Weekrapporten Bestek 6/1917, 1e kwartaal

Uit Wouda's Wiki
Versie door Cierick Goos (overleg | bijdragen) op 22 nov 2022 om 23:15 (Inhoud aangevuld)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Navigatie

Vanwege de grote omvang van alle weekrapporten zijn deze in verschillende delen opgeknipt. Zie hieronder de links naar de verschillende delen.

Weekrapporten 1e kwartaal 1917

Weekrapport 7, van zondag 31 december 1916 t/m zaterdag 6 januari 1917

Weekrapport no. 7.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

[staatje van aangevoerde en afgekeurde dennen heipalen]

Aan de kaden werd deze week weinig gewerkt. Begonnen met het baggeren van zand uit de fundeeringput, welke grond werd gestort in de kolk ten westen van de fundeeringput. Voor het maken voor de betonpalen zijn er 20 mallen klaar en begonnen met het inbrengen van de bewapening, waaraan wegens gebrek aan draad niet kan worden doorgewerkt. De volgende week kan met het storten van de beton worden begonnen, wanneer de gegalvaniseerde draad spoedig wordt aangevoerd, welke draad elke dag al wordt verwacht. De Directiekeet klaar en bezig met binnen verfwerk.

Weekrapport 8, van zondag 7 januari t/m zaterdag 13 januari 1917

Weekrapport no. 8.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

[staatje van aangevoerde en afgekeurde dennen heipalen]

De kaden om het bouwterrein zijn bijna klaar tot 1,10 M + zomerpeil. Voor het maken van de betonpalen zijn er ... mallen klaar, waarvan twee stuks de bewapening ingebracht en wordt er doorgewerkt aan het buigen van de bewapening. Er wordt nog steeds gewacht op de draad voor de spiralen. Begonnen met het baggeren van zand in de fundeeringput, maar door reparatie en ketelschoonmaken van de baggermachine's, werd er deze week weinig uitgevoerd.

Weekrapport 9, van zondag 14 januari t/m zaterdag 20 januari 1917

Weekrapport no. 9.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

[staatje van aangevoerde en afgekeurde dennen heipalen]

Aangevoerd volgens ontvangen vrachtbrief 5100 KG gegalvaniseerde draad voor de betonpalen, 2500 KG lood en 600 KG zink voor de ankers graniet. Dertig mallen voor de betonpalen zijn klaar. Begonnen met de bewapening van de betonpalen te vlechten. Aan het baggeren van zand uit de fundeeringput werd deze week door twee baggermachine's gewerkt. Zaterdag morgen door de strengen vorst het werk stop gezet.

Weekrapport 10, van zondag 21 januari t/m zaterdag 27 januari 1917

Weekrapport no. 10.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Materiaal werd er deze week niet aangevoerd. Het baggerwerk en grondwerk de 20ste Januari stop gezet wegens den strengen vorst. Bezig met het vlechten van de bewapening in de betonpalen. Verder wordt op het werk niets uitgevoerd.

Weekrapport 11, van zondag 28 januari t/m zaterdag 3 februari 1917

Weekrapport no. 11.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Materialen werden er deze week niet aangevoerd. Deze week werd anders niet gewerkt, dan aan het vlechten van de bewapening in de betonpalen.

Weekrapport 12, van zondag 4 februari t/m zaterdag 10 februari 1917

Weekrapport no. 12.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Materialen werden deze week op het terrein niet aangevoerd. Er werd deze week alleen gewerkt aan het vlechten van de bewapening in de betonpalen, waarvan thans 65 stuks klaar zijn.

Weekrapport 13, van zondag 11 februari t/m zaterdag 17 februari 1917

Weekrapport no. 13.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Materialen werden deze week niet op het werk aangevoerd. Er werd gewerkt aan de bewapening betonpalen, het lossen van dennen heipalen te Sneek en Lemmer en het in orde brengen van gereedschappen. Totaal zijn er 135 bewapeningen voor de betonpalen klaar.

