Weekrapporten Bestek 6/1917, 4e kwartaal

Uit Wouda's Wiki

Navigatie

Vanwege de grote omvang van alle weekrapporten zijn deze in verschillende delen opgeknipt. Zie hieronder de links naar de verschillende delen.

Weekrapporten 4e kwartaal 1917

Weekrapport 46, van zondag 30 september t/m zaterdag 6 oktober 1917

Weekrapport no. 46.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
2000 zak portlandcement merk Heidelberg. 980 M³ grind voor de betonwerken.

Uitgevoerde werken.
Klaar gekomen met het storten van de werkvloer over de geheele oppervlakte van de fundeeringput. Begonnen met het storten van puin op het ontvangbed. Verder werd er gewerkt aan het stellen van de onder en bovenbewapening in de fundeeringplaat, welke bewapeningen over een oppervlakte van ± 300 M² in de Z.W. hoek van de fundeeringput gelegd. Er werd doorgewerkt aan het maken van de sluisdeuren, het opstellen van het malhout voor het opgaande muurwerk rondom het ketelhuis enz. De schoorsteen is thans opgemetseld tot ruim 28,– Meter boven de betonvoet of 29,20 M + N.A.P.

Weekrapport 47, van zondag 7 oktober t/m zaterdag 13 oktober 1917

Weekrapport no. 47.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
15600 KG betonijzer van 10 en 11 m/m. 1000 M³ betongrind.

Uitgevoerde werken.
Er werd deze week in hoofdzaak gewerkt aan het stellen van de bewapening voor de vloer onder het machinegebouw met keersluis, he opstellen van de bekisting voor het opgaande muurwerk rondom het ketelhuis, het maken van de sluisdeuren en het lossen van de aangevoerde materialen. Wegens het slechte weer werd er niet veel uitgevoerd. Aan het bouwen van de schoorsteen werd niet gewerkt.

Weekrapport 48, van zondag 14 oktober t/m zaterdag 20 oktober 1917

Weekrapport no. 48.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
15000 KG betonijzer van 14 en 15 m/m. 1200 M³ betongrind.

Uitgevoerde werken.
Klaar gekomen met het stellen van de onder- en bovenbewapening in de halve vloer onder het machinegebouw met keersluis. Van morgen met het storten van de beton begonnen. Er werd doorgewerkt aan het stellen van het malhout van het opgaande werk rondom het ketelhuis en begonnen me het stellen van de kolommen met balken enz voor het tweede ketelblok. Van de sluisdeuren zijn er vijf geheel klaar en twee onderhanden, waaraan deze week ook flink werd gewerkt. Verder werd er gewerkt aan het lossen van d aangevoerde materialen en het maken van kaden langs de Noordkant van het bouwterrein. De groote wagon graniet in Sneek aangekomen.

Weekrapport 49, van zondag 21 oktober t/m zaterdag 27 oktober 1917

Weekrapport no. 49.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
95 stuks Noorsch graniet, waarvan eenige gebroken aangekomen en direct naar Haarlem terug gestuurd. [staatje van geleverde graniet blokken] 180 M³ grind voor de betonwerken.

Uitgevoerde werken.
Deze week werd er in hoofdzaak gewerkt aan het storten van de betonvloer voor ± de halve vloer onder het machinegebouw met keersluis, waarmee Zaterdag middag klaar gekomen. Verder werd er gewerkt aan het lossen van de aangevoerde materialen. Bericht ontvangen, dat er nog vier wagons graniet zijn verzonden. De schoorsteenbouwers terug gekomen om de binnenschacht tot de bepaalde hoogte op te metselen.

Weekrapport 50, van zondag 28 oktober t/m zaterdag 3 november 1917

Weekrapport no. 50.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
Materialen werd er deze week van beteekenis niet aangevoerd, alleen eene partij betonhout, bestemd voor de optimmering van het opgaande muurwerk rondom het ketelhuis.

