Dijkgraaf

Uit Wouda's Wiki
Versie door imported>Bert Lems op 19 aug 2021 om 12:26
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een dijkgraaf is een bij Koninklijk Besluit benoemde ambtsdrager bij een waterschap of hoogheemraadschap. Bij twee waterschappen in Nederland is er in plaats van een dijkgraaf een watergraaf (waterschap Dommel en waterschap Regge en Dinkel).

De dijkgraaf/watergraaf is te vergelijken met de burgemeester van een gemeente of ene commissaris van de koningin van een provincie. De dijkgraaf/ watergraaf is voorzitter van het college van hoogheemraden, het dagelijks bestuur en voorzitter van de verenigde vergadering, het algemeen bestuur.

De dijkgraaf wordt voor een periode van 6 jaar benoemd door de Kroon. Hij is voorzitter van zowel het algemeen als dagelijks bestuur. In het algemeen bestuur stemt hij niet mee. In het dagelijks bestuur heeft hij stemrecht.

180×240px ir P.A.E. (Paul) van Erkelens is sinds 2004 dijkgraaf van Wetterskip Fryslân

De taken bestaan uit:

 • Algemene bestuurlijke coördinatie
 • Crisis- en calamiteitenbeheersing
 • Overkoepelende representatie en communicatie
 • Bestuurlijke, juridische, personele en organisatorische zaken
 • Internationale samenwerking
 • Educatiebeleid
 • Bodemdaling als gevolg van delfstofwinningHet Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân
Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân bestaat uit:

 • ir P.A.E. (Paul) van Erkelens (dijkgraaf) voorzitter
 • B. (Bé) de Winter (CDA) 1e loco-dijkgraaf
 • M.A.J. (Marian) Jager-Wöltgens (Water Natuurlijk) 2e loco-dijkgraaf
 • J.J. (Jan) van Weperen (Geborgde zetels Ongebouwd)
 • E. (Egbert) Berenst (ChristenUnie)
 • drs. M.M. (Micha) van Akkeren RC, secretaris

Voor nadere informatie over het Dagelijks Bestuur:
zie: Dagelijks Bestuur Wetterskip Fryslân

Het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân

Het algemeen bestuur is te vergelijken met de gemeenteraad. Het is het hoogste beslisorgaan en bestaat uit vertegenwoordigers van politieke partijen en belangengroeperingen. Zij hebben allemaal een specifiek belang bij een of meer taken die het waterschap uitoefent. Voorzitter is de dijkgraaf, Paul van Erkelens. Micha van Akkeren is secretaris.

Voor nadere informatie over het Algemeen Bestuur:
zie: Algemeen Bestuur Wetterskip Fryslân
Voordat dijkgraaf Erkelens naar Fryslân kwam, was hij dijkgraaf van het Waterschap Regge en Dinkel in Almelo.