Weekrapporten Bestek 6/1919, 3e kwartaal

Uit Wouda's Wiki
Versie door Cierick Goos (overleg | bijdragen) op 23 dec 2022 om 10:40 (Inhoud aangevuld)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Navigatie

Vanwege de grote omvang van alle weekrapporten zijn deze in verschillende delen opgeknipt. Zie hieronder de links naar de verschillende delen.

Weekrapporten 3e kwartaal 1919

Weekrapport 136, van zondag 29 juni t/m zaterdag 5 juli 1919

Weekrapport no. 136.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Door zeven metselaars werd geregeld gewerkt aan de ketelbemetselingen en twee aan het metselen trap ingang kelder en het leggen vloertegels in den kelder, waarmee klaar gekomen. Begonnen met het leggen van de tegels zeezijde. De timmerlieden hulp bij de metselaars, afbreken cementloods, hulp bij de steenzetters voor het plaatsen planken langs de glooiing, onderhoud gereedschappen enz. De steenzetters aan het zetwerk aanlegging zeedijk Westkant. De monteurs aan het stellen schuifleidingen met oververhitters achter de ketels en klaar gekomen met het stellen laatste stel pompen met aankoppelen zuig- en persbuizen. Eén monteur Zaterdag vertrokken wegens gebrek aan materialen. De schoorsteen was Zaterdag avond opgemetseld tot 16 Meter boven de betonvoet. Door de grondwerkers en heibazen werd deze week gewerkt aan het aanvoeren basalt en puin voor de steenzetters, steen voor de metselaars, materialen als oververhitters enz voor de monteurs, het opruimen van stortsteen en basaltzuilen van de oude kapglooiing enz. Deze week beton gestort rondom zes zuigbuizen tot ± de halve hoogte.

Weekrapport 137, van zondag 6 juli t/m zaterdag 12 juli 1919

Weekrapport no. 137.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Door zeven metselaars werd nog geregeld gewerkt aan de ketelbemetselingen en twee aan het leggen basaltinetegels zeezijde. De timmerlieden hulp bij de metselaars, afwerken sluisdeuren als harpuizen en het jaartal 1917 inhakken, het in orde brengen loopbrug over de penanten boezemzijde, reparatie gereedschappen enz. De steenzetters aan het zetwerk glooiing omlegging zeedijk Westkant. Door de heibazen en grondwerkers werd in hoofdzaak gewerkt aan het vervoeren basalt en puin voor de steenzetters en begonnen met het grondwerk Oostkant. Verder aan het vervoer metselsteen en lossen aangevoerde steenkolen. Maandag werd er nog gewerkt aan het betonstorten rondom de zuigbuizen. De monteur met zijn hulp aan het stellen oververhitters achter de ketels. De schoorsteen is thans op eene hoogte van 22 Meter boven de betonfundeering en zijn wachtend op steen. De ververs nog geregeld bezig met het afverven kap in het machinegebouw en denken deze week hiermee klaar te komen.

Weekrapport 138, van zondag 13 juli t/m zaterdag 26 juli 1919

Weekrapport no. 138.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Door de metselaars werd geregeld gewerkt aan de ketelbemetselingen, waarmee klaar gekomen, behalve de voorfronten, troggewelven en afdekking met rollagen. Begonnen met de voorfronten van geglazuurde steen. Verder bezig met het afwerken aansluitingen persbuizen. De timmerlieden hulp bij de metselaars, hulp bij het storten van beton rondom de zuig- en persbuizen, onderhoud gereedschappen enz. De grondwerkers aan het graven van het talud zeezijde (Westkant) en vervoeren van de uitkomende grond naar het terrein van ophooging. Verder aan het storten van de beton rondom de zuig- en persbuizen. Vier persbuizen en acht zuigbuizen tot de bepaalde hoogte aangestort en de overigen gedeeltelijk. De monteur met zijn hulp geregeld aan het monteeren balken aan de kap in het ketelhuis voor de bewegingsinrichting van de schuiven. De schoorsteen was Zaterdag 26 Juli opgemetseld tot 28½ Meter boven de betonfundeering. De steenzetters aan het herzetten verzakkingen op de dam en het afstoppen glooiingen Westkant zeezijde. De kopbestrating Westkant gedeeltelijk aangebracht.

