heibaas aan het afhakken muurwerk in het machinegebouw voor de tegelzetters, in orde brengen spoor, laden basaltzuilen enz. De timmerlieden aan de kantoor betimmering in het machinegebouw. De tegelzetters met hulp van één opperman aan de wandbekleeding in het machinegebouw en kelder ingang. De andere opperman geregeld als hulp bij de monteurs voor et hakken van gaten en aanmetselen. De schilders aan het plamuren machine's condensatie inrichtingen. De monteurs met hulpen geregeld aan het monteeren 2de machine, stoomleidingen in den kelder, vloerplaten in het ketelhuis, leuningen rondom de vliegwielen, bordes voor de ketels, kranen aan de ketels enz. maandag morgen de motorschuit aangekomen geladen met de 3de machine, vloerplaten voor het machinegebouw enz. Thans alles binnengebracht en begonnen met het stellen van het freem van deze machine. Ontvangen het hekwerk voor ingang ketelhuis naar machinegebouw. In verband met de Zondagen wordt er Zaterdag en Dinsdag weinig of niet gewerkt, alle vaklui gaan naar huis.▲ Terug naar boven