Zeesluizen bij Harlingen

Uit Wouda's Wiki
Versie door imported>Jan Pieter Rottine op 5 jan 2012 om 14:55
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In de Noorderhaven van Harlingen werd de Grote Zeesluis gebouwd. Hij kreeg het water uit het oosten en noorden via de Harlingertrekvaart en de Sexbierumervaart. De sluis in de Zuiderhaven was de Kleine Zeesluis die het water uit het zuiden, dat via de Harlingervaart kwam, naar zee bracht.

[[Bestand:

De zeesluizen van Harlingen is in 1951 vernieuwd. Met het bouwen van de Tsjerk Hiddessluizen in het Van Harinxmakanaal werd voldaan aan de wensen van de in belangrijkheid toenemende scheepvaart met steeds groetere schepen. Dit nieuwe kanaal verving de Harlingertrekvaart. Naast de mogelijkheden tot het schutten van grote zeegaande schepen, vervullen de Tsjerk Hiddessluizen voor Wetterskip Fryslân ook de belangrijke rol van afwateringssluizen op de Waddenzee.

De Tsjerk Hiddessluizen zijn genoemd naar de Friese vlootvoogd Tsjerk Hiddes de Vries, destijds in dienst van de Friese Admiraliteit te Harlingen, de Friese Marinevloot in de tijd van de Republiek der Verenigde Nederlanden.