Weekrapporten Bestek 6/1918, 1e kwartaal

Uit Wouda's Wiki

Navigatie

Vanwege de grote omvang van alle weekrapporten zijn deze in verschillende delen opgeknipt. Zie hieronder de links naar de verschillende delen.

Weekrapporten 1e kwartaal 1918

Weekrapport 58, van zondag 30 december 1917 t/m zaterdag 5 januari 1918

Weekrapport no. 58.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Behalve eene zending vloertegels werden er geen materialen op het terrein aangevoerd. Zaterdag morgen 5 Januari begonnen met het storten van de beton voor de tweede helft van de vloer onder het machinegebouw met keersluis enz. Er werd in hoofdzaak gewerkt aan het stellen van de bewapening om de zuig- en persbuizen, het maken van de sluisdeuren, het afbreken en opruimen van de bekistingen rondom het ketelhuis enz. De metselaars deze week in hoofdzaak bezig met het sorteeren van steen en Zaterdag begonnen met het afpleisteren en vertinnen van het betonwerk ketelhuis. Maandag 31 December werd er niet gewerkt.

Aangevoerde hoeveelheid vloertegels.

 • 10737 porphyr tegels 15/15 cM.
 • 1480 roode tegels 15/15 cm.
 • 250 zwarte tegels 15/15 cm.
 • 20/1 - 340/2 porphyr inlagen 5/5 cM.
 • 6372 roode tegels 10/10 cM.
 • 3252/1 - 180/2 zwarte tegels 10/10 cM.
 • 340/2 zwarte inlagen 5/5 cM.
 • 68/4 zwarte tegels 15/15 cM.
 • 10032 Grijs porphyr tegels 15/15 cM.
 • 7003 Grijs porphyr tegels 10/10 cM.
 • 502 Grijs porphyr tegels 10/5 cM.

[Achterblad bevat aantekeningen over na te bestellen tegels voor de vloer in de condensatie kelders en na bestelde tegels voor lambrisering in machinegebouw en bijbouw.]

Weekrapport 59, van zondag 6 januari t/m zaterdag 12 januari 1918

Weekrapport no. 59.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Materialen werden deze week niet aangevoerd. Drie dagen (M. 7 Jan-; D 10 Jan-; en Z 12 Jan-) Werd er gewerkt aan het storten van beton voor de tweede helft van de vloer onder het machinegebouw met keersluis. Wegens geringen vorst werd er de overige dagen geen beton gestort. Door de timmerlieden werd behalve het betonstorten nog gewerkt aan het stellen van de bekistingen om de zuig- en persbuizen, de bekisting voor de betonvoet onder den westelijken gevel van het machinegebouw, het buigen van betonijzer enz. Door de losse arbeiders werd alleen gewerkt tijdens het betonstorten. Door de metselaars werd gewerkt aan het afpleisteren en vertinnen van de betonvoet rondom het ketelhuis en het sorteren van gevelsteen. Deze week werd er nog geen beton weer gestort en zullen voor de vloer nog twee dagen noodig hebben.

Weekrapport 60, van zondag 13 januari t/m zaterdag 19 januari 1918

Weekrapport no. 60.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Materialen werden op het terrein niet aangevoerd. Wegens het slechte weer en geringen vorst kon er geen beton worden gestort. In 't begin van de week werd door de timmerlieden gewerkt aan het stellen van de bekistingen voor de zuig- en persbuizen, het maken van de sluisdeuren enz. De laatste dagen werd er door 6 timmerlieden gewerkt aan het maken van de deurkozijnen voor het ketelhuis en werd er verder niets uitgevoerd. Heden morgen (Maandag 21 Januari) weer begonnen met het betonstorten en de vloer onder het machinegebouw met keersluis enz. Voor de aangevoerde hoeveelheid graniet zie o.z.

[Op het achterblad een staat van de aangevoerde hoeveelheden graniet]

Weekrapport 61, van zondag 20 januari t/m zaterdag 26 januari 1918

Weekrapport no. 61.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerd een gedeelte van de graniet liggende in schepen te Leeuwarden en Sneek. Dinsdag avond klaar gekomen met het storten van de beton voor de vloer onder het machinegebouw met keersluis enz. Verder werd er gewerkt aan het stellen van de bekistingen om de zuig- en persbuizen, het maken van de sluisdeuren, het verstellen van de betonmolen met heikar, het lossen van de aangevoerde graniet, het storten van puin en aanvoeren van basalt op het ontvang- en stortebed. De metselaars klaar gekomen met het afpleisteren en vertinnen van het betonwerk rondom het ketelhuis en begonnen met het metselen van de vloeren tusschen de penanten boezemzijde. Van morgen begonnen met het zetten van de basalt op het ontvangbed.

Weekrapport 62, van zondag 27 januari t/m zaterdag 2 februari 1918

Weekrapport no. 62.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerd ± 40 M³ graniet van uit Leeuwarden en Sneek.

