Weekrapporten Bestek 6/1917, 3e kwartaal

Uit Wouda's Wiki

Navigatie

Vanwege de grote omvang van alle weekrapporten zijn deze in verschillende delen opgeknipt. Zie hieronder de links naar de verschillende delen.

Weekrapporten 3e kwartaal 1917

Weekrapport 33, van zondag 1 juli t/m zaterdag 7 juli 1917

Weekrapport no. 33.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
180 M³ grind voor de betonwerken. 360 M³ zand voor de betonwerken. 600 zak portlandcement.

Uitgevoerde werken.
Deze week geplaatst 116 stuks gewapend betonpalen en wel de volgende nummers 41 t/m 80; 110 t/m 152; 195 t/m 197; 202 t/m 231. Gestort de werkvloer van de schoorsteenvoet en opgesteld het ijzer voor de onderbewapening. Kom morgen Dinsdag avond met het storten van de schoorsteenvoet klaar. Het ketelhuis aangevuld met zand tot 5 cM beneden bovenkant funderingspalen. Aan het maken van de sluisdeuren werd doorgewerkt en begonnen met het aanbrengen van de beplanking op de eerste sluisdeur. Verder werd er gewerkt aan het lossen van de aangevoerde materialen en het graven van een sleuf van de walmuur.

Weekrapport 34, van zondag 8 juli t/m zaterdag 14 juli 1917

Weekrapport no. 34.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
155 M³ zand voor de betonwerken. 304 M³ grind voor de betonwerken. 600 zak portlandcement.

Uitgevoerde werken.
Klaar gekomen met het storten van de schoorsteenvoet. Klaar gekomen met het plaatsen van de gewapend betonpalen en begonnen met het spuiten van de damwanden. De geheele oppervlakte onder het ketelhuis aangevuld met zand tot de bepaalde hoogte. Klaar met het graven van de sleuf voor de walmuur. Het raamwerk van de tweede sluisdeur opgesloten en op de eerste sluisdeur de beplanking aangebracht.

Weekrapport 35, van zondag 15 juli t/m zaterdag 21 juli 1917

Weekrapport no. 35.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
283 M³ zand voor betonwerken. 108 M³ grind voor betonwerken.

Uitgevoerde werken.
Deze week geplaatst drie streken damwanden door de fundeeringput. Begonnen met het maken van de fundeering onder de walmuur. Begonnen met de beplanking aan te brengen op het raamwerk van de tweede sluisdeur en het raamwerk van de derde bijna klaar. Verder werd er gewerkt aan het benodigde grondwerk en het lossen van de aangevoerde materialen.

Weekrapport 36, van zondag 22 juli t/m zaterdag 28 juli 1917

Weekrapport no. 36.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
900 zak portlandcement. 850 H.L tras. 288 M³ zand. 206 M³ grind.

Uitgevoerde werken.
Met het plaatsen van de damwanden door de fundeering onder het machinegebouw en keersluis klaar gekomen op eene lengte na van ± 50 M¹. Met het slaan van de fundeeringpalen onder de walmuur bijna klaar gekomen. Aan de sluisdeuren werd geregeld doorgewerkt. Verder werd er gewerkt aan het steken van turf en het lossen van de aangevoerde materialen. Maandag 6 Augustus wordt er met het bouwen van de schoorsteen begonnen.

Weekrapport 37, van zondag 29 juli t/m zaterdag 4 augustus 1917

Weekrapport no. 37.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
600 zak portlandcement. 1200 HL tras. 420 M³ zand voo betonwerken.

Uitgevoerde werken.
Klaar gekomen met het maken van de fundeering onder de walmuur, behalve het slaan van ± 20 M¹ damwand. Bezig met het aanbrengen van de beplanking op de derde sluisdeur. Verder werd er gewerkt aan het vervoeren van grond, het maken van turf en het lossen van de aangevoerde materialen. 1, 2 en 3 Augustus werd er wegens het slechte weer weinig uitgevoerd.

