Weekrapporten Bestek 6/1917, 2e kwartaal

Uit Wouda's Wiki
Versie door Cierick Goos (overleg | bijdragen) op 24 nov 2022 om 21:50
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Navigatie

Vanwege de grote omvang van alle weekrapporten zijn deze in verschillende delen opgeknipt. Zie hieronder de links naar de verschillende delen.

Weekrapporten 2e kwartaal 1917

Weekrapport 20, van zondag 1 april t/m zaterdag 7 april 1917

Weekrapport no. 20.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerd ± 2000 M¹ dennen heipalen van verschillende lengten, waarvan de juiste lengten nog moeten worden opgenomen en de volgende week in het rapport worden genoemd. Aangevoerd een partij betonijzer en ijzer voor de sluisdeuren, welke hoeveelheid door wegen nog moet worden vastgesteld. Aangevoerd een partij wandtegels, waarvan de specificatie nog niet ontvangen. Voorloopig in kisten verpakt opgeborgen in de loods, uitsluitend voor de tegels gebouwd. Aangevoerd 416 last basaltzuilen van 25 t/m 35 cM lengte en begonnen te lossen met de tweede lading groot 450 last.

Er werd gewerkt aan het baggeren van de fundeeringput, het maken van de mallen voor de zuig- en persbuizen en het lossen en aanvoeren van materialen. De aannemers denken ± Woensdag 18 April met het baggeren van de fundeeringput klaar te komen.

Weekrapport 21, van zondag 8 april t/m zaterdag 14 april 1917

Weekrapport no. 21.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

[staatje van aangevoerde en afgekeurde dennen heipalen]

Thans is op het terrein aangevoerd ± 600 last basaltzuilen of 1800 M² zetwerk. Aangevoerd 8 taatsen en 8 keuspotten voor de sluisdeuren. Aangevoerd 64½ M³ puin voor ontvang en stortebed. Begonnen met het lossen van een partij stortsteen. (± 200 last) Er werd deze week in hoofdzaak gewerkt aan het lossen van materialen en het maken van de mallen voor de zuig- en persbuizen. Een machineloods geplaatst voor de bemaling v/d fundeeringput, waarin de locomobiel gesteld. Met het baggeren van de fundeeringput komen de aannemers deze week klaar. Van morgen begonnen met het storten v/d betonpalen. De specificatie van de aangevoerde wandtegels aan de achterzijde vermeld.

[het achterblad van het weekrapport bevat een uitgebreide staat van de aangevoerde wandtegels.]

Weekrapport 22, van zondag 15 april t/m zaterdag 21 april 1917

Weekrapport no. 22.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen:
[staatje van aangevoerde materialen]

Uitgevoerde werken:
Bovengenoemde materialen gelost. Gestort 30 stuks gewapend betonpalen. Reeds opgesteld, drie mallen voor de zuig- en twee voor de persbuizen. Verder werd aan deze mallen geregeld doorgewerkt. Begonnen met het stellen van de locomobiel en centrifugaalpompen. Van avond (Dinsdag 24 April) met het baggeren v/d fundeeringput klaar gekomen en begonnen met het verwijderen v/d baggermachine's en zuiger uit de fundeeringput.

Weekrapport 23, van zondag 22 april t/m zaterdag 28 april 1917

Weekrapport no. 23.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen deze week als volgt:
[staatje van aangevoerde materialen, o.a. loodmenie en puin]

Uitgevoerde werken:
Het lossen van bovengenoemde materialen. Gestort 54 stuks gewapend betonpalen. Opgesteld de locomobiel met centrifugaalpompen voor de bemaling van de fundeeringput. Gemaakt een gronddam voor afsluiting van de fundeeringput. Verder werd er gewerkt aan de zuig- en persbuizen. Van middag (Maandag 30 april) met de bemaling van de fundeeringput begonnen.

Weekrapport 24, van zondag 29 april t/m zaterdag 5 mei 1917

Weekrapport no. 24.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
[staatje van aangevoerde materialen]

Uitgevoerde werken.
De werkzaamheden bestonden deze week uit de bemaling fundeeringput, het leggen van spoor, het maken van een steiger voor het lossen van materialen bestemd voor de schoorsteen, het storten van 50 stuks gewapend betonpaen, het buigen van ijzer voor de schoorsteenvoet, en het maken van mallen voor de zuig- en persbuizen. Aangekomen het eerste schip met steen, bestemd voor de schoorsteen.

