Navigatie

Vanwege de grote omvang van alle weekrapporten zijn deze in verschillende delen opgeknipt. Zie hieronder de links naar de verschillende delen.

Weekrapporten 2e kwartaal 1920

Weekrapport 170 en 171, van zondag 28 maart t/m zaterdag 10 april 1920

Weekrapport no. 170 en 171.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

De arbedider met heibaas aan het naar binnenbrengen aangevoerde materialen van de machinefabriek „Jaffa”, afhakken lambriseering in het machinegebouw voor de tegelzetters enz, hulp bij de bestraters. De timmerieden bezig met de kantoorbetimmering in het machinegebouw. De opperlieden als hulp bij de tegelzetters en monteurs. De tegelzetters aan de lambriseering in het machinegebouw. De schilders aan het plamuren en in de verf schuren van de machine's condensatie inrichtingen. De monteurs met hulpen aan het monteeren machine's, leggen vloerplaten, lasschen buisleidingen enz. De bestraters met de herbestrating op den parallelweg, bestrating op het terrein en herzetten kopbestrating.

Weekrapport 172, van zondag 11 april t/m zaterdag 24 april 1920

Weekrapport no. 172.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Door den heibaas en arbeider wordt verschillend werk uitgevoerd, als afhakken muurwerk voor de tegelzetters, maken en inbrengen betonkolkje's langs de bestratingen, het naar binnen brengen aangevoerde materialen van de machinefabriek „Jaffa” van Gebr<sups Deprez enz. De timmerlieden bezig met de kantoor betimmering, hulp bij de monteurs enz. De opperlieden bij de tegelzetters en het aanstoppen of aangieten van het freem met boutgaten van de machine's. De tegelzetters thans aan de lambriseering Westelijken gevel in het machinegebouw. De monteurs aan het afmonteeren machine's als het aanbrengen van de olieleidingen van B. en D. en aan het monteeren van machine C, waarvan het freem reeds vastgegoten. Aangevoerd en begonnen met het monteeren van machine A, Waarvoor een monteur door de machinefabriek gestuurd, die deze machine zelfstandig kan monteeren. Dinsdag 20 April de laatste machine op het terrein aangevoerd. De hijschkraan van de machinefabriek afgebroken en vervoerd naar Utrecht. Woensdag 21 april aangevoerd de straatsteen met paardeklinkers. De schilders aan het verven van de vliegwielen en machines in de kelder. Vandaag begonnen met het dichtmetselen van de opening in den Oostelijken gevel van het machinegebouw. Alle materialen voor de centrale verwarming aangevoerd en gister (Maandag) drie monteurs gekomen om met het monteeren te beginnen. Thans bezig met het plaatsen van den ketel.

Einde weekrapporten

De weekrapporten van hoofdopzichter W. Anema eindigen hier. De werkzaamheden aan het gebouw zijn nu grotendeels afgerond maar aan het monteren van de stoommachines wordt nog volop gewerkt. Het leveren van de bemaligs installatie met de pompen en stoommachines e.d. is onderdeel van een ander bestek. Bestek 6 dat betrekking heeft op de bouw van het gebouw en waar deze weekrapporten ook betrekking op hebben is grotendeels klaar, het is dus niet heel vreemd dat de serie weekrapporten hier eindigt.

De opening van het stoomgemaal vond plaats op 7 oktober 1920.▲ Terug naar boven