Identificatiekleuren van de pijpleidingen

Uit Wouda's Wiki
Verschillend gekleurde leidingen in de kelder bij de hulpwerktuigen. Bron: RCE/14408-64760.

In het Woudagemaal zijn veel van de pijpleidingen van een identificatiekleur voorzien. De kleur van de leiding geeft aan wat voor vloeistof of gas er door die leiding stroomt. De leidingen hebben een kleur gekregen zodat ze gemakkelijker van elkaar te onderscheiden zijn. Dit maakt de bediening gemakkelijker en veiliger!

Gekleurde leidingen in het ketelhuis. Bron: RCE/14408-64760.
Betekenis van de leidingkleuren
Leidingkleur Medium in de leiding
Rood Verse stoom
Geel Afgewerkte stoom
Groen Water; koelwater,
condensaat, ketelvoedingswater
Blauw Lucht
Bruin Olie en vloeibare brandstoffen; smeerolie, diesel


De gebruikte kleurcodering wijkt overigens wat af van wat er tegenwoordig in de industrie voor landinstallaties gebruikelijk is (op schepen wordt weer een andere kleurcodering gebruikt). Hierbij in het kort de verschillen:

  • Tegenwoordig wordt grijs gebruikt voor stoom, voor alle stoom. Zowel verse als afgewerkte stoom worden tegenwoordig met een zilvergrijze kleur gemarkeerd.
  • Rood wordt tegenwoordig gebruikt voor leidingen die iets met brandbestrijding te maken hebben. Blusleidingen bijvoorbeeld maar ook de snuffelleidingen van de branddetectie.
  • Geel wordt tegenwoordig gebruikt voor gassen en vloeibare gassen (uitgezonder lucht), bijvoorbeeld voor aardgas leidingen.