Retentiegebieden

Uit Wouda's Wiki

Retentiegebied, definitie:

  • een gebied, dat structureel onderdeel is van het watersysteem, bedoeld om voldoende bergingscapaciteit te creëren en daarmee te voldoen aan de gestelde normen, water wordt hier geborgen in tijden van hoge afvoer om waterstanden te verlagen.


Bij de aanhoudende hoge waterstand in januari 2024 heeft Wetterskip Fryslân een aantal retentie gebieden laten onderlopen.

De retentiegebieden die we hebben ingezet liggen bij Burgum (Soestpolder), Goëngahuizen (It Eilân) en Smalle Ee, Beetsterzwaag (Simmerpolder), Donkerbroek, Oosterwolde (De Harken) en Mildam. Deze gebieden kunnen samen ongeveer 4 miljoen kubieke meter water bergen. Door deze retentiegebieden te laten vollopen konden we een verdere stijging van de gemiddelde boezemwaterstand met enkele centimeters voorkomen.

Wetterskip Fryslân, 9 januari 2024