Uitgevoerde werken.
Er werd deze week in hoofdzaak gewerkt aan het vervoeren van puin en basalt op het ontvang- en stortebed, het verplaatsen van de betonmolen met heikar, het stellen van bekistingen voor de zuig- en persbuizen, bekisting opgaand muurwerk westelijken eindgevel machinegebouw, het lossen van de aangevoerde graniet enz. De metselaars klaar gekomen met het metselen van de vloeren tusschen de penanten boezemzijde. Eén steenzetter bezig met het zetten van basalt in het ontvangbed. Van morgen (Dinsdag) begonnen met het storten van beton rondom de zuigbuizen en vandaag bijna met twee buizen klaar gekomen. Bij gunstig weer denk ik deze week met het storten van de beton rondom de acht zuigbuizen klaar te komen. Aangevoerde materialen door de machinefabriek van Louis Smulders en Co zie ommezijde.

Aangevoerde materialen van de Machinefabriek.

 • 14 stuks gegoten ijzeren buizen.
 • 2 stuks rookschuiven voor de schoorsteen.
 • 6 stuks U balkje's met ankers voor de schoorsteen.
 • 4 kisten met bouten, ringen, moeren, platen enz.
 • 192 stuks gegoten ijzeren schoenen.
 • 104 stuks zware bouten met moeren.

Een totaal gewicht van 11584.– KG.

Het benoodigde ijzer voor de filters in het midden penant boezemzijde was niet bij deze zending. Dit hebben wij al spoedig noodig en zal er over schrijven.

Weekrapport 63, van zondag 3 februari t/m zaterdag 9 februari 1918

Weekrapport no. 63.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Materialen weren deze week niet aangevoerd.

Uitgevoerde werken.
Rondom acht zuigbuizen de beton gestort, waaraan door al het volk werd gewerkt. De steenzetter klaar gekomen met bijna het halve onvangbed. De metselaars in hoofdzaak gewerkt aan et sorteeren van steen, wegens gebrek aan steen in de put voor het metselen van de penanten. Het penant aan de boezemzijde en tegen den walmuur opgemetseld tot 0,90 M ÷ N.A.P. Het aangevoerde ijzer van L. Smulders onderdak gebracht.

Weekrapport 64, van zondag 10 februari t/m zaterdag 16 februari 1918

Weekrapport no. 64.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

De betonmuur van den Westelijken gevel van het machine gebouw tot ± 1,50 M ÷ N.A.P. gestort Door de timmerlieden de stelling voor het storten van de beton om de persbuismallen grootendeels gereed gemaakt. De steenzetters hebben ruim het halve ontvangbed gezet en ruim 100 M² in het stortebed. Door de metselaars de nog resteerende steen gesorteerd, wegens vorst kon er niet worden gemetseld. Verder waalsteen, puin, basalt en graniet in de bouwput gebracht.

Weekrapport 65, van zondag 17 februari t/m zaterdag 23 februari 1918

Weekrapport no. 65.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Materialen werden deze week niet aangevoerd. Door de timmerlieden werd klaar gemaakt de stelling voor het storten van de persbuizen. Wegens reparatie aan de locomotief nog niet met het betonstorten kunnen beginnen en denken a.s. Vrijdag te beginnen. Van drie zuigbuizen de bekisting buitenwanden weg genomen. dit betonwerk ziet er tot zoover prachtig uit. Begonnen met het stellen van de bekistingen voor de pompblokken en voor verdere opbouw Westelijke gevel machinegebouw. De metselaars Vrijdag begonnen met het metselen van den vleugelmuur boezemzijde en de graniet banden gesteld. Over ± 250 M² het basaltwerk in het stortebed gezet. Door de losse werklieden werd er waalsteen, puin, basalt en graniet in de bouwput aangevoerd. Heden morgen met een nieuwe ploeg volk (15 man) begonnen met het grondwerk voor de aansluiting westelijke aansluiting zeedijk.

Weekrapport 66, van zondag 24 februari t/m zaterdag 2 maart 1918

Weekrapport no. 66.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Materialen werden er deze week op het terrein niet aangevoerd. Door de timmerlieden werd er in hoofdzaak gewerkt aan de bekistingen voor de pomp- en machineblokken met de uitsparingen door deze blokken. Verder aan het maken van steigers, het afbreken van de buitenste bekistingen zuigbuizen enz. De metselaars klaar gekomen met het metselen van den vleugelmuur boezemzijden tot de hoogte van onderkant graniet en begonnen met den vleugelmuur zeezijde. Verder eenige stukken graniet, als taatsblokken, slagstijlen, banden enz gesteld. De steenzetters klaar met bijna de helft van het stortebed. Een begin gemaakt met het grondwerk voor omlegging zeedijk ten Westen van het te bouwen Stoomgemaal. Vrijdag beton gestort tusschen de persbuizen en aan de betonvoet onder den Westelijken gevel machinegebouw. Wegens vorst Zaterdag geen beton gestort en niet gemetseld. Heden morgen met het betonstorten en het metselen weer begonnen.