Weekrapport 139, van zondag 27 juli t/m zaterdag 2 augustus 1919

Weekrapport no. 139.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Door de metselaars werd de geheele week nog gewerkt aan de ketelbemetselingen en de voorfronten opgetrokken tot onderkant ijzeren deuren voor de bovenketels. Een monteur van Gebrs Deprez begonnen met het stellen van bovengenoemde ijzeren deuren. De timmerlieden aan het maken en stellen bekistingen voor de laatste gedeelten betonvloer in het machinegebouw, hulp bij de metselaars, reparatie gereedschappen, hulp bij de steenzetters voor het plaatsten van de kantplanken enz. Door de grondwerkers werd nog geregeld gewerkt aan het vervoer grond van de oude zeedijk naar het terrein van ophooging, hulp bij de steenzetters voor aanvoer basaltzuilen en puin. Verder werd er gewerkt aan het storten van beton rondom de zuig- en persbuizen. De steenzetters aan het zetwerk omlegging zeedijk Westkant. De monteur van de machinefabriek „Jaffa” met zijn hulp aan het monteeren balken aan de kap in het ketelhuis, voor de bewegingsinrichting schuiven. Drie monteurs van Asselbergs en Nachenius technisch bureau begonnen met het monteeren van het inwendige ketels als vuurbruggen, asplaten met roosters, muurfronten enz. De schoorsteen was Zaterdag op eene hoogte van 38 Meter boven de betonfundeering. Heden, (Dinsdag 5 Aug-) eene zending materialen van de machinefabriek „Jaffa” aangevoerd.

Weekrapport 140, van zondag 3 augustus t/m zaterdag 16 augustus 1919

Weekrapport no. 140.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Door de metselaars werd nog geregeld gewerkt aan de ketelbemetselingen en op één voorfront na de ketelbemetselingen klaar. De aansluitingen van de zuig- en persbuizen klaar en afgewerkt. Met het steenzetwerk zeezijde bijna klaar en begonnen met het herstellen van de dam. De buitenschacht van de schoorsteen op de volle hoogte van 60 Meter boven de betonfndeering en begonnen met de binnenschacht. De monteurs begonnen met monteeren krooshekken en de verschillende buisleidingen in den kelder. De monteurs van Asselbergs en Nachenius Technisch bureau klaar gekomen met het monteeren van verschillende onderdeelen aan de ketels als vuurbruggen, aschplaten, roosters enz. Door de grondwerkers werd nog geregeld gewerkt aan het vervoeren van grond naar het terrein van verplichte ophooging.

Weekrapport 141, van zondag 17 augustus t/m zaterdag 23 augustus 1919

Weekrapport no. 141.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

De metselaars klaar gekomen met de ketelbemetselingen en begonnen met het voegwerk Westelijken gevel van het ketelhuis, het inbrengen van de steunijzers voor de krooshekken in de penanten boezemzijde. De timmerlieden de geheele week aan het maken van de helling voor de sluisdeuren met de heibazen en nog enkele sjouwers. Deze helling is thans klaar tot boven N.A.P. Door de arbeiders of grondwerkers werd gewerkt aan het graven van de taluds boezemzijde, het in orde brengen van de doorgraving in de zeedijk voor het vervoer van grond, het afwerken van de nieuwe oprit in het Westelijk gedeelte zeedijk enz. Behalve de opspuiten van een gedeelte terrein en het baggeren is het grondwerk zoo goed als afgeloopen. De bemaling zeezijde deze week opgeruimd. Met het bouwen van de schoorsteen Donderdag 21 Aug- klaar gekomen. Door de monteurs van de machinefabriek „Jaffa” werd geregeld gewerkt aan het monteeren van de krooshekken. Behalve enkele kleinigheden het steenzetwerk klaar en de steenzetters vertrokken.

