Weekrapporten Bestek 3/1915, 2e kwartaal

Uit Wouda's Wiki

Introductie

""
Weekrapport 1, voorblad

Deze pagina is gebaseerd op de weekrapporten van W. Anema. De originele weekrapporten zijn te vinden in het provinciaal archief.[1]

Tekst op voorblad weekrapport 1

Weekrapport betrekkelijk de uitvoering der werken tot het maken van een stroomkanaal van de Groote Brekken tot de Teroelster kolk, met bijbehorende werken.

Volgens Bestek No 3 van Zondag de 22 mei tot en met Zaterdag den 29 Mei 1915.

Opgemaakt den 29 Mei 1915, door den opzichter van den Provincialen Waterstaat, W. Anema.

Situatiekaart

Met behulp van de situatiekaart is precies te volgen wat er waar werd uitgevoerd. De situatie kaart bevat twee plattegronden, één waar het kanaal (in rood) geprojecteerd is op de bestaande situatie. De andere is een plattegrond van het terrein waar de uitgebaggerde grond geborgen zal worden. De schaal van beide kaarten is niet gelijk en ook de orientatie niet, in beide gevallen is noord niet pal boven.

""
Situatie van het Stroomkanaal van de Groote Brekken tot de Teroelsterkolk.[2]

Navigatie

Vanwege de grote omvang van alle weekrapporten zijn deze in verschillende delen opgeknipt. Zie hieronder de links naar de verschillende delen.

Weekrapporten 2e kwartaal 1915

Weekrapport 1, van zondag 22 mei t/m zaterdag 29 mei 1915

Aantal arbeiders en gebezigde werktuigen
Dagen
zo ma di wo do vr za
Aardwerkers 20 35 35 35 35 35
Arbeiders 4 4 4 4 4 4
Zodenzetters 3 3 3 3 3 3
Timmerlieden 4 4 4 4 4 4
Metselaars 1 1 1 1 1
Opperlieden 1 1 1 1 1 1
Tonmolens 2 2 2 2 2 2
""
Weekrapport 1, middenblad

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Vanaf de Groote Brekken aan weerszijden begonnen met het graven van de taluds. Aan de oostkant gegraven over eene lengte van p.m. 25 Meter.

Begonnen met het maken van de polderdijk B en het graven van de bermsloot.

Het gedeelte parallelweg vanaf dwarsprofiel no 9 tot 20,- M ten zuiden van dwarsprofiel no 8 aangelegd en over deze lengte langs dezen parallelweg de bermsloot gegraven.

De buizen onder de dammen op het terrein aangevoerd.

De keet p.m. voor de helft klaar.

Weekrapport 2, van zondag 30 mei t/m zaterdag 5 juni 1915

Aantal arbeiders en gebezigde werktuigen
Dagen
zo ma di wo do vr za
Aardwerkers 24 40 40 40 40 38
Zodenzetters 4 4 4 4 4 4
Timmerlieden 4 4 4 4 4 4
Metselaars 1 1 1 1 1 1
Voegers 2
Opperlieden 1 1 1 1 1 1
Karren 4 4 4 4 4 4
Schuiten of aken 2 2 2 2 2 2
Tonmolens 1 1 1 1 1 1
""
Weekrapport 2, middenblad

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Vanaf de Groote Brekken aan de oostzijde over eene lengte van 150 M en aan de westzijde over eene lengte van 120 M de taluds van het kanaal gegraven tot 1,- M beneden zomerpeil.

Aan het maken van polderdijk B werd doorgewerkt en over de geheele lengte aangelegd tot p.m. 0,40 M boven Z.P. De bermsloot over eene lengte van 40 Meter gegraven.

Aan den parallelweg werden de taluds en bermen over eene lengte van 50 meter afgewerkt en met zoden bekleed. Verder werd deze week weinig aan den parallelweg gewerkt.

Weekrapport 3, van zondag 6 juni t/m zaterdag 12 juni 1915

Aantal arbeiders en gebezigde werktuigen
Dagen
zo ma di wo do vr za
Aardwerkers 32 32 32 32 32 32
Arbeiders 2 2 2 2 2 2
Zodenzetters 4 4 4 4 4 4
Timmerlieden 4 4 4 4 4 4
Metselaars 1 1 1 1 1 1
Opperlieden 1 1 1 1 1 1
Tonmolens 2 2 2 2 2 2
""
Weekrapport 3, middenblad

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Tusschen de dwarsprofielen 27 en 39 aan de westkant de taluds gegraven tot de bepaalde afmetingen (lengte 600 M1).

Tusschen de dwarsprofielen 33 en 39 en 25 en 27 aan de oostkant de taluds gegraven tot de bepaalde afmetingen (lengte 400 M).

Begonnen met de aanvulling achter de beschoeiing G.

De polderdijk B aangelegd tot gemiddeld 0,40 M + zomerpeil en over de halve lengte ten oosten van deze polderdijk de bermsloot gegraven.

Aan den parallelweg werd deze week weinig uitgevoerd.

De aannemers van het baggerwerk hebben hun materialen heden morgen op het terrein aangevoerd en direct begonnen met het aanleggen van de buisleidingen.