Weekrapport 38, van zondag 5 augustus t/m zaterdag 11 augustus 1917

Weekrapport no. 38.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
42000 zak portlandcement. 62000 KG betonijzer in de dikten van ø 16 m/m, 12 m/m en 11 m/m. 600 M³ zand voor de betonwerken.

Uitgevoerde werken.
Een groot gedeelte van het aangevoerde ijzer tot de vereischte vormen gebogen. Gesteld de bekisting voor de walmuur, waarvan de beton a.s. Woensdag wordt gestort. Bezig met de aanvulling van zand onder het stortebed, fundeering machinegebouw met keersluis en het ontvangbed. Aan de sluisdeuren werd deze week weinig gewerkt. Verder werd er gewerkt aan het lossen en vervoeren van de aangevoerde materialen. Dinsdag de schorsteenbouwers begonnen en de schoorsteen tot 2 Meter boven de betonfundeering of 3,20 M + N.A.P. opgemetseld.

Weekrapport 39, van zondag 12 augustus t/m zaterdag 18 augustus 1917

Weekrapport no. 39.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
400 M³ grind voor de betonwerken. 200 M³ zand voor de betonwerken.

Uitgevoerde werken.
Het nog aanwezige ijzer gebogen. Gestort de beton voor de walmuur. Gestort de beton voor de werkvloer onder de ketelblokken. Begonnen met het plaatsen van de perkoenpalen voor het ontvang en stortebed. Begonnen met het plaatsen van de bekisting voor de ketelblokken en balken in verbinding met het opgaande muurwerk ketelhuis. Aan de sluisdeuren werd doorgewerkt en drie stuks klaar tot het aanbrengen van het ijzerwerk, teeren en harpuizen. Verder werd er gewerkt aan de aanvulling met zand onder het machinegebouw, keersluis, ontvangbed en stortebed. De schoorsteen opgemetseld tot 7 Meter boven de betonfundeering of 8,20 M + N.A.P.

Weekrapport 40, van zondag 19 augustus t/m zaterdag 25 augustus 1917

Weekrapport no. 40.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
760 M³ rivierzand voor de betonwerken.

Uitgevoerde werken.
Het ontvangbed ontgraven tot de bepaalde diepte en een laag riet ter dikte van 10 cM en 2 rijslagen samen dik 15 cM met de noodige tuinen hoog 18 cM op afstanden van 50 cM aangebracht. Begonnen met het op diepte brengen van het stortebed en de perkoenpalen langs het stortebed geplaatst. De bewapening van de vloer onder de ketelblokken mijt pijlers op deze vloer gesteld. Gestort de betonvloer ter dikte van 30 cM van twee ketelblokken. Wegens het slechte weer de vloer voor het derde ketelblok bog niet kunnen storten. De schoorsteen is thans opgemetseld tot 12 Meter boven de betonvoet of tot eene hoogte van 13,20 M + N.A.P.

Weekrapport 41, van zondag 26 augustus t/m zaterdag 8 september 1917

Weekrapport no. 41.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
27 ton betonijzer zwaar 10 m/m. 120 M³ zand voor betonwerken. 70 M³ grind voor betonwerken.

Uitgevoerde werken.
Gestort de betonvloer onder het derde ketelblok zwaar 30 cM. Begonnen met het aanbrengen van een grindlaag onder het machinegebouw met keersluis ter dikte van ± 20 cM volgens afspraak op Zaterdag 25 Augustus. Begonnen met het breeuwen, harpuizen en teren van de eerste sluisdeur. Drie sluisdeuren klaar voor het afwerken, de vierde tot het opsluiten en aanbrengen van het bekleedhout, en met de vijfde begonnen af te schrijven. Begonnen met het buigen van het aangevoerde ijzer, bestemd voor het opgaande muurwerk ketelhuis enz. De schoorsteenbouwers deze week weinig uitgevoerd wegens storm.

