Opslag van olie

Uit Wouda's Wiki

Als het ir. D.F. Woudagemaal in volle werking is gebruikt men ongeveer 15 ton stookolie per dag. Het is noodzakelijk dat men dus over een voldoende voorraad beschikt om daarmee het gemaal over een langere periode te kunnen gebruiken.

Daarvoor zijn er op het terrein een aantal olieopslagtanks gebouwd.

600×400px

Voor de opstart- en beëindigingsprocedure gebruikt men dieselolie. Deze is opgeslagen in een liggende cilindervormige tank.
De grote ronde tanks bevatten de zware stookolie. Deze zware stookolie wordt via een stoomleiding naar een warmtewisselaar in de tank met behulp van stoom voorverwarmd en vloeibaar gemaakt om de stookolie naar het ketelhuis te kunnen verpompen.

600×400px

De dieselolie en zware stookolie wordt regelmatig per vrachtauto bij het ir. D.F. Woudagemaal aangevoerd.