Functies bij het Woudagemaal en Raad van State (Nederland): verschil tussen pagina's

Uit Wouda's Wiki
(Verschil tussen pagina's)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
imported>Jan Pieter Rottine
 
imported>Vincent Erdin
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'De Raad van State is in Nederland een adviesorgaan van de regering en het staatshoofd. Als de regering een wetsvoorstel maakt en dat in wil dienen bij de Kamers van d...')
 
Regel 1: Regel 1:
Bij het '''[[Ir. D.F. Woudagemaal|Woudagemaal]]''' werken de volgende mensen:
De Raad van State is in Nederland een adviesorgaan van de regering en het staatshoofd.


'''De [[gemaalchef]]'''
Als de regering een wetsvoorstel maakt en dat in wil dienen bij de Kamers van de Staten Generaal dan wort er eerst advies gevraagd aan de Raad van State om het nieuwe wetsvoorstel te laten toetsen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid en eventuele tegengestelde belangen die door het wetsvoorstel op zouden kunnen treden.


[[Bestand:Wouda2kl.jpg|440×293px|link=]]
De regering kan het uitgebrachte advies van de Raad van State overnemen maar ook naast zich neerleggen.
Sailliant detail is dat de huidige vice voorzitter van de Raad van State mr. P.H. Donner meer dan eens een advies van de Raad destijds in zijn functie als minister terzijde heeft gelegd.


De '''[[gemaalchef]]''' is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en bediening van het '''[[ir. D.F. Woudagemaal]]''', zowel bouwkundig, civiel als technisch. Als direct leidinggevende stuurt hij de '''[[wachtchefmonteurs]]''', '''[[machinisten]]''', '''[[stokers]]''', '''[[filterman]]''' en''' [[tremmers]]''' aan. Hij zorgt ervoor dat iedereen zijn werk zo goed mogelijk kan doen.
Sinds 1814 is de regerend vorst voorzitter van de Raad van State, thasn Koningin Beatrix.
De erfprins(es) tevens de  beoogde troonopvolger wordt vanaf het moment waarop hij/ zij de leeftijd van 18 jaar bereikt lid van de Raad van State. Prins Willem Alexander werd in 1985 lid van de Raad van State en prinses Amalia naar verwachting in 2021.


'''De [[wachtchefmonteur]]'''
Behalve dat de Raad van State advies uitbrengt aan de regering en het staatshoofd heeft de Raad ook een rechtsprekende taak.
In het publiekrecht mag de Raad gevraagd worden om een een oordeel uit te spreken over de toepassing van de wet door de bestuursorganen die belast zijn met de uitvoerende macht.
Het  begrip uitvoerende macht gaat terug op de ,,trias politica" van Montesquie: Wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht.
Montesquie wilde hiermee bereiken dat niet alle macht binnen een rechtsstaat in de hand was van het staashoofd maar dat er verschillende organen zouden zijn zodat de democratie gewaarborgd zou worden.


Wanneer het gemaal draait, draait het dag en nacht. Daarom zijn er verschillende wachtploegen die het gemaal bedienen en in de gaten houden. De '''[[wachtchefmonteur]]''' heeft de leiding over een wachtploeg. Een wachtploeg bestaat uit vier man. De wachtchefmonteur zelf, samen met één of twee stokers en één of twee machinisten. De leidinggevende over de machinisten wordt traditioneel ook wel '''[[chefmachinist]]''' genoemd.
De uitvoerende macht berust in Nederland ondermeer bij de provincie, gemeente en het waterschap. De Raad van State kan gevraagd worden om een uitspraak te doen over de wijze waarop een gemeente de wet uitvoert waarbij anderen zich benadeeld voelen.


'''De [[stoker]]'''
De Tweede kamer der Staten Generaal heeft naast een uitvoerende taak ook een controlerende taak.
 
[[Bestand:Stoker_kolen.jpg|400×259px|link=]]
 
De '''[[stoker]]''' zorgt ervoor dat de '''[[stoomketel|ketels]]''' voldoende en de juiste soort stoom leveren. Hij controleert of de '''verbranding''' optimaal is, en houd het '''waterpeil''' en de vervuiling van de '''[[filter|filters]]''' in de gaten.
 
