Werking van de blackfluit

Uit Wouda's Wiki

Onderstaande uitleg over de black-fluit is gedeeltelijk overlappend met Peilglazen