Functies bij het Woudagemaal

Uit Wouda's Wiki

Bij het Woudagemaal werken de volgende mensen:

De gemaalchef

De gemaalchef is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en bediening van het ir. D.F. Woudagemaal, zowel bouwkundig, civiel als technisch. Als direct leidinggevende stuurt hij de wachtchefmonteurs, machinisten, stokers, filterman en tremmers aan. Hij zorgt ervoor dat iedereen zijn werk zo goed mogelijk kan doen.

De wachtchefmonteur

Wanneer het gemaal draait, draait het dag en nacht. Daarom zijn er verschillende wachtploegen die het gemaal bedienen en in de gaten houden. De wachtchefmonteur heeft de leiding over een wachtploeg. Een wachtploeg bestaat uit vier man. De wachtchefmonteur zelf, samen met één of twee stokers en één of twee machinisten. De leidinggevende over de machinisten wordt traditioneel ook wel chefmachinist genoemd.

De stoker

400×259px

De stoker zorgt ervoor dat de ketels voldoende en de juiste soort stoom leveren. Hij controleert of de verbranding optimaal is, en houd het waterpeil en de vervuiling van de filters in de gaten.

400×267px

De machinist

De machinist ondersteunt de wachtchefmonteur in de machinehal. Hij controleert de keldermachines en smeert de hoofdstoommachines waar nodig met de hand.

400×267px

De filterman

De filters in het ketelhuis moet worden ingepakt, ofwel voorzien van schone filterdoeken. Daarnaast draagt de filterman zorg voor enkele filters in de kelders en het ketelhuis. Tenslotte helpt hij de wachtploeg met diverse civiele taken, zoals het schoonhouden van machines en vloeren en andere algemene werkzaamheden.

267×400px

De tremmers

De tremmers verzorgen de aanvoer van brandstof naar het ketelhuis. Zij scheppen de kolen in de kolenloods in kruiwagens en kruien de steenkolen naar het ketelhuis, waar de kolen worden gewogen op een grote bascule. Daarna storten de tremmers de steenkolen in de bakken op de vloer van het ketelhuis.
De functie van tremmer wordt uitgeoefend door tijdelijk ingehuurd personeel, meestal Lemster vissers, die hiervoor tijdelijk onder contract zijn gesteld.

400×259px

Na de overschakeling van het stoken van steenkolen op zware stookolie is de functie van tremmer bij het ir. D.F. Woudagemaal verdwenen.