Cruquius

Uit wiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Cruquius
West-Vlieland, 2 december 1678 - Spaarndam, 5 februari 1754

Cruquius werd geboren als Nicolaas Samuel Kruik op Vlieland en gedoopt in de hervormde gemeente van West-Vlieland. Kort na zijn geboorte verhuisde het gezin naar Delft, waar zijn vader Samuel in diverse hoedanigheden, waaronder koster, schoolmeester, wiskundige en examinator voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie ging werken. Hij had twee broers, Jacob en Dirk, en twee zusters,

Aangezien zijn beide broers reeds op jeugdige leeftijd stierven en zijn moeder, Veronica van der Meer, op zeker moment vanwege psychische problemen thuis verpleegd moest worden, was het Nicolaas' taak om na de dood van zijn vader, waarschijnlijk omstreeks 1722, financieel voor het gezin te zorgen.

Hij begon als landmeter bij het Hoogheemraadschap Delfland.

600×522px Kaart van Delfland door N. S. Cruquius en zijn broer Jacob Kruik

Nicolaas Samuel Kruik was landmeter bij het Hoogheemraadschap van Delfland (Delft) en later bij het Hoogheemraadschap van Rijnland (Leiden). In 1712 publiceerde hij samen met zijn broer Jacob een gedetailleerde kaart van het Hoogheemraadschap Delfland.
Kruik vond zijn naam niet langer passend bij zijn stand en maakte er een Latijnse naam van: Nicolaus Samuelis Cruquius.
In zijn tijd was dat gebruikelijk.


De naam Cruquius is vooral bekend geworden als naamgever aan het stoomgemaal Cruquius als één van de drie stoomgemalen die de Haarlemmermeer heeft drooggemalen.

466×344px Stoomgemaal Cruquius mede-drooglegger van de Haarlemmermeer De twee andere stoomgemalen waren: Leeghwater en Lijnden.

(Zie ook: [1]
de internet-encyclopedie van wikipedia.org met een pagina over Nicolaas Samuel Kruik of Nicolaus Samuelis Cruquius)