Weekrapport 4, van zondag 13 juni t/m zaterdag 19 juni 1915

Aantal arbeiders en gebezigde werktuigen
Dagen
zo ma di wo do vr za
Aardwerkers 34 34 34 34 34 34
Arbeiders 2 2 2 2 2 2
Baggerlieden 14 14 14 14 14 14
Stortbazen 2 2 2 2 2 2
Zodenzetters 2 2 2 2 2 2
Rijswerkers 1 1 1
Rijswerkersbazen 1 1 1
Timmerlieden 4 4 4 4 4 4
Metselaars 1 1 1 1 1 1
Opperlieden 2 2 2 2 2
Loodgieters 1 1 1
Ververs 1 1 1
Stokers 3 3 3 3 3 3
Stoombagger­molens 2 2 2 2 2 2
Schuiten of aken 4 4 4 4 4 4
Tonmolens 2 2 2 2 2 2
""
Weekrapport 4, middenblad

Omschrijving der werken en bijzonderheden

De taluds aan de westkant van het kanaal gegraven vanaf dwarsprofiel no 39 tot dwarsprofiel no 12 met uitsparing van de beschoeiing F.

De taluds aan de oostkant van het kanaal gegraven vanaf dwarsprofiel no 39 tot dwarsprofiel no 19 met uitsparing van de beschoeiing G.

Aan de aanvulling achter de beschoeiing G werd doorgewerkt.

De polderdijk B aangelegd tot gemiddeld 0,60 M + zomerpeil en de bermsloot ten oosten van deze polderdijk gegraven.

Met het baggeren begonnen vanaf de Groote-Brekken op eene diepte van 2,- M beneden zomerpeil.

Put heeft materialen aangevoerd en nog niet met zijn werk begonnen.

Weekrapport 5, van zondag 20 juni t/m zaterdag 26 juni 1915

Aantal arbeiders en gebezigde werktuigen
Dagen
zo ma di wo do vr za
Aardwerkers 27 27 27 28 28 28
Arbeiders 2 2 2 2 2 2
Baggerlieden 19 19 19 19 19
Stortbazen 2 2 2 2 2 2
Taludbazen 2 2 2 2 2 2
Zodenzetters 2 2 2 2 2 2
Rijswerkers 4 4 4 4 4 4
Rijswerkersbazen 1 1 1 1 1 1
Timmerlieden 4 4 4 4 4 4
Metselaars 1 1 1 1 1
Opperlieden 2 2 2 2 2
Ververs 1 2 2
Stokers 3 3 3 3 3
Stoombagger­molens 2 2 2 2 2 2
Schuiten of aken 4 4 4 4 4 4
Tonmolens 2 2 2 2 2 2
""
Weekrapport 5, middenblad

Omschrijving der werken en bijzonderheden

De taluds zijn vanaf dwarsprofiel 39 tot dwarsprofiel 10 aan de oost- en westkant gegraven tot op de bepaalde diepte.

Begonnen met het vervoeren van knipgrond bestemd voor de rietbeplanting.

Aan de polderdijk B werd doorgewerkt, welke voor een vierde gedeelte afgewerkt en met zoden bekleed.

Aan den parallelweg werd deze week weinig uitgevoerd.

De cement, welke is aangevoerd merk Dyckerhoff.

Weekrapport 6, van zondag 27 juni t/m zaterdag 3 juli 1915

Aantal arbeiders en gebezigde werktuigen
Dagen
zo ma di wo do vr za
Aardwerkers 32 32 32 32 32 32
Arbeiders 4 4 8 8 8 4
Baggerlieden 17 17 17 17 17 17
Stortbazen 2 2 2 2 2 2
Zodenzetters 2 2 2 2 2 2
Rijswerkers 3 3 3 3 3 3
Rijswerkersbazen 1 1 1 1 1 1
Timmerlieden 4 4 4 4 4 4
Ververs 3 2 2 2 2 2
Stokers 3 3 3 3 3 3
Stoombagger­molens 2 2 2 2 2 2
Schuiten of aken 4 4 4 4 4 4
Tonmolens 2 2 2 2 2 2
""
Weekrapport 6, middenblad

Omschrijving der werken en bijzonderheden

De taluds aan de west- en oostkant gegraven vanaf dwarsprofiel no 39 tot no 10, met uitsparing van de beschoeiingen.

Op het terrein bij de Mudserd 700 M3 knipgrond in reserve gebracht

Poderdijk B is bijna klaar.

Begonnen met den parallelweg vanaf dwarsprofiel no 3 en langs den geheelen weg de bermsloot gegraven.

Begonnen met het maken van de kaden.

Bronnen, noten en/of referenties

  1. Archief van de Provinciale Waterstaatsdienst van Friesland (archief nr 9-01). Tresoar. Inventaris nummer 2056: Stukken betreffende de aanleg van het vaarwater met bijbehorende werken, weekrapporten.
  2. Tekeningen- en kaartenarchief van de Provinciale Waterstaatsdienst van Friesland (archief nr 9-05). Tresoar. Inventaris nummer 385: Situatie van het Stroomkanaal van de Groote Brekken tot de Teroelster Kolk.