Weekrapporten Bestek 3/1915, 4e kwartaal

Uit Wouda's Wiki

Deze pagina is gebaseerd op de weekrapporten van W. Anema. De originele weekrapporten zijn te vinden in het provinciaal archief.[1]

Met behulp van de situatiekaart is precies te volgen wat er waar werd uitgevoerd. De situatie kaart bevat twee plattegronden, één waar het kanaal (in rood) geprojecteerd is op de bestaande situatie. De andere is een plattegrond van het terrein waar de uitgebaggerde grond geborgen zal worden. De schaal van beide kaarten is niet gelijk en ook de orientatie niet, in beide gevallen is noord niet pal boven.

""
Situatie van het Stroomkanaal van de Groote Brekken tot de Teroelsterkolk.[2]

Navigatie

Vanwege de grote omvang van alle weekrapporten zijn deze in verschillende delen opgeknipt. Zie hieronder de links naar de verschillende delen.

Weekrapporten 4e kwartaal 1915

Weekrapport 20, van zondag 3 oktober t/m zaterdag 9 oktober 1915

Aantal arbeiders en gebezigde werktuigen
Dagen
zo ma di wo do vr za
Aardwerkers 15 15 15 15 15 15
Arbeiders 5 5 5 5 5 5
Baggerlieden 33 33 33 33 33 33
Stortbazen 1 1 1 1 1 1
Zodezetters 2 2 2 2 2 2
Rijswerkers 4 4 4 4 4 4
Rijswerkersbazen 1 1 1 1 1 1
Machinisten 7 7 7 7 7 7
Stokers 4 4 4 4 4 4
Schippers 12 12 12 12 12 12
Stoombagger­molens 3 3 3 3 3 3
Schuiten of aken 12 12 12 12 12 12
Stoomzuigers 2 2 2 2 2 2
Sleepboten 2 2 2 2 2 2
""
Weekrapport 20, middenblad

Omschrijving der werken en bijzonderheden

De parallelweg en polderdijken zijn klaar met de rietbermen langs de polderdijken A en B.

De in het bestek genoemde beschoeiingen geslagen. Hierin is zooveel wijziging gebracht, dat er p.m. 15 M3 beschoeihout over is.

Tot op 10 Meter van den hulpweg de tweede helft van het kanaal gebaggerd vanaf dwarsprofiel no 16.

Begonnen met het wegbaggeren van de afsnijding van de polder Bakker.

Vanaf piket no 22 tot no 24 het kanaal over de geheele breedte op de bepaalde diepte gebaggerd.

Weekrapport 21, van zondag 10 oktober t/m zaterdag 16 oktober 1915

Aantal arbeiders en gebezigde werktuigen
Dagen
zo ma di wo do vr za
Aardwerkers 15 15 4 4 4 4
Arbeiders 5 5 5 4 2 2
Baggerlieden 33 33 33 33 33 33
Taludbazen 1 1 1 1 1 1
Zodezetters 2 2 2 2 2 2
Rijswerkers 4 4 4 4 4 4
Rijswerkersbazen 1 1 1 1 1 1
Timmerlieden 2 2
Straatmakers 2 2 2
Machinisten 8 8 8 8 8 8
Stokers 4 4 4 4 4 4
Schippers 12 12 12 12 12 12
Stoombagger­molens 4 4 4 4 4 4
Schuiten of aken 15 15 15 15 15 15
Stoomspuiten 2 2 2 2 2 2
Sleepboten 2 2 2 2 2 2
""
Weekrapport 21, middenblad

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Stand der werken van bestek no 3 op 16 October.

De parallelweg, polderdijken, kaden, beschoeiingen, taluds, bermsloten, dammen met opritten enz, zijn behalve eenige kleinigheden klaar. Ook de bestrating op den parallelweg moet nog worden aangebracht. Vanaf piket no 21 tot no 28 het kanaal over de geheele bodembreedte op een diepte van 3,- M ÷ zomerpeil, waaraan door de grootste baggermachine „de Kil” wordt doorgewerkt.

