Weekrapporten Bestek 6

Uit Wouda's Wiki

Navigatie

Vanwege de grote omvang van alle weekrapporten zijn deze in verschillende delen opgeknipt. Zie hieronder de links naar de verschillende delen.

Introductie

Voorblad van weekrapport no. 1

Tijdens de bouw van het gemaal is de voortgang van de bouw in verschillende rapportages vastgelegd. De hoofdopzichter van Provinciale Waterstaat, W. Anema, hield een dagboek bij en daarnaast maakte hij wekelijks een weekrapport. De hoofdingenieur van Provinciale Waterstaat, D.F. Wouda, maakte maandelijkse rapportages waarin kort de voortgang van de verschillende werken werd toegelicht.

De weekrapporten zijn voorgedrukte vellen die met de hand zijn ingevuld. Bij Tresoar in Leeuwarden worden ze bewaard en zijn daar ook in te zien. Om ze gemakkelijker en voor een groter publiek beschikbaar te maken zijn ze allemaal ingescand en gepubliceerd op deze Wiki. Om de leesbaarheid flink te vergroten en de teksten doorzoekbaar te maken zijn de handgeschreven rapportages over de voortgang van de bouw overgetypt en geschikt gemaakt voor publicatie op Wouda's Wiki. De gegevens in de tabellen over de aantallen arbeiders die aan het werk waren en de aantallen gebruikte machines alsmede de tabellen met de hoeveelheden aangevoerde bouwstoffen en materialen zijn niet tot wikitekst bewerkt. Door op de miniatuur afbeeldingen van de weekrapporten te klikken verschijnt er een grotere versie, op deze wijze zijn de tabellen wel in te zien.

Aantal Arbeiders en gebezigde Werktuigen

Het binnenblad van het weekrapport bevat een grote voorgedrukte tabel waarin nauwkeurig werd bijgehouden hoeveel mensen er aan het werk waren en hoeveel werktuigen er gebruikt werden. Dit uitgesplitst per dag en per soort werknemer (vakgebied) en soort werktuig. Zo is bijvoorbeeld in weekrapport 149 nauwkeurig terug te vinden wat de inzet van mensen en machines is geweest op dinsdag 21 oktober 1919. Dit is de dag dat het eerste frame van de hoofdstoommachines de machinehal is ingebracht (van machine D, de machine dichtst bij het ketelhuis).

Aantal arbeiders:

 • 12 Arbeiders
 • 22 Baggerlieden
 • 1 Heibaas
 • 7 Timmerlieden
 • 3 Smeden
 • 2 Metselaars
 • 1 Opperman
 • 4 Ververs (schilders)
 • 5 Machinisten
 • 5 Stokers
 • 2 Onderbazen
 • 2 Monteurs met 5 hulpen
 • 2 Jongens

Aantal gebruikte werktuigen:

 • 3 Stoombaggermolens
 • 1 Heistelling
 • 10 Schuiten of aken
 • 1 Locomobiel
 • 1 Zuiger (om opgebaggerd zand op het terrein op te spuiten)