Directiekeet

Uit Wouda's Wiki
Versie door Cierick Goos (overleg | bijdragen) op 1 jun 2023 om 16:58 (Resolutie van de afbeeldingen verhoogd en aanklik gedrag ervan aangepast (direct naar hoge resolutie versie bij aanklikken))
De directiekeet, foto gedateerd 16 juni 1918.[1]

Om toezicht te kunnen houden op de bouwwerkzaamheden werd er een directiekeet nabij het bouwterrein gebouwd. Dit tijdelijke gebouw van hout moest een aantal jaren dienstdoen en was daarom stevig gebouwd op houten heipalen. Buitengewoon hoofdopzichter Wigle Cornelisz Anema (1884-1937) voerde vanuit deze keet de dagelijkse directie op de bouw van het gemaal en woonde hier ook.[2]

De directiekeet stond aan de noordkant van de weg over de Plattedijk bij de brug over het stroomkanaal. Ongeveer waar nu de grote parkeerplaats van het Woudagemaal is, maar dan aan de andere kant van de weg. Op diverse historische foto's is de directiekeet in de achtergrond te herkennen.

De hier gebruikte archief tekeningen zijn afkomstig van het tekeningen- en kaartenarchief van de Provinciale Waterstaatsdienst Friesland.[3]

Bouwkundige tekening van de voorgevel van de directiekeet op het bouwterrein.[4]
Bouwkundige tekening van de plattegrond van de directiekeet op het bouwterrein.[4]

Het gebouw was ingericht om permanent in te verblijven, het bestond uit de volgende ruimten:

 • Een directie kamer
 • Een tekenkamer
 • Een woonkamer
 • Twee slaapkamers
 • Een Keuken
 • Een bijkeuken
 • Een aangebouwde bergplaats met privaat (wc)
 • Een aangebouwde werkplaats met privaat (wc) en een regenwater opvangbak van 2500 liter

De directiekamer, de tekenkamer en de woonkamer waren van een open haard voorzien om deze ruimten te kunnen verwarmen.

Bouwkundige tekening van de doorsnede a-b van de directiekeet op het bouwterrein.[4]


Tekening van de versiering van de directiekeet voor de feestelijke opening van het gemaal.[5]

Voor de feestelijke opening van het gemaal werden er een aantal versieringen op het terrein aangebracht. Ook de directiekeet werd versierd. Bij de ingang naar de directiekeet werd een houten poort gebouwd en versierd, het pad naar de ingang werd aangekleed met planten en de vlag ging uit!

Bronnen, noten en/of referenties

 1. Dit is een uitsnede van de foto waarop de door de bliksem getroffen schoorsteen is te zien, link naar originele foto.
 2. Boonstra, I., Gildemacher, K. F., Hagen, J., Hardeman, L., Jacobs, I. D., De Jong, S., Stenvert, R., & Vredenberg, J. (2012). Het Ir. D.F. Woudagemaal: Een levend werelderfgoed op stoom. Matrijs.
 3. Tekeningen- en kaartenarchief Provinciale Waterstaatsdienst van Friesland 1876-1986 (archief nr. 9-05). Tresoar. Inventarisnummers 788 en 850.
 4. a b c Dit is een uitsnede van een grotere tekening, de volledige tekening is hier te vinden: [Link naar tekening]
 5. Dit is een detail van een grotere tekening, de volledige tekening is hier te vinden: [Link naar tekening]