Weekrapport 25, van zondag 6 mei t/m zaterdag 12 mei 1917

Weekrapport no. 25.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
[staatje van aangevoerde materialen]

Zaterdag morgen met het heien begonnen en geplaatst de palen no. 1765 t/m 1772. Van morgen met de tweede heistelling begonnen en de derde stelling geplaatst van het afheien v/d zeedijksberm, waaraan morgen kan worden begonnen.

Met het proefheien was de gemiddelde zakking van de laatste tocht van elke paal per slag ruim 1 cM. Vier palen opgenomen zonder voor te spuiten en was voor deze palen de zakking 31 tm 35 cM. Tochten van 30 slagen, valhoogte van het blok 1,30 à 1,40 M en gewicht van het blok 600 KG.

De afmetingen v/d palen uitgezocht volgens het bestek. Bij de vierde paal b/d laatste 50 cM geen zakking waar te nemen en sloeg de paal stuk. De palen waren voorzien van ringen.

Zaterdag avond twee palen gespoten, tot flink beneden de punt, in de heistelling gehangen en van morgen de laatste 2½ Meter naar beneden geheid. Dit leverde b/d proefpalen bijna geen verschil op. Bij de laatste tocht van de eerste paal was de zakking 32 cM, de tweede paal 37 cM met dezelfde gegevens als voor de proefpalen. Besloten te spuiten met een spuit ten lengte van 6,– Meter voor de palen van 7,30 Meter, waaraan begonnen. De laatste Meter wordt m.i. nog voldoende zwaar geheid

Verder werd er gewerkt aan het vervoeren van grond voor het maken van een oprit uit de fundeeringput, het maken van mallen voor de zuig- en persbuizen, het opstellen van heistellingen, het lossen van materialen, bemaling fundeeringput enz.

Weekrapport 26, van zondag 13 mei t/m zaterdag 19 mei 1917

Weekrapport no. 26.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
[staatje van aangevoerde materialen]

Uitgevoerde werken.
Deze week geplaatst 169 stuks fundeeringpalen en wel de volgende nummers op de fundeeringteekening aangegegeven. no. 1737 t/m 1866; 2385 t/m 2395; 2409 t/m 2420; 2432 t/m 2447. (met inbegrepen 8 palen genoemd op weekrapport no. 25) Geslagen ± 10 M¹ damwand langs den zeedijksberm. verder werd er gewerkt aan het lossen van materialen, het vervoeren van grond voor het maken van een oprit uit de fundeeringsput, het maken en stellen van de mallen voor de zuig- en persbuizen.

Weekrapport 27, van zondag 20 mei t/m zaterdag 26 mei 1917

Weekrapport no. 27.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
105 stuks dennen heipalen lang 6,25 M zw 26 x 16 cM. of 656,25 M¹

Uitgevoerde werken.
Klaar gekomen met de afdamming zeedijk. Geplaatst de damwanden om het ketelhuis. Op Zaterdag 23 Mei waren reeds geslagen 397 stuks fundeeringpalen en wel de volgende nummers, waaronder ook begrepen de 169 stuks, genoemd op weekrapport no 26. no 1737 t/m 1866; 2409 t/m 2420; 2432 t/m 2447; 2087 t/m 2092; 2099 t/m 2104; 2105 t/m 2110; 2117 t/m 2122; 2123 t/m 2128; 2135 t/m 2146; 2153 t/m 2164; 2385 t/m 2431; 888 t/m 940; 1181 t/m 1244; 344 t/m 347; 354 t/m 357; 364 t/m 367; 377 t/m 380. Gestort 20 stuks gewapend betonpalen. Begonnen met het maken van een overkapping over het hout bestemd voor de sluisdeuren. Verder werd er gewerkt aan het maken en stellen v/d mallen van de zuig- en persbuizen, het vervoeren van grond voor het maken van een oprit uit de fundeeringput en het lossen van de aangevoerde materialen.

