Weekrapporten Bestek 6/1916, 4e kwartaal

Uit Wouda's Wiki
Versie door Cierick Goos (overleg | bijdragen) op 22 nov 2022 om 16:06 (Inhoud aangevuld)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Navigatie

Vanwege de grote omvang van alle weekrapporten zijn deze in verschillende delen opgeknipt. Zie hieronder de links naar de verschillende delen.

Weekrapporten 4e kwartaal 1916

Weekrapport 1, van zondag 19 november t/m zaterdag 25 november 1916

Weekrapport no. 1.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Begonnen met het maken van woonkeeten voor de aannemers en den uitvoerder. Begonnen met het maken van kaden om het bouwterrein, wat zich nog enkel bepaalde bij het ontzoden van het terrein en het graven van een sleuf onder de kade. Zaterdag begonnen met het baggeren van de fundeeringput, welke deze week is uitgezet volgens ingezonden schetstekening.

Weekrapport 2, van zondag 26 november t/m zaterdag 2 december 1916

Weekrapport no. 2.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

[staatje van aangevoerde en afgekeurde dennen heipalen]

De aanvoer van de palen was deze week slecht, waarover den leverancier is geschreven door de aannemers. Aangevoerd 150 KG gegeloeid binddraad voor de betonpalen. Een partij hout aangevoerd voor mallen voor betonpalen enz. Aan het baggeren van de fundeeringput werd doorgewerkt met één baggermachine welke deze week p.m. 1800 M³ grond gebaggerd en gestort in de Teroelster Kolk met onderlossers. Aan de kade om het bouwterrein werd deze week weinig gewerkt, wegens nog te weinig draagbaar spoor, welke elke dag wordt verwacht. De keeten voor de aannemers en den uitvoerder zijn bijna klaar. Begonnen met het maken van de Directiekeet op het einde van den nieuwen parallelweg.

Weekrapport 3, van zondag 3 december t/m zaterdag 9 december 1916

Weekrapport no. 3.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

[staatje van aangevoerde en afgekeurde dennen heipalen]

Woensdag 6 December werd nog op het werk aangevoerd, een baggermachine met drie onderlossers, waarmee Vrijdag 8 December is begonnen te baggeren. In de N.O. hoek van de fundeeringput werd bij het baggeren veel hout aangetroffen en p.m. 30 stuks dennen palen lang 2 à 3 M getrokken. Vermoedelijk een oude beschoeiing welke met de bovenkant 50 cM beneden het maaiveld werd aangetroffen. Deze week gebaggerd 2500 M³ grond uit de fundeeringput, welke grond werd gestort in de Teroelster Kolk langs de zeedijk. Verder werd er gewerkt aan de kaden rondom het bouwterrein en het bouwen van keeten, waarover nog weinig bijzonders valt te melden.

Weekrapport 4, van zondag 10 december t/m zaterdag 16 december 1916

Weekrapport no. 4.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

[staatje van aangevoerde en afgekeurde dennen heipalen]

Deze week uit de fundeeringput gebaggerd ± 5000 M³ grond, welke grond werd gestort in de Teroelsterkolk. Verder werd er gewerkt aan de kaden om het bouwterrein, welke voor ± ¼ gedeelte klaar. Omdat het volk, welke aan deze kaden werken, ook de fundeeringpalen bij aankomst moeten lossen, schiet dit weinig op. Begonnen met het bouwen van de Directiekeet en het maken van mallen voor de betonpalen. Zooeven werd er aangevoerd eene zending portlandcement, (merk Dijckerhoff.) welke hoeveelheid de volgende week in het weekrapport wordt opgenomen.

Weekrapport 5, van zondag 17 december t/m zaterdag 23 december 1916

Weekrapport no. 5.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

[staatje van aangevoerde en afgekeurde dennen heipalen]

Deze week gebaggerd uit de fundeeringput ± 4700 M³ grond, welke grond werd gestort in de Teroelster Kolk, waarin dan ook niet veel grond meer kan worden geborgen tot 3,– M ÷ Z.P. Aan de kaden om het bouwterrein werd deze week weinig gewerkt, omdat er te veel drukte was, met het lossen van materialen en gereedschappen, als palen voor de fundeering, portlandcement, betonijzer, draagbaarspoor met karren enz. Aangevoerd volgens ontvangen vrachtbrief 47.798 KG betonijzer, welke hoeveelheid volgende week door wegen or berekenen nog door mij moet worden vastgesteld en dan in de staat van aangevoerde materialen worden opgenomen. De Directiekeet met een paar dagen klaar en liggen er thans klaar, drie mallen voor het maken van de betonpalen. Verder een magazijn, cementloods enz.

Weekrapport 6, van zondag 24 december t/m zaterdag 30 december 1916

Weekrapport no. 6.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Deze week werden er geen dennen heipalen aangevoerd. De fundeeringput bijna over de geheele oppervlakte gebaggerd tot het zand, op p.m. 2,20 M ÷ zomerpeil. Op 't oogenblik bezig met het opruimen van de rietkragen enz in de kolk ten westen van de fundeeringput, waarin dan de volgende week het zand kan worden gestort. De kaden om het bouwterrein klaar, tot p.m. 50 cM boven zomerpeil. Voor het maken van de betonpalen zijn er tien mallen geheel klaar.▲ Terug naar boven