De baggermolen „de Zuiderzee” is bezig met het wegbaggeren van de afsnijding Lemsterpolder. Behalve genoemde afsnijding is het kanaal tot de nieuwe brug op de bepaalde breedte en eene diepte van 2,- M ÷ zomerpeil. De nieuwe baggermolen bij piket no 15 begonnen om het kanaal te brengen op eene diepte van 3,- M ÷ zomerpeil. De baggermolen „Leeuwarden” begonnen ten Zuiden van de brug.

De betuiningen ten Oosten van het kanaal klaar, vanaf de Groote- Brekken tot in aansluiting met beschoeiing G en ten westen vanaf de Groote Brekken tot de beschoeiing F. Langs de polderdijken A en B en tusschen de pikketten no 20 en no 23 de rietberm afgewerkt. Langs de polderdijk A de berm met riet beplant.

Weekrapport 22, van zondag 17 oktober t/m zaterdag 23 oktober 1915

Aantal arbeiders en gebezigde werktuigen
Dagen
zo ma di wo do vr za
Arbeiders 4 4 4 4 4 4
Baggerlieden 35 35 35 35 35 35
Taludbazen 1 1 1 1 1 1
Rijswerkers 4 4 4 4 4 4
Rijswerkersbazen 1 1 1 1 1 1
Timmerlieden 2 2
Machinisten 7 7 7 7 7 7
Stokers 6 6 6 6 6 6
Schippers 12 12 12 12 12 12
Stoombagger­molens 4 4 4 4 4 4
Schuiten of aken 15 15 15 15 15 15
Stoomzuigers 2 2 2 2 2 2
Sleepboten 2 2 2 2 2 2
""
Weekrapport 22, middenblad

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aan den parallelweg, polderdijken, enz wordt niet meer gewerkt.

De baggermolen „de Kil” het kanaal deze week op de bepaalde diepte gebaggerd vanaf pikket no 28 tot no 31.

De baggermolen „de Maas” gebaggerd tusschen de pikketten no 15 en no 11 en het kanaal over de Westelijke helft op de bepaalde diepte van 3,- M ÷ Z.P.

De baggermolen „de Zuiderzee” aan de afsnijding van de Lemsterpolder gebaggerd tot op eene diepte van 2,- M ÷ Z.P., waarmee nog niet klaar gekomen.

De baggermolen „Leeuwarden” ruimte gemaakt ten Zuiden van de brug voor eene grootere baggermolen.

Zaterdag avond „de Zuiderzee” verplaatst ten Zuiden van de brug, „de Maas” voor de Lemsterpolder en „Leeuwarden” tusschen de pikketten no 15 tot no 10 voor het baggeren van de taluds ten Westen van het kanaal.

Deze week op afstanden van 25,- M dwarsprofielen genomen tusschen de pikket no 22 en no 29 en was er gemiddeld 10 cM overdiepte.

Door P. Put werd doorgewerkt aan het afgraven van de rietberm en het aanvoeren van knipgrond tusschen de pikket no 19 en no 23 ten Oosten van het kanaal.

Langs de polderdijk B den berm met riet beplant.

Weekrapport 23, van zondag 24 oktober t/m zaterdag 30 oktober 1915

Aantal arbeiders en gebezigde werktuigen
Dagen
zo ma di wo do vr za
Aardwerkers 2 2 2 2 2 2
Arbeiders 2 2 2 2 2 2
Baggerlieden 35 35 35 35 35 35
Rijswerkers 4 4 4 4 4 4
Rijswerkersbazen 1 1 1 1 1 1
Timmerlieden 1 1 1 1 1 1
Machinisten 7 7 7 7 7 7
Stokers 6 6 6 6 6 6
Schippers 12 12 12 12 12 12
Stoombagger­molens 4 4 4 4 4 4
Schuiten of aken 15 15 15 15 15 15
Stoomzuigers 2 2 2 2 2 2
Sleepboten 2 2 2 2 2 2
""
Weekrapport 23, middenblad

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aan den parallelweg, polderdijken, beschoeiingen enz, werd deze week niet gewerkt.

Het baggerwerk ging zijn geregelde gang.

De baggermolen „de Maas” is Zaterdag klaar gekomen met het wegbaggeren van het gedeelte Lemsterpolder en verplaatst ten Zuiden van de nieuwe brug.

De baggermolen „de Kil” vanaf pikket no 22 tot no 37 het kanaal op de bepaalde diepte gebaggerd.

