Zuiderzeemuseum

Uit wiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Zuiderzeemuseum Enkhuizen

Het Zuiderzeemuseum (ZZM) bestaat uit een binnen- en een buitenmuseum. Het binnenmuseum is in 1950 geopend voor het publiek en is het hele jaar open voor bezoek. Het buitenmuseum is in 1983 geopend en is tussen april en eind oktober geopend.

Het museum wil door middel van de vaste collectie en wisselende exposities alsmede door ,,living history" in het buitenmuseum een beeld geven van het leven rond de Zuiderzee in de periode tussen 1880 en 1930. De gedachte om een museum op te richten specifiek ten behoeve van het leven rond de Zuiderzee is ontstaan vlak na de afsluiting door middel van de Afsluitdijk die in 1932 gereed kwam. De afsluiting heeft belangrijke gevolgen gehad voor de verschillende dorps- en stadsgemeenschappen. In veel van de Zuiderzeeplaatsen was visserij een belangrijke bron van inkomsten. Het museum probeert de kennis die verloren dreigde te gaan uit en over te dragen.

In het buitenmuseum is in de fase waarin het werd opgebouwd enkele tientallen panden uit hun oorspronkelijke omgeving weggehaald en overgebracht naar Enkhuizen. De panden dreigden te verdwijnen, het museumterrein bood de mogelijkheid om de geschiedenis van deze panden door te kunnen geven. Vanuit het dorp Zoutkamp zijn niet minder dan acht panden voornamelijk uit de Kerkstraat en Parallelstraat verworven en in Enkhuizen weer opgebouwd. Zoutkamp onderging eind jaren zestig van de vorige eeuw een enorme metamorfose. De dorpskern werd op veel plaatsen aangepast aan de toen heersende inzichten van schaalvergroting en huisvesting. Uiteindelijk zijn er in Zoutkamp niet minder dan 160 woningen verdwenen. Uit Friesland staan er panden uit Barradeel en Dongeradeel.

Het buitenmuseum is een dorp waar mensen wonen en werken, in de polder en in de stad. Eigenlijk is er altijd wel iets te beleven (de ambachten: mandenvlechten, ijzersmeden, de wasserij die op stoom draait) en er is verse gerookte vis te proeven.

In het buitenmuseum ligt een aantal schepen in de museumhaven waar ze ook worden onderhouden op de jachtwerf, in zeer specifieke gevallen gaan de schepen op transport naar een andere werf. Vorig jaar is één van de schepen naar Workum overgebracht en gerestaureerd. Ook is er een veestapel aanwezig van geiten en schapen.

De laatste zaterdag van oktober is het lichtjesavond; het museum is dan langer open hetgeen tegen de schemering en in de avond de sfeer goed weergeeft van de periode voor 1930 toen er nog geen straatverlichting was.

Het binnenmuseum is gevestigd aan de Wierdijk in een aantal panden van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). De stad Enkhuizen had één van de zes VOC kamers. Het buitenmuseum is aanlegd op een stuk buitendijks land. Op dit moment is de vaste expositie gewijd aan een reis rond de Zuiderzee, waarbij er van iedere plaats een ambacht wordt uitgelicht.

Het museum werkt in een vijfjarencyclus met jaarthema's, de wisselexposities worden hier grotendeels op afgestemd.

Tussen april en oktober vaart de boot Stavoren - Enkhuizen die aanlegt bij het museum. En anders is het museum bereikbaar via de weg en per trein.