Weekrapport 14, van zondag 18 februari t/m zaterdag 24 februari 1917

Weekrapport no. 14.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerd 1015 stuks dennen perkoenpalen lang 1,20 en 1,60 M. Er werd deze week gewerkt aan de bewapening betonpalen, het lossen van dennen fundeeringpalen te Sneek en Lemmer, en het in orde brengen van gereedschappen, als heistellingen enz. Totaal zijn er klaar 220 stuks bewapeningen voor de betonpalen. Bij nader sorteeren van het ijzer blijkt, dat er ruim voldoende ijzer is, bestemd voor de betonpalen. Van het gekochte telegraafdraad blijft p.m. 700 KG over. Als het kon, gaarne de teekening van de schoorsteenvoet, om het ijzer al vast te kunnen buigen.

Weekrapport 15, van zondag 25 februari t/m zaterdag 3 maart 1917

Weekrapport no. 15.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Materialen werden deze week op het terrein niet aangevoerd. De bewapeningen voor de betonpalen liggen klaar. er wordt nu gewerkt aan de mallen voor de zuig- en persbuizen, het maken van een cementloods en het slaan van stellingen voor het maken van de sluisdeuren. Aan het baggeren kon Zaterdag nog niet worden begonnen, het ijs bleek te sterk. Aan het baggerwerk kan ook weinig worden uitgevoerd, zoolang de zuiger niet hier is. Deze ligt nog in Heerenveen.

Weekrapport 16, van zondag 4 maart t/m zaterdag 10 maart 1917

Weekrapport no. 16.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Materialen werden deze week niet op het terrein aangevoerd. Gewerkt werd er aan de mallen voor de zuig- en persbuizen, het slaan van een steiger voor het lossen van materialen, het lossen van dennen heipalen te Lemmer en het bouwen van een cementloods. Met het baggeren kan nog niet worden begonnen. Aangevoerd een locomobiel, bestemd voor het bemalen van de fundeeringput.

Weekrapport 17, van zondag 11 maart t/m zaterdag 17 maart 1917

Weekrapport no. 17.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Materialen werden deze week niet op het terrein aangevoerd. Er werd gewerkt aan de mallen voor de zuig- en persbuizen, het slaan van een steiger voor het lossen van materialen, het lossen van dennen heipalen te Lemmer en het bouwen van een cementloods. Gisteren 16 Maart de zuiger op het terrein aangevoerd en kan Maandag met het baggeren weer worden begonnen.

Weekrapport 18, van zondag 18 maart t/m zaterdag 24 maart 1917

Weekrapport no. 18.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

[staatje van aangevoerde en afgekeurde dennen heipalen]

Aangevoerd 21,– M³ grind voor betonwerk. Aangevoerd 110,– M³ puin voor ontvang en stortebed. Aangevoerd 15 stuks gewapend betonbuizen, lang 1,– Meter en wijdte binnenwerks 75 x 50 cM, bestemd voor afwatering van het terrein te westen van den nieuwen parallelweg.

Maandag 19 Maart weer met het baggeren van de fundeeringput begonnen. Verder werd er gewerkt aan het maken van de mallen van de zuig- en persbuizen en het lossen van de aangevoerde materialen.

Weekrapport 19, van zondag 25 maart t/m zaterdag 31 maart 1917

Weekrapport no. 19.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

[staatje van aangevoerde en afgekeurde dennen heipalen]

Aangevoerd 55½,– M³ betongrind. Aangevoerd 46 M³ puin voor ontvang en stortebed.

De geheele oppervlakte van de fundeeringput is thans gebaggerd tot op eene diepte van 3,65 M beneden N.A.P. Verder werd er gewerkt aan het maken van de mallen voor de zuig- en persbuizen en het lossen van materialen. Zooeven binnengekomen een schipper met het groenhart hout voor de sluisdeuren en eene lading basaltzuilen van 416 last. Deze materialen worden in het volgende weekrapport opgenomen. Aangevoerd een locomotief met 600 M¹ zwaar spoor en de noodige biels.▲ Terug naar boven