Vrijwilligers van het Woudagemaal

Uit Wouda's Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De vrijwilligers van de Stichting ir. D.F. Woudagemaal geven rondleidingen door het Bezoekerscentrum van het Woudagemaal en het ir. D.F. Woudagemaal

In 1998 werd het ir. D.F. Woudagemaal op de UNESCO werelderfgoedlijst geplaatst. Voor de eigenaar van het gemaal, het Wetterskip Fryslân, betekende dit dat het gemaal opengesteld moest worden voor het grote publiek en dat er een organisatie moest worden opgezet die de rondleidingen door het gemaal ging verzorgen.

IMG 1986 essf.jpg

Al snel werd daarvoor een aparte stichting in het leven geroepen: de Stichting ir. D.F. Woudagemaal. Deze stichting wordt ondersteund door vrijwilligers.

De vrijwilligers verrichten hun activiteiten geheel belangeloos voor de Stichting, meestal nadat ze met prepensioen of daadwerkelijk pensioen zijn gegaan. Het komt echter ook wel voor dat de vrijwilligers naast hun ondersteunende activiteiten nog volop in het arbeidsproces werkzaam zijn.

Toen omstreeks het jaar 2000 werd gestart met de openstelling van het gemaal werden de rondleidingen nog verzorgd vanuit een noodlokaal, dat naast het gemaal was opgericht. Hoewel dit natuurlijk echt als een noodvoorziening moest worden beschouwd, hebben de vrijwilligers gedurende een periode van ongeveer tien jaar met een grote betrokkenheid en overtuiging hun rondleidingen gegeven.

Op de momenten dat het gemaal "in werking" is (draaiend gemaal) moet de organisatie van de Stichting daarop handig en flexibel inspelen om het in grote getale toestromende publiek op zulke dagen te kunnen "verwerken", zodanig, dat het publiek volledig geïnformeerd en voldaan huiswaarts kan keren. Op zulke momenten zijn enkele tientallen vrijwilligers aanwezig om verkorte rondleidingen door het "draaiend gemaal" te verzorgen.

26-PA043945.jpg

Al snel na de start van de activiteiten van de Stichting moest de groep vrijwilligers worden uitgebreid om de frequentie van de dienst per individuele rondleider niet te veel laten oplopen. Uiteindelijk mondde het aantal vrijwilligers uit tot op een bestand van ongeveer 60 personen.

Met de realisering en inrichting van een geheel nieuw en zeer modern Bezoekerscentrum, neemt de vraag naar vrijwilligers nog weer toe. In de aanloop naar de nieuwe situatie is er actief aan werving gedaan, hetgeen heeft geresulteerd in een huidig totaal van ongeveer 90 vrijwilligers.

Veel vrijwilligers hebben, naast het regulier geven van rondleidingen, ook actief meegewerkt aan de inrichting van het Bezoekerscentrum en de opzet van een moderne interactieve expositie. Zij werken individueel of in werkgroepen aan de voortgang en de dynamische inrichting van het centrum, waarbij "meedenken" door de Stichting bijzonder op prijs wordt gesteld.

Originald k.jpg

Ook zijn de taken van sommige vrijwilligers enigszins gespecialiseerd: sinds kort zijn er bijvoorbeeld vrijwilligers die zich speciaal inzetten bij het ontvangen van de bezoekers aan de balie en bij het bijbehorende kassawerk.

Interne Handleidingen en Colleges
Enkele rondleiders schreven handleidingen voor de beginnende rondleiders.

Op dit moment zijn beschikbaar:

Eveneens interessant voor de rondleiders en de geïnteresseerde bezoekers:

  • de beschrijving van de stoominstallatie van het gemaal bij Lemmer in het tijdschrift "De Ingenieur"

    Nieuwe rondleiders zijn bij de Stichting Woudagemaal altijd van harte welkom! Als u belangstelling heeft, kunt u zich via de Stichting Woudagemaal opgeven.