Weekrapport 142, van zondag 24 augustus t/m zaterdag 30 augustus 1919

Weekrapport no. 142.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Door de metselaars werd deze week gewerkt aan het voegwerk Westelijken gevel ketelhuis, ketelblokken en het aanbrengen van steunijzers voor de krooshekken in de penanten boezemzijde. Door de timmerlieden werd in hoofdzaak gewerkt aan de helling voor de sluisdeuren, onderhoud gereedschappen en afbreken an volkskeeten en loodsen. De heibazen met enkele sjouwers aan het opruimen bemaling zeezijde, vervoer betonmolen en meerdere gereedschappen, opruimen damwanden zeezijde enz. De arbeiders aan het aanvoeren metselsteen, lossen aangevoerde portlandcement, afbreken cementloods enz. De stucadoor begonnen met het afwerken in den kelder. Door de monteurs van de machinefabriek „Jaffa” met de noodige hulp werd er gewerkt aan het monteeren krooshekken en schuifinrichtingen boven de ketels. De schoorsteen met de bliksemafleiders geheel klaar.

Weekrapport 143, van zondag 31 augustus t/m zaterdag 13 september 1919

Weekrapport no. 143.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Door de metselaars werd gewerkt aan het leggen van de vloeren in de rookkanalen, afpleisteren rookkanalen, voegwerk ketelblokken, het inmetselen van de balkijzers voor opzetinrichtingen sluisdeuren, schuif- en windwerkkasten schoonmaken enz. De timmerlieden aan het maken van de gecreosoteerde vlotten, het afwerken helling voor de sluisdeuren, onderhoud gereedschappen, bekisting en bewapening stellen van de betonvloer op N.A.P. n het machinegebouw, het leggen van de onderpannen op het machinegebouw en ketelhuis. De heibazen met arbeiders aan het opruimen van steen uit het oude dijksprofiel en het vervoeren voor de uitkomende steen voor stortsteen langs de dam. De monteurs van Smulders aan het monteeren van de verschillende buisleidingen in verbinding met de geplaatste vaciumketel, begonnen met het monteeren windwerken voor de schuiven in de penanten zeezijde, opzetinrichting sluisdeuren enz. Baggermachine thans in de haven te Lemmer binnen gekomen.

Weekrapport 144, van zondag 14 september t/m zaterdag 20 september 1919

Weekrapport no. 144.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Door de metselaars werd gewerkt aan het inmetselen van de ijzeren mangatdeksels boven de rookkanalen achter de ketelblokken, dicht metselen uitsparingen voor buisleidingen, van binnen afpleisteren rookkanalen enz. De timmerlieden deze week in hoofdzaak aan het maken van betonschotten, bestemd voor het werk in den Haag, verder werd er gewerkt aan de gecreosoteerde vlotten, onderhoud gereedschappen enz. Door de heibazen met enkele sjouwers werd er gewerkt aan het optuigen baggermachine, opruimen en vervoer stortsteen komende uit het oude dijksprofiel, vervoer van basalt nog liggende aan boezemzijde enz. De monteurs met hulpen aan het aanbrengen van verschillende buisleidingen.

Weekrapport 145, van zondag 21 september t/m zaterdag 27 september 1919

Weekrapport no. 145.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Door de metselaars werden verschillende kleinigheden opgeknapt, als het dichtmetselen opening in het rookkanaal, klippen voor ondersteuning buisleidingen rioleering bijbouw, voegwerk achtergevel ketelhuis enz. Door de timmerlieden werd de geheele week gewerkt aan het afbreken keeten en loodsen, vervoeren van de afkomende materialen, opruimen bemaling boezemzijde, het maken van betonschotten bestemd voor het werk in den Haag enz. Eén timmerman geregeld als hulp bij den loodgieter van Niemeyer. Door de heibazen met arbeiders werd gewerkt op de baggermachine en opruimen en vervoeren uitkomende stortsteen. Woensdag middag 24 September met het baggerwerk begonnen. Bij het baggeren veel last van zinkwerk en zware stortsteen. Van morgen begonnen met het naar binnen brengen van de materialen van de machinefabriek „Jaffa”, als vliegwielen enz. De monteurs met hulpen van de machinefabriek geregeld aan het aanbrengen van verschillende buisleidingen. De ververs aan het schoonmaken en meniëen van de pompen.▲ Terug naar boven