Dijkgraaf

Uit Wouda's Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een dijkgraaf is een bij Koninklijk Besluit benoemde ambtsdrager bij een waterschap of hoogheemraadschap. Bij twee waterschappen in Nederland is er in plaats van een dijkgraaf een watergraaf (waterschap Dommel en waterschap Regge en Dinkel).

De dijkgraaf/watergraaf is te vergelijken met de burgemeester van een gemeente of ene commissaris van de koning van een provincie. De dijkgraaf/ watergraaf is voorzitter van het college van hoogheemraden, het dagelijks bestuur en voorzitter van de verenigde vergadering, het algemeen bestuur.

De dijkgraaf wordt voor een periode van 6 jaar benoemd door de Kroon. Hij/zij is voorzitter van zowel het algemeen als dagelijks bestuur. In het algemeen bestuur stemt hi/zij niet mee. In het dagelijks bestuur heeft hij/zij stemrecht.


Huidige dijkgraaf van Wetterskip Fryslân

Luzette Kroon.jpg L.M.B.C. (Luzette) Kroon is sinds 2020 dijkgraaf van Wetterskip Fryslân

De taken bestaan uit:

 • Algemene bestuurlijke coördinatie
 • Crisis- en calamiteitenbeheersing
 • Overkoepelende representatie en communicatie
 • Bestuurlijke, juridische, personele en organisatorische zaken
 • Internationale samenwerking
 • Educatiebeleid
 • Bodemdaling als gevolg van delfstofwinning


Voordat dijkgraaf Kroon naar Fryslân kwam, was zij burgermeester van Waterland.


Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân bestaat uit:

 • L.M.B.C. (Luzette) Kroon, dijkgraaf, voorzitter
 • B. (Bé) de Winter, 1e loco-dijkgraaf
 • J.J. (Jan) van Weperen
 • A. (Annet) van der Hoek
 • O.A. (Otto) van der Galiën

Voor nadere informatie over het Dagelijks Bestuur: zie: Dagelijks Bestuur Wetterskip Fryslân


Het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân

Het algemeen bestuur is te vergelijken met de gemeenteraad. Het is het hoogste beslisorgaan en bestaat uit vertegenwoordigers van politieke partijen en belangengroeperingen. Zij hebben allemaal een specifiek belang bij een of meer taken die het waterschap uitoefent. Voorzitter is de dijkgraaf, Luzette Kroon. Oeds Bijlsma is secretaris.

Voor nadere informatie over het Algemeen Bestuur: zie: Algemeen Bestuur Wetterskip Fryslân