De baggermolen „Leeuwarden” begonnen met het opruimen van de taluds tusschen de piketten no 21 en no 16 ten Oosten van het kanaal.

De baggermolen „de Zuiderzee” blijft doorbaggeren ten zuiden van de brug.

Tusschen de piketten no 27 en no 31 den berm afgegraven en met riet beplant, ten westen van het kanaal.

Zaterdag is de rietbeplanter met zin volk vertrokken en denkt niet weer te komen dezen winter.

Op het terrein aangevoerd 60 stuks basalt zuilen, bestemd voor onteigeningspalen.

Weekrapport 24, van zondag 31 oktober t/m zaterdag 6 november 1915

Aantal arbeiders en gebezigde werktuigen
Dagen
zo ma di wo do vr za
Aardwerkers 4 4 4 4 4 4
Arbeiders 2 2 2 2 2 2
Machinisten 7 7 7 7 7 7
Stokers 6 6 6 6 6 6
Schippers 12 12 12 12 12 12
Stoombagger­molens
Schuiten of aken 15 15 15 15 15 15
Stoomzuigers 2 2 2 2 2 2
Sleepboten 2 2 2 2 2 2
""
Weekrapport 24, middenblad

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Stand van het werk op 8 November.

Parallelweg, polderdijken, beschoeiingen, dammen met opritten, enz zijn klaar, behalve de bestrating op den parallelweg.

Vanaf de Groote-Brekken of 50 Meter te Noorden van piket no 39 tot piket no 23 het kanaal op de bepaalde diepte van 3,- M ÷ zomerpeil.

Vanaf piket no 23 tot piket no 8 het kanaal op eene gemiddelde diepte van 2,- M ÷ zomerpeil.

Vanaf piket no 8 tot piket no 5 het kanaal over 13 gedeelte van de breedte op eene diepte van 1,50 M ÷ zomerpeil.

De betuiningen voor de oeververdediging aangebracht ten Westen van het kanaal vanaf piket no 39 tot piket no 27 in aansluiting met beschoeiing F. Ten Oosten van het kanaal vanaf piket no 39 tot piket no 16, in aansluiting met de Zijlroede.

Langs de polderdijken A en B den berm met riet beplant.

Weekrapport 25, van zondag 7 november t/m zaterdag 20 november 1915

Aantal arbeiders en gebezigde werktuigen
Dagen
zo ma di wo do vr za
Aardwerkers 4 4 4 4 4 4
Baggerlieden 35 35 35 35 35 35
Machinisten 7 7 7 7 7 7
Stokers 6 6 6 6 6 6
Schippers 12 12 12 12 12 12
Stoombagger­molens
Schuiten of aken
Stoomzuigers 2 2 2 2 2 2
Sleepboten 2 2 2 2 2 2
""
Weekrapport 25, middenblad

Omschrijving der werken en bijzonderheden

De baggermolen „de Kil” het kanaal op diepte gebaggerd vanaf piket no 39 tot no 20

De overige baggermolens liggen te baggeren tusschen de nieuwe brug en piket no 3, waar het kanaal midden volgende week over de geheele breedte op p.m. 2,- M ÷ Z.P. komt.

Het opruimen van het vaste brugje komt vermoedelijk Dinsdag klaar.

Met de versterking van de priemen van avond klaar gekomen.

Het verkeer over de brug kan Woensdag wel weer worden opengesteld.

Weekrapport 26, van zondag 21 november t/m zaterdag 27 november 1915

Aantal arbeiders en gebezigde werktuigen
Dagen
zo ma di wo do vr za
Aardwerkers 6 6 6 6 6 6
Baggerlieden 35 35 35 35 35 35
Machinisten 7 7 7 7 7 7
Stokers 6 6 6 6 6 6
Schippers 12 12 12 12 12 12
Stoombagger­molens
Schuiten of aken
Stoomzuigers 2 2 2 2 2 2
Sleepboten 2 2 2 2 2 2
""
Weekrapport 26, middenblad

Omschrijving der werken en bijzonderheden

De baggermolen „de Kil” heeft het vanaf de Groote Brekken tot piket no 17 op de bepaalde diepte.