Weekrapport 28, van zondag 27 mei t/m zaterdag 2 juni 1917

Weekrapport no. 28.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
[staatje van aangevoerde materialen]

Uitgevoerde werken.
Thans waren er geslagen 743 stuks fundeeringpalen en wel de volgende nummers, waaronder ook begrepen 397 stuks genoemd op het weekrapport no 27. 1737 t/m 1866; 2385 t/m 2431; 2409 t/m 2420; 2432 t/m 2447; 2006 t/m 2167; 888 t/m 940; 1181 t/m 1365; 313 t/m 420; 595 t/m 612; 729 t/m 740. Klaar gekomen met de overkapping van het hout bestemd voor de sluisdeuren. Begonnen met het vlak zagen van d koppen fundeeringpalen tot op de bepaalde hoogte. Verder werd er gewerkt aan het maken en opstellen van de mallen voor de zuig- en persbuizen en het lossen van bovengenoemde materialen.

Weekrapport 29, van zondag 3 juni t/m zaterdag 9 juni 1917

Weekrapport no. 29.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
600 zak portlandcement merk Lengerich. 55 last of 110 ton kleigrond. 31 M³ puin.

Uitgevoerde werken.
Thans waren en totaal geslagen 1112 stuks fundeeringpalen, waaronder begrepen 743 stuks genoemd op weekrapport no 28. 81 t/m 108; 253 t/m 420; 553 t/m 664; 703 t/m 740; 888 t/m 940; 1181 t/m 1409; 1737 t/m 2167; 2385 t/m 2447. Gestort 28 stuks gewapend betonpalen. Begonnen met het maken van de sluisdeuren. Verder werd er gewerkt aan het lossen van de materialen, het vervoeren van grond voor het maken van een oprit uit de fundeeringput, het op hoogte snijden van de fundeeringpalen enz. Thans wee aangekomen eene lading grind, waarmee begonnen te lossen.

Weekrapport 30, van zondag 10 juni t/m zaterdag 16 juni 1917

Weekrapport no. 30.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
281 M³ grind voor de betonwerken. 35 M³ puin. 55 last kleigrond.

Uitgevoerde werken.
Zaterdag avond 16 Juni waren er geslagen 1666 stuks fundeeringpalen, waaronder begrepen 1112 stuks genoemd op weekrapport no 29. Het waren de volgende nummers: 1 t/m 168; 253 t/m 740; 888 t/m 940; 1181 t/m 1409; 1570 t/m 1657; 1737 t/m 1267; 2168 t/m 2312; 2385 t/m 2447. Deze week gestort 50 stuks gewapend betonpalen. Verder werd er gewerkt aan het lossen van bovengenoemde materialen en het maken van de sluisdeuren.

Weekrapport 31, van zondag 17 juni t/m zaterdag 23 juni 1917

Weekrapport no. 31.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
200 M³ grind voor de betonwerken. 55 last kleigrond.

Uitgevoerde werken.
Aan het heien van de fundeeringpalen werd doorgewerkt. Zaterdag avond 23 Juni moesten er nog worden geplaatst 219 stuks dennen heipalen en wel de volgende nummers: 767 t/m 806; 823 t/m 839; 1019 t/m 1180. Verder nog te plaatsen alle betonpalen en de damwanden onder het machinegebouw. Met het storten van de betonpalen Maandag 18 Jni klaar gekomen. Het raamwerk voor één sluisdeur klaar gekregen en met de tweede begonnen. Verder werd er gewerkt aan het lossen van de aangevoerde materialen en het afzagen van de dennen paalkoppen in de fundeeringput.

Weekrapport 32, van zondag 24 juni t/m zaterdag 30 juni 1917

Weekrapport no. 32.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
[staatje van aangevoerde materialen]

Uitgevoerde werken.
Met het heien van de dennen fundeeringpalen klaar gekomen. Begonnen met het spuiten van de gewapend betonpalen en geplaatst de nummers 153 t/m 161 en 232 t/m 241. (totaal 19 stuks.) Gemaakt de bergplaats voor den schoorsteenbouwer. Bezig met het opstellen van de bekisting voor de schoorsteenvoet en denk Donderdag met het storten van de beton te beginnen. Verder werd er gewerkt aan het maken van de sluisdeuren, het afzagen van de dennen fundeeringpalen tot de vereischte hoogte, het aanvullen met zand onder het ketelhuis en het lossen van de aangevoerde materialen.▲ Terug naar boven