Uitgevoerde werken.
Er werd door de timmerlieden in hoofdzaak gewerkt aan het maken van de sluisdeuren, het optimmeren van het opgaand muurwerk rondom het ketelhuis, het opstellen van het malhout voor het tweede ketelblok en begonnen met het stellen van de graniet dorpels tusschen de penanten boezemzijde. Door de arbeiders of grondwerkers werd gewerkt aan het maken van kaden rondom het bouwterrein, het aanvoeren van steen op het ontvangbed voor het metselen van de penanten en het opladen van de zuig- en persbuizen, waarmee van morgen begonnen in de put te brengen en begonnen met het metselwerk. De binnenschacht van de schoorsteen opgemetseld tot ± 9 M boven den betonvoet.

Weekrapport 51, van zondag 4 november t/m zaterdag 10 november 1917

Weekrapport no. 51.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
33,951 M¹ graniet. (zie hiervoor o.z.) [Op het achterblad een staat met Aangevoerde stukken graniet]

Uitgevoerde werken.
Er werd deze week gewerkt aan het metselen van de penanten boezemzijde, waarvan twee stuks opgemetseld tot 1,804 M ÷ N.A.P. en 1 stuks tot 2,40 M ÷ N.A.P. Begonnen met het stellen van de mallen voor de zuig- en persbuizen. Bezig met het opstellen van het malhout voor het opgaand muurwerk rondom het ketelhuis. Verder werd er gewerkt aan het maken van de sluisdeuren, het stellen van profielen enz. Vrijdag gestort de kolommen voor het tweede ketelblok. De schutwand van de schoorsteen was Zaterdag opgemetseld tot 22½ Meter boven de betonfundeering.

Weekrapport 52, van zondag 11 november t/m zaterdag 17 november 1917

Weekrapport no. 52.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Materialen werden er deze week niet aangevoerd. Door de timmerlieden werd deze week in hoofdzaak gewerkt aan het stellen van de bekistingen voor het opgaand muurwerk rondom het ketelhuis, het stellen van de mallen voor de zuig- en perskanalen, het stellen van de profielen voor de metselaars, het maken van de sluisdeuren enz. Door de metselaars is thans opgetrokken 5 penanten boezemzijde tot eene hoogte van onderkant graniet of 1804 M ÷ N.A.P. Begonnen met het metselen van den westelijken vleugelmuur zeezijde. Gesteld de granieten band op de vloer zeezijde, vier taatsblokken en de aanslagstijlen op de taatsblokken. Morgen Woensdag wordt er met het storten van de beton voor het opgaande muurwerk rondom het ketelhuis begonnen.

Weekrapport 53, van zondag 18 november t/m zaterdag 24 november 1917

Weekrapport no. 53.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
Deze week werd er aangevoerd 6000 zak portlandcement.

Uitgevoerde werken.
Gestort de gewapend beton voor de betonfundeering onder den noordelijken eindgevel en voor ± ⅕ gedeelte onder den zuidelijken en oostelijken gevel van het ketelhuis. Gestort de gewapend beton voor het tweede ketelblok en de stampbeton tusschen de reeds opgemetselde penanten boezemzijde onder de vloer. Met het stellen van de bekistingen en het inbrengen van de bewapening voor het opgaand muurwerk rondom het ketelhuis klaar gekomen. Thans zijn gemetseld 5 penanten boezemzijde tot eene hoogte van 1804 cM ÷ N.A.P. Het metselwerk westelijke vleugelmuur met het eerste middenpenant aan de zeezijde opgemetseld tot 77 cM ÷ N.A.P. Verder werd er gewerkt aan het stellen van de graniet, als taatsblokken, hoekstijlen enz. Gelost de aangevoerde portlandcement. Aan de schoorsteen wordt niet meer gewerkt.