[[Bestand:Personeel_ketelhuis.jpg|400×267px|link=]]
 
'''De [[machinist]]'''
 
De '''[[machinist]]''' ondersteunt de '''[[wachtchefmonteur]]''' in de machinehal. Hij controleert de keldermachines en smeert de hoofdstoommachines waar nodig met de hand.
 
[[Bestand:Machinist_3.jpg|400×267px|link=]]
[[Bestand:Machinist 1.jpg|400x267px|link=]]
 
'''De [[filterman]]'''
 
De '''filters in het ketelhuis''' moet worden''' ingepakt, ofwel voorzien van schone filterdoeken'''. Daarnaast draagt de filterman zorg voor '''enkele filters in de kelders en het ketelhuis'''. Tenslotte helpt hij de wachtploeg met diverse civiele taken, zoals het schoonhouden van machines en vloeren en andere algemene werkzaamheden.
 
[[Bestand:Filterman.JPG|267×400px|link=]]
 
'''De [[tremmer]]'''
 
De [[tremmer|tremmers]] verzorgen de aanvoer van brandstof naar het ketelhuis. Zij scheppen de kolen in de '''[[kolenloods]]''' in kruiwagens en kruien de steenkolen naar het ketelhuis, waar de kolen worden gewogen op een grote bascule. Daarna storten de tremmers de steenkolen in de bakken op de vloer van het ketelhuis.
De functie van tremmer wordt uitgeoefend door tijdelijk ingehuurd personeel, meestal Lemster vissers, die hiervoor tijdelijk onder contract zijn gesteld.
 
[[Bestand:Kolenscheppen_k.jpg|400×259px|link=]]
 
Na de overschakeling van het stoken van steenkolen op zware stookolie is de functie van '''[[tremmer]]''' bij het '''[[ir. D.F. Woudagemaal]]''' verdwenen.

Versie van 27 aug 2012 21:06

De Raad van State is in Nederland een adviesorgaan van de regering en het staatshoofd.

Als de regering een wetsvoorstel maakt en dat in wil dienen bij de Kamers van de Staten Generaal dan wort er eerst advies gevraagd aan de Raad van State om het nieuwe wetsvoorstel te laten toetsen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid en eventuele tegengestelde belangen die door het wetsvoorstel op zouden kunnen treden.

De regering kan het uitgebrachte advies van de Raad van State overnemen maar ook naast zich neerleggen. Sailliant detail is dat de huidige vice voorzitter van de Raad van State mr. P.H. Donner meer dan eens een advies van de Raad destijds in zijn functie als minister terzijde heeft gelegd.

Sinds 1814 is de regerend vorst voorzitter van de Raad van State, thasn Koningin Beatrix. De erfprins(es) tevens de beoogde troonopvolger wordt vanaf het moment waarop hij/ zij de leeftijd van 18 jaar bereikt lid van de Raad van State. Prins Willem Alexander werd in 1985 lid van de Raad van State en prinses Amalia naar verwachting in 2021.

Behalve dat de Raad van State advies uitbrengt aan de regering en het staatshoofd heeft de Raad ook een rechtsprekende taak. In het publiekrecht mag de Raad gevraagd worden om een een oordeel uit te spreken over de toepassing van de wet door de bestuursorganen die belast zijn met de uitvoerende macht. Het begrip uitvoerende macht gaat terug op de ,,trias politica" van Montesquie: Wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. Montesquie wilde hiermee bereiken dat niet alle macht binnen een rechtsstaat in de hand was van het staashoofd maar dat er verschillende organen zouden zijn zodat de democratie gewaarborgd zou worden.

De uitvoerende macht berust in Nederland ondermeer bij de provincie, gemeente en het waterschap. De Raad van State kan gevraagd worden om een uitspraak te doen over de wijze waarop een gemeente de wet uitvoert waarbij anderen zich benadeeld voelen.

De Tweede kamer der Staten Generaal heeft naast een uitvoerende taak ook een controlerende taak.