Zuiderzeemuseum

Uit Wouda's Wiki
Versie door imported>Cierick Goos op 24 sep 2021 om 19:26 (Categorie toegevoegd)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Zuiderzeemuseum (ZZM) bestaat uit een binnen- en een buitenmuseum.

Het Binnenmuseum is in 1950 geopend voor het publiek en is in het weeken en in vakanties open voor bezoek (uitgezonderd eerste kerstdag / winter 2019-2020).

Het Buitenmuseum is in 1983 geopend en is tussen april en eind oktober geopend.

Voor actuele openingstijden zie de website van het museum: https://www.zuiderzeemuseum.nl

Het Zuiderzeemuseum wil door middel van de vaste collectie en wisselende exposities alsmede door living history in het buitenmuseum een beeld geven van het leven rond de Zuiderzee in de periode tussen 1880 en 1930.

De gedachte om een museum op te richten, specifiek ter herinnering aan het leven rond de Zuiderzee, is ontstaan vlak na de afsluiting van de Zuiderzee door middel van de Afsluitdijk die in 1932 gereed kwam.
Deze afsluiting heeft belangrijke gevolgen gehad voor de verschillende dorps- en stadsgemeenschappen. In veel van de Zuiderzeeplaatsen was visserij een belangrijke bron van inkomsten.

Het Zuiderzeemuseum probeert de kennis, die verloren dreigde te gaan, te conserveren en verder uit en over te dragen.

400×263px

Het Buitenmuseum is aangelegd op een stuk buitendijks land. In het Buitenmuseum zijn in de fase, waarin het werd opgebouwd, tientallen panden uit hun oorspronkelijke omgeving weggehaald en overgebracht naar Enkhuizen. Die panden dreigden te verdwijnen, het museumterrein bood de mogelijkheid om deze panden voor het nageslacht te behouden en hun geschiedenis door te kunnen geven.

400×300px

Vanuit het dorp Zoutkamp zijn bijvoorbeeld op deze wijze niet minder dan acht panden voornamelijk uit de Kerkstraat en Parallelstraat verworven en in Enkhuizen nauwkeurig weer opgebouwd. Zoutkamp onderging eind jaren zestig van de vorige eeuw een enorme metamorfose. De dorpskern werd op veel plaatsen aangepast aan de toen heersende inzichten van schaalvergroting en huisvesting. Uiteindelijk zijn er in Zoutkamp niet minder dan 160 woningen verdwenen.
Uit Fryslân staan er panden afkomstig uit Barradeel en Dongeradeel.

Ook andere voorwerpen die kenmerkend zijn voor de Zuiderzeedorpen zijn aangekocht: zo werd de oude ijzeren ophaalbrug over de Jorwertervaart in het dorpje Jorwert bij de gemeente Baerderadiel/Littenseradiel aangekocht en in het Buitenmuseum weer opgebouwd. Deze brug is dus niet direct afkomstig uit een Zuiderzeedorp, maar is daarvoor wel zeer kenmerkend.

300×400px


Uit het naburige dorp Baard werd op deze wijze een kleine Fryske stjelpboerderij betrokken.

Het Buitenmuseum is ingericht als een dorp, waar mensen wonen en werken, in de polder en in de stad. Eigenlijk is er altijd wel iets te beleven (de ambachten: mandenvlechten, ijzersmeden, de wasserij die op stoom draait) en er kan verse gerookte vis geproefd worden.

300×225px

In het Buitenmuseum ligt een aantal schepen in de museumhaven, waar ze ook worden onderhouden op de jachtwerf, in zeer specifieke gevallen gaan de schepen op transport naar een andere werf. Zo is één van de schepen naar Workum overgebracht en gerestaureerd.

400×300px


Ook is er een veestapel aanwezig van geiten en schapen.

De laatste zaterdag van oktober is het lichtjesavond; het museum is dan langer open, hetgeen tegen de schemering en in de avond de sfeer goed weergeeft van de periode voor 1930 toen er nog geen straatverlichting was.

300×450px

Het Binnenmuseum is gevestigd aan de Wierdijk in een aantal panden van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). De stad Enkhuizen herbergde één van de zes VOC kamers.
Op dit moment is de vaste expositie gewijd aan een reis rond de Zuiderzee, waarbij er van iedere plaats een ambacht wordt uitgelicht.

400×3px


Het museum werkt in een vijfjarencyclus ook met jaarthema's, de wisselexposities worden hier grotendeels op afgestemd.

Tussen april en oktober vaart er een boot Stavoren - Enkhuizen v.v., die aanlegt bij het Zuiderzeemuseum. Voor de dienstregeling zie: http://veerboot.info

Daarnaast is het museum uiteraard bereikbaar via de weg en per trein.