Weekrapport 54, van zondag 25 november t/m zaterdag 1 december 1917

Weekrapport no. 54.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Uitgevoerde werken.
Dinsdag en Woensdag morgen werd en nog gewerkt aan het storten van de beton voor het opgaand muurwerk rondom het ketelhuis, waarvan thans ± de helft gestort. Woensdag morgen om half twaalf kwam de stelling, waarmee de specie baar boven werd gebracht naar beneden en liep zonder ongelukken af. Een paar uur te voren werd de aannemer en het volk door ons gewaarschuwd, maar er werd doorgewerkt tot het naar beneden kwam. Later niet weer gestort, omdat de stelling voor Zaterdagavond niet in orde was en heden morgen niet om het slechte weer en den hoogen waterstand. De waterstand hier 75 cM + Z.P. en kunnen grind, zand en metselsteen op 't oogenblik niet vervoeren naar het bouwterrein. Begonnen met het aanbrengen van de bewapening om de zuigbuizen en het leggen van de bewapening voor de tweede helft van de vloer onder het machinegebouw van ijzer zwaar 16 m/m en 7 staven per M¹. De aannemers zijn nog niet begonnen met het aanbrengen van puin op het stortebed en door mij wordt hierop dikwijls aangedrongen, maar telkens stellen zij het weer uit.

Weekrapport 55, van zondag 2 december t/m zaterdag 8 december 1917

Weekrapport no. 55.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Materialen werden er deze week niet aangevoerd, behalve eene partij hout voor het bouwen van een loods en bestemd als werkplaats voor het maken van kozijnen, ramen en deuren. Van morgen kozijnhout aangevoerd, waarvan de hoeveelheid nog niet opgenomen. Er werd deze week in hoofdzaak gewerkt aan het buigen en stellen van het ijzer om de zuig- en persbuizen, het stellen van de bekisting voor het derde ketelblok en het leggen van de bewapening in de tweede helft van de vloer onder het machinegebouw met keersluis, voor zoover er ijzer beschikbaar was. Wegens vorst werd er deze week weinig beton gestort onder het muurwerk rondom het ketelhuis, alleen werd er Zaterdag gestort. De metselaars bezig met het sorteeren van steen.

Weekrapport 56, van zondag 9 december t/m zaterdag 15 december 1917

Weekrapport no. 56.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Klaar gekomen met het storten van de beton voor de betonfundeering onder het muurwerk rondom het ketelhuis. Verder werd er in hoofdzaak gewerkt aan het stellen van de bewapening om de zuig- en persbuizen. Na aankomst van 60810 KG betonijzer, begonnen met het stellen van de bewapening in de tweede helft van de vloer onder het machinegebouw met keersluis, welke bewapening thans voor ruim de helft gesteld en hadden van morgen plan met het storten te beginnen, maar moest wegens vorst overgaan. Wij hadden er opgewerkt om de tweede helft van de vloer nog voor de Zondagen te storten, maar zal met dit weer niet gelukken. Klaar met het stellen van de bekistingen voor het derde ketelblok, waarvan de kolommen ook kunnen worden gestort. Door de metselaars werd in hoofdzaak gewerkt aan het sorteeren van steen. Thans zijn er gesorteerd 36.000 straatklinkers uit de gedeukte klinkers en 45000 gevelklinkers uit de miskleurige klinkers.

Weekrapport 57, van zondag 16 december t/m zaterdag 31 december 1917

Weekrapport no. 57.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Te Leeuwarden is aangevoerd en in een schip overgeladen ± 28 M¹ graniet. Te Lemmer aangevoerd een waggon vloertegels, waarmee begonnen te lossen. Bericht ontvangen dat de 5de zending graniet is verzonden en de volgende week hier kan worden verwacht. klaar gekomen met het stellen van de bewapening voor de tweede helft van de vloer onder het machinegebouw met keersluis enz. Wegens vorst niet beton kunnen storten. Verder werd er gewerkt aan de bewapening om de zuig- en persbuizen, het maken van de sluisdeuren enz. Vanaf Vrijdag 21 December tot Woensdag 2 Januari 1918 wordt er weinig uitgevoerd, door afwezigheid van het volk in verband met de Zondagen. De tusschen gelegen werkdagen wordt er alleen gewerkt door enkele timmerlieden, die bezig zijn met de sluisdeuren en de bewapening om de zuig- en persbuizen.▲ Terug naar boven