Weekrapporten Bestek 3/1916, 1e kwartaal

Uit Wouda's Wiki

Deze pagina is gebaseerd op de weekrapporten van W. Anema. De originele weekrapporten zijn te vinden in het provinciaal archief.[1]

Met behulp van de situatiekaart is precies te volgen wat er waar werd uitgevoerd. De situatie kaart bevat twee plattegronden, één waar het kanaal (in rood) geprojecteerd is op de bestaande situatie. De andere is een plattegrond van het terrein waar de uitgebaggerde grond geborgen zal worden. De schaal van beide kaarten is niet gelijk en ook de oriëntatie niet, in beide gevallen is noord niet pal boven.

""
Situatie van het Stroomkanaal van de Groote Brekken tot de Teroelsterkolk.[2]

Navigatie

Vanwege de grote omvang van alle weekrapporten zijn deze in verschillende delen opgeknipt. Zie hieronder de links naar de verschillende delen.

Weekrapporten 1e kwartaal 1916

Weekrapport 30, van zondag 2 januari t/m zaterdag 8 januari 1916

Aantal arbeiders en gebezigde werktuigen
Dagen
zo ma di wo do vr za
Aardwerkers 3 3 3 3 3 3
Arbeiders 2 2 2 2 2 2
Opperlieden 1 1 1 1 1 1
Straatmakers 1 1 1 1 1 1
Karren 1 1 1 1 1 1
""
Weekrapport 30, middenblad

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Behalve het onderhoud, Dinsdag 10 Januari 1916 met het werk klaar gekomen.

Baggerwerken

""
Bijlage, overzicht baggerwerken

In het dossier in het archief is ook een blad bewaard gebleven met een tabel waarin opzichter Anema bijhield hoeveel grond de baggermolens per week opgebaggerd hadden. De tabel is helaas niet compleet, de laatste weken ontbreken.

In de kop van de tabel staan een aantal details vermeld van de ingezette stoombaggermolens zoals de de inhoud van de baggeremmers en de capaciteit van de gebruikte bakken.

Gegevens van de ingezette baggermolens
Naam Leeuwarden Zuiderzee Maas Kil
Inhoud emmer 80 liter 150 liter 225 liter 330 liter
Inhoud bak 35 m3 75 m3 150 m3 150 m3

Bronnen, noten en/of referenties

  1. Archief van de Provinciale Waterstaatsdienst van Friesland (archief nr 9-01). Tresoar. Inventaris nummer 2056: Stukken betreffende de aanleg van het vaarwater met bijbehorende werken, weekrapporten.
  2. Tekeningen- en kaartenarchief van de Provinciale Waterstaatsdienst van Friesland (archief nr 9-05). Tresoar. Inventaris nummer 385: Situatie van het Stroomkanaal van de Groote Brekken tot de Teroelster Kolk.