Wetterskip Fryslân

Uit Wouda's Wiki
Versie door Cierick Goos (overleg | bijdragen) op 29 mrt 2024 om 16:42 (Inhoud aangepast)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Logo van Wetterskip Fryslân
Logo van Wetterskip Fryslân

In 1533 ontstonden de eerste Friese waterschappen. Er zijn er in totaal ongeveer 1500 geweest. Zij zorgden voor droege fuotten, afvoer van overtollig water uit Friesland en vanaf 1993 ook voor waterzuivering. In 1960 telde de provincie nog ongeveer 1200 waterschappen, maar sinds 2004 is er nog maar één waterschap over: Wetterskip Fryslân.

Wetterskip Fryslân houdt de voeten droog en de dijken sterk. Zorgt voor een goed waterpeil in sloten en meren, bewaakt de waterkwaliteit en zuivert het afvalwater. Houdt niet alleen vandaag, maar ook morgen Friesland en het Groninger Westerkwartier veilig en leefbaar. En blijft dat doen. Want het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en we krijgen meer neerslag of juist droogte. Die veranderingen vragen om een innovatieve aanpak. Samen met inwoners, bedrijven en organisaties bedenkt ze slimme, duurzame oplossingen. Steeds op zoek naar het antwoord op die ene vraag: En wat doen we morgen met water?

Waterschapen algemeen

Hoofdkantoor van Wetterskip Fryslân in Leeuwarden
Hoofdkantoor van Wetterskip Fryslân in Leeuwarden

Een waterschap in Nederland is een bestuursniveau dat de waterhuishouding behoort te controleren en te regelen. De taken van een waterschap in Nederland zijn onder andere de waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer. Daarnaast is een waterschap vaak ook verantwoordelijk voor wegenbeheer en vaarwegenbeheer. Het algemeen bestuur van een waterschap in Nederland wordt gekozen voor een periode van vier jaar middels de waterschapsverkiezingen.

Water raakt en beïnvloedt de belangen van boeren, burgers, natuur, milieu en recreatie. De samenwerking met andere organisaties en overheden is daarom van groot belang; zoals met provisies, Rijkswaterstaat en gemeenten. Op deze wijze kan een waterschap deze taken zo goed mogelijk uitvoeren en waar mogelijk maatwerk leveren.

Droge voeten

Friesland ligt voor een flink deel onder zeeniveau. Stevige dijken zorgen ervoor dat de inwoners droge voeten houden. Wetterskip Fryslân beheert 200 kilometer dijken langs IJsselmeer en Waddenzee en op de Waddeneilanden. Met 3.400 kilometer aan polderdijken zorgt het waterschap dat het water in Friesland binnen de sloten en vaarten blijft.

Op peil

Het waterschap zorgt voor een goede verdeling van het water: niet teveel en niet te weinig. Dat er voldoende water is voor natuur, landbouw of veeteelt, waterrecreatie en huis en tuin. Met sluizen, gemalen en stuwen regelt het waterschap het waterpeil in sloten, vaarten en kanalen. Ze zorgen voor extra water tijdens droogte en voeren water af in natte periodes.

Schoon

In 27 rioolwaterzuiveringsinstallaties maakt Wetterskip Fryslân afvalwater schoon. Het gezuiverde water gaat terug de natuur in. Ook houdt het waterschap de waterkwaliteit goed in de gaten. Door de aanleg van oevers met een geleidelijke overgang van water naar land krijgen planten en dieren alle ruimte. Deze oevers zorgen voor helder water en een rijk en gevarieerd leven in en om de sloot.

Veilig leefgebied

Om iedereen in zo’n gebied veilig te kunnen laten wonen, werken en recreëren is een hele opgave. Gelukkig krijgt Wetterskip Fryslân hulp van 2 IJsselmeergemalen, 3 zeegemalen, 3 spuisluizen, ongeveer 1.000 poldergemalen, bijna 11.000 stuwen en inlaten en 40.000 kilometer aan sloten en vaarten om die klus te klaren. Het Ir. D.F. Woudagemaal is één van de twee IJsselmeergemalen.

Kaart van het beheergebied van Wetterskip Fryslân
Kaart van het beheergebied van Wetterskip Fryslân