Weekrapport 42, van zondag 2 september t/m zaterdag 8 september 1917

Weekrapport no. 42.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
650 M³ zand voor de betonwerken. 350 M³ grind voor de betonwerken.

Uitgevoerde werken.
Er werd deze week in hoofdzaak gewerkt aan het vervoeren van zand uit de fundeeringput en daarvoor in de plaats brengen een laag grind ter dikte van 20 cM. Begonnen met het stellen van de mallen van he betonwerk onder de ketelopstand. Bezig met het stellen van de bewapening voor de verdieping in de fundeeringput. Met het metselwek voor den walmuur voor ruim ⅔ gedeelte klaar. Aan de sluisdeuren werd deze week door 4 timmerlieden doorgewerkt. De schoorsteenbouwers deze week niet hier geweest.

Weekrapport 43, van zondag 9 september t/m zaterdag 15 september 1917

Weekrapport no. 43.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
248 M³ zand voor de betonwerken. 370 M³ grind voor de betonwerken.

Uitgevoerde werken.
Klaar gekomen met het vervoeren van zand uit de fundeeringput onder het machinegbouw met keersluis en daarvoor in de plaats brengen van een laag grind ter dikte van 20 cM. Gestort de beton voor de verdiepte gedeelten langs het stortebed en onder de sluisdeuren tot onderkant werkvloer. Bijna klaar met het metselen van de walmuur, behalve de rollagen. Klaar met het stellen van de mallen voor het betonwerk van één ketelblok. Aan de sluisdeuren werd doorgewerkt door 4 timmerlieden. Twee deuren liggen geheel klaar voor het harpuizen en teeren en verder drie stuks onderhanden tot afwerking. De schoorsteen is thans opgemetseld tot eene hoogte van 18 Meter Boven de betonfundeering of 19,20 Meter + N.A.P.

Weekrapport 44, van zondag 16 september t/m zaterdag 22 september 1917

Weekrapport no. 44.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
1000 M³ grind voor de betonwerken. 300 bos tuinlatten. 200 bos latten.

Uitgevoerde werken.
Gestort de noodige betonbalken in de fundeeringput met een gedeelte werkvloer in de Z.W. hoek over een oppervlekte van ± 300 M². Geplaatst een gedeelte damwand over eene breedte van 22 Meter onder den Westelijken eindgevel van het machinegebouw, aansluitende tegen het ketelhuis. Damplanken lang 1,50 Meter en zwaar 5 cM van geploegd hout. Bezig met het stellen van de bewapening voor de bovenvloer van één ketelblok met balcon, waarvan wij wij denken morgen de beton te storten. Door de timmerlieden werd in hoofdzaak gewerkt aan de sluisdeuren. Verder werd er gewerkt aan het lossen van de aangevoerde materialen. De schoorsteen thans opgemetseld tot eene hoogte van ± Meter boven de betonvoet of 22,20 M + N.A.P.

Weekrapport 45, van zondag 23 september t/m zaterdag 29 september 1917

Weekrapport no. 45.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
1000 M³ betongrind.

Uitgevoerde werken.
Geplaatst een damwand voor afsluiting fundeeringput Oostzijde, waarvoor verwerkt damplanken lang 1,80 M en zwaar 5 cM. Over de halve oppervlakte van de fundeeringput de werkvloer gestort. Kolommen met balken en vloer voor één ketelblok gestort. Geplaatst een gedeelte damwand onder het oostelijk landhoofd zeezijde. Drie stuks sluisdeuren geheel klaar en twee zoover tot het aanbrengen van het bekleedhout Verder werd er gewerkt aan het aanvoeren en lossen van grind. De schoorsteen was Zaterdag opgemetseld tot 27 Meter boven de betonvoet of 28,20 M + N.A.P.▲ Terug naar boven