Weekrapport 67, van zondag 3 maart t/m zaterdag 9 maart 1918

Weekrapport no. 67.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Materialen werden deze week niet aangevoerd. Klaar gekomen met het storten van de betonvoet onder den Westelijken gevel machinegebouw en met het storten van de beton tussen en boven de persbuizen. Verder gestort de kolommen onder het derde ketelblok. Begonnen met het stellen van de bewapening in de balken en vloer van dat ketelblok. Door de timmerlieden werd behalve het betonstorten gewerkt aan het stellen van de bekistingen voor het betonwerk pomp- en machineblokken, vleugelmuur zeezijde Westkant enz. Door eenige grondwerkers behalve het betonstorten werd gewerkt aan het grondwerk omlegging zeedijk en het overige volk aan het vervoeren metselsteen en basalt in de bouwput. De Metselaars de beide vleugelmuren met twee tusschen penanten boezemzijde opgemetseld, boezemzijde tot onderkant eerste stuk graniet en vleugelmuur zeezijde tot bovenkant 1ste slagstijl. Twee steenzetters geregeld bezig aan het steenzetten op het stortebed en ongeveer voor ⅗ gedeelte klaar.

Begonnen met het uitbreken van de binnenmallen zuigbuizen en opnieuw stellen. Twee mallen gelost en laten zich gemakkelijk lossen. De beton ziet er uitstekend uit van de eerste twee zuigbuizen, nog dichter en vlakker dan de buitenwanden, welke wij de vorige week al van de bekisting hadden ontdaan.

Weekrapport 68, van zondag 10 maart t/m zaterdag 16 maart 1918

Weekrapport no. 68.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Door de timmerlieden werd gewerkt aan het afbreken van de binnenmallen zuigbuizen en weder opstellen, het afbreken van de bekisting Westelijken gevel machinegebouw, het verplaatsen van het spoor met de noodige schragen vanaf de persbuizen over de penanten zeezijde, het stellen van profielen voor de metselaars enz. De metselaars aan het metselen van de vleugelmuur en penanten zeezijde en boezemzijde. De penanten zeezijde thans opgemetseld tot bovenkant tweede stuk slagstijl en de vleugelmuur tot 0,77 M ÷ N.A.P. De middenpenanten boezemzijde tot onderkant eerste stuk graniet en de Oostelijke vleugelmuur tot onderkant dekzerk. Door de grondwerkers en arbeiders werd gewerkt aan het grondwerk omlegging zeedijk Westkant, het vervoeren van metselsteen en basalt naar de bouwput enz. De heibaas met drie man bezig aan het lossen van de graniet en het stellen van slagstijlen. Twee steenzetters bezig met het zetten van de basalt op het stortebed. De stucadoor aan het afwerken van de binnenkant zuigbuizen. Heden morgen (Dinsdag) begonnen met het betonstorten vleugelmuur zeezijde Westkant.

Weekrapport 69, van zondag 17 maart t/m zaterdag 23 maart 1918

Weekrapport no. 69.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Op het terrein aangevoerd 26 stuks lichtkozijnen, waaronder acht stuks kelderkozijnen en de overigen voor het ketelhuis. Door de metselaars werd gewerkt aan de penanten boezemzijde en de vloeren tusschen de penanten zeezijden. Door de timmerlieden werd gewerkt aan het uitbreken van de mallen zuigbuizen en weder opstelen, het plaatsen van de bekistingen voor de pomp- en machineblokken, het stellen van de profielen voor de metselaars enz. De grondwerkers of arbeiders aan het laden en vervoeren van de karren met beton voor het storten van de stampbeton in de penanten zeezijde, het stampen van deze beton, het vervoeren van metselsteen naar de bouwput, het vervoeren van zand voor omlegging zeedijk, het maken van een kade langs de verplichte lijn van ophooging enz. Eén stucadoor met opperman bezig aan het afwerken van de zuigbuizen. Klaar gekomen met het zetwerk op het stortebed. Begonnen met de bewapening om de zuigbuizen van de tweede helft.

Weekrapport 70, van zondag 24 maart t/m zaterdag 30 maart 1918

Weekrapport no. 70.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Door de timmerlieden werd gewerkt aan het opstellen van de mallen van de zuigbuizen, het stellen van de bekistingen voor de pomp- en machineblokken en het stellen van profielen voor de metselaars. De metselaars aan het opmetselen van de penanten boezemzijde, Het metselen van de vloeren tusschen de penanten en begonnen met den Noordelijken gevel van het machinegebouw tot onderkant kelderkozijnen. De grondwerkers aan het vervoeren van klei op het talud nieuwe omlegging zeedijk (Westkant), het maken van eene kade langs de lijn van verplichte ophooging enz. De losse werklieden en eeninge genoemd onder de grondwerkers aan het vervoeren van metselsteen en graniet naar de bouwput. Een stucadoor met opperman aan het afwerken van de zuigbuizen.▲ Terug naar boven