Beeldbank

Uit Wouda's Wiki

Historische foto's van de bouwplaats te Lemmer

 • PWS 05647.jpg
 • PWS 05648.jpg
 • PWS 05649.jpg
 • PWS 05650.jpg
 • PWS 05651.jpg
 • PWS 05652.jpg
 • PWS 05653.jpg
 • PWS 05654.jpg
 • PWS 05655.jpg
 • PWS 05656.jpg
 • PWS 05657.jpg
 • PWS 05658.jpg
 • PWS 05659.jpg
 • PWS 05660.jpg
 • PWS 05661.jpg
 • PWS 05662.jpg
 • PWS 05663.jpg
 • PWS 05664.jpg
 • PWS 05665.jpg
 • PWS 05666.jpg
 • PWS 05667.jpg
 • PWS 05669.jpg
 • PWS 05695.jpg
 • PWS 05696.jpg

Historische foto's gemaakt bij Machinefabriek „Jaffa” te Utrecht

 • PWS 05670.jpg
 • PWS 05671.jpg
 • PWS 05672.jpg
 • PWS 05673.jpg
 • PWS 05674.jpg
 • PWS 05675.jpg
 • PWS 05676.jpg
 • PWS 05677.jpg
 • PWS 05678.jpg
 • PWS 05679.jpg

Afbeeldingen uit het gedenkboek door Machinefabriek „Jaffa”

Het gedenkboek door Machinefabriek „Jaffa” is bewerkt en te lezen op deze wiki, zie de link.

 • Gedenkboek Jaffa p1. Titelblad.jpeg
 • Gedenkboek Jaffa p5..jpeg
 • Gedenkboek Jaffa p11. Historische kaart.jpeg
 • Gedenkboek Jaffa p15. De in 1910 ondergelopen boezemlanden.jpeg
 • Gedenkboek Jaffa p19. Het boezemwaterschap De Sneeker Oudvaart voor de inpoldering.jpeg
 • Gedenkboek Jaffa p23. Frieslands onbedijkte lage landen bij hoogen boezemstand voor 1920.jpeg
 • Gedenkboek Jaffa p27. Ophaalbrug over het stroomkanaal bij Lemmer.jpeg
 • Gedenkboek Jaffa p31. Het boezemgemaal en stroomkanaal gezien van de ophaalbrug.jpeg
 • Gedenkboek Jaffa p35. Fundeeringsput.jpeg
 • Gedenkboek Jaffa p39. Stoomgemaal gezien van de zeezijde.jpeg
 • Gedenkboek Jaffa p43. Stoomgemaal gezien van de Boezemzijde.jpeg
 • Gedenkboek Jaffa p47. Stoomgemaal gezien van den zeedijk.jpeg
 • Gedenkboek Jaffa p51. Havendam in uitvoering.jpeg
 • Gedenkboek Jaffa p55. Draaibrug bij Spannenburg.jpeg
 • Gedenkboek Jaffa p57. Een pittoresk watermolentje de z.g. Spinnekop.jpeg
 • Gedenkboek Jaffa p61. Lemmer, Oude Sluis.jpeg
 • Gedenkboek Jaffa p63. Lemmer, Uitwateringssluis.jpeg
 • Gedenkboek Jaffa p67. Interieur der machinehal.jpeg
 • Gedenkboek Jaffa p69. Pompaggregaat.jpeg
 • Gedenkboek Jaffa p7. Provinciaal-Stoomgemaal aan de Teroelsterkolk nabij Lemmer.jpeg
 • Gedenkboek Jaffa p73. Condensatieinrichting in montage.jpeg
 • Gedenkboek Jaffa p75. Doorsnede.jpeg
 • Gedenkboek Jaffa p79. Plaatijzeren centrifugaalpomp, opgesteld in de werkplaatsen van Jaffa.jpeg
 • Gedenkboek Jaffa p81. Eerste transport pomponderdeelen op het oogenblik van vertrek.jpeg
 • Gedenkboek Jaffa p85. Ketelhuis.jpeg
 • Gedenkboek Jaffa p87. Stoomwerktuig met ventilator in het ketelhuis.jpeg
 • Gedenkboek Jaffa p91. Overzicht door Machinefabriek Jaffa geleverde polderbemalingsinstallaties.jpeg
 • Gedenkboek Jaffa p93. Kantoor Machinefabriek Jaffa.jpeg

Foto's uit het fotoarchief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Project 'Interieurensembles (2017)

 • Doc.nr. 14408-64754 - Interieur, machinehal (16-05-2017).jpg
 • Doc.nr. 14408-64755 - Interieur, Jaffapomp (16-05-2017).jpg
 • Doc.nr. 14408-64768 - Interieur, detail stoommachine (16-05-2017).jpg
 • Doc.nr. 14408-64757 - Interieur, eerste Jaffapomp vanaf de trap (16-05-2017).jpg
 • Doc.nr. 14408-64756 - Interieur, machinehal (16-05-2017).jpg
 • Doc.nr. 14408-64763 - (16-05-2017).jpg
 • Doc.nr. 14408-64758 - Interieur, eerste Jaffapomp, detail (16-05-2017).jpg
 • Doc.nr. 14408-64762 - Interieur, kast met oliekannetjes (16-05-2017).jpg
 • Doc.nr. 14408-64761 - Interieur, kantoor in het midden van de pompruimte (16-05-2017).jpg
 • Doc.nr. 14408-64764 - Interieur, gereedschapsbord (16-05-2017).jpg
 • Doc.nr. 14408-64765 - Interieur, gereedschapsbord (16-05-2017).jpg
 • Doc.nr. 14408-64767 - Interieur, smeerdruppelaars (16-05-2017).jpg
 • Doc.nr. 14408-64759 - Interieur, stoom condensator (16-05-2017).jpg
 • Doc.nr. 14408-64760 - Interieur, stoom condensator (16-05-2017).jpg
 • Doc.nr. 14408-64769 - Interieur, gekleurde leidingen stookruimte (16-05-2017).jpg
 • Doc.nr. 14408-64770 - Interieur, stookketels (16-05-2017).jpg
 • Doc.nr. 14408-64771 - Interieur, stookketels (16-05-2017).jpg
 • Doc.nr. 14408-64766 - Interieur, maquette stoomgemaal (16-05-2017).jpg
 • Doc.nr. 14408-64774 - Woudagemaal vanaf de kolen laadplek (16-05-2017).jpg
 • Doc.nr. 14408-64772 - Woudagemaal vanaf landpunt (16-05-2017).jpg
 • Doc.nr. 14408-64773 - Woudagemaal vanaf landpunt (16-05-2017).jpg