Het kanaal vanaf piket no 17 tot piket no 3 op eene gemiddelde diepte van 2,- M ÷ Z.P.

De baggermolen „de Maas” en „de Zuiderzee” begonnen met het kanaal op de bepaalde diepte te baggeren tusschen de nieuwe brug en piket no 3.

Bestek no 2. [3]

De vier stootpalen met twee stootpalen voor de betonpijlers geplaatst.

Weekrapport 27, van zondag 28 november t/m zaterdag 11 december 1915

Aantal arbeiders en gebezigde werktuigen
Dagen
zo ma di wo do vr za
Arbeiders 4 4 4 4 4 4
Baggerlieden 35 35 35 35 35 35
Machinisten 7 7 7 7 7 7
Stokers 6 6 6 6 6 6
Schippers 12 12 12 12 12 12
Stoombagger­molens
Schuiten of aken
Stoomzuigers 2 2 2 2 2 2
Sleepboten 2 2 2 2 2 2
""
Weekrapport 27, middenblad

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Stand van het werk op 11 December.

Behalve het aanbrengen van de bestrating op den parallelweg is de parallelweg met polderdijken en beschoeiingen klaar. Met de bestrating wordt deze week begonnen.

Tusschen de piketten no 5 en no 3 en tusschen pikket no 12 en de nieuwe brug moet het kanaal nog op de bepaalde diepte worden gebaggerd Deze gedeelten zijn reeds gebaggerd op eene diepte van ± 2,- M ÷ zomerpeil. Overigens is het kanaal op de bepaalde diepte van 3,- M ÷ zomerpeil

Deze week vertrokken de zuiger „de Schelde” met de baggermolens „de Kil” en „de Leeuwarden”.

Aan de oeververdediging (rietbeplanting) wordt met dezen hoogen waterstand niet meer gewerkt en is nog even ver dan op het weekrapport no 24 aangegeven.

Midden volgende week denkt de aannemer met het werk klaar te komen.

Weekrapport 28, van zondag 12 december t/m zaterdag 18 december 1915

Aantal arbeiders en gebezigde werktuigen
Dagen
zo ma di wo do vr za
Aardwerkers 2 2 2 2 2 2
Arbeiders 2 2 2 2 2 2
Baggerlieden 20 20 20 20 20 20
stortbazen 1 1 1 1 1 1
Straatmakers 1 1 1 1
Machinisten 3 3 3 3 3 3
Stokers 3 3 3 3 3 3
Schippers 6 6 6 6 6 6
Stoombagger­molens
Schuiten of aken
Stoomzuigers 1 1 1 1 1 1
Sleepboot 1 1 1 1 1 1
""
Weekrapport 28, middenblad

Omschrijving der werken en bijzonderheden

De parallelweg bestraat over ± 13 gedeelte van de lengte.

Het baggerwerk klaar behalve het gedeelte tusschen piket no 11 en de nieuwe brug.

Woensdag avond met het baggerwerk klaar.

Weekrapport 29, van zondag 19 december 1915 t/m zaterdag 1 januari 1916

Aantal arbeiders en gebezigde werktuigen
Dagen
zo ma di wo do vr za
Aardwerkers 3 3 3 3 3 3
Arbeiders 2 2 2 2 2 2
Opperlieden 1 1 1 1 1 1
Straatmakers 1 1 1 1 1 1
Karren 1 1 1 1 1 1
""
Weekrapport 29, middenblad

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Het werk is klaar, behalve het bestraten en het in orde brengen van den parallelweg over de halve lengte.

Begonnen met het opruimen van den berm langs de zeedijk.

Bronnen, noten en/of referenties

  1. Archief van de Provinciale Waterstaatsdienst van Friesland (archief nr 9-01). Tresoar. Inventaris nummer 2056: Stukken betreffende de aanleg van het vaarwater met bijbehorende werken, weekrapporten.
  2. Tekeningen- en kaartenarchief van de Provinciale Waterstaatsdienst van Friesland (archief nr 9-05). Tresoar. Inventaris nummer 385: Situatie van het Stroomkanaal van de Groote Brekken tot de Teroelster Kolk.
  3. Bestek 2 heeft betrekking op de bouw van de nieuwe brug in de slaperdijk over het stroomkanaal.