Wetterskip Fryslân: verschil tussen versies

Uit wiki

Ga naar: navigatie, zoeken
k (Categorie toegevoegd)
 
Regel 30: Regel 30:
 
<br>- '''[[Zijlen en sluizen in breed perspectief]]'''
 
<br>- '''[[Zijlen en sluizen in breed perspectief]]'''
 
<br>- '''[[Waterschap]]'''
 
<br>- '''[[Waterschap]]'''
 +
 +
<br>
 +
[[Category:Waterbeheer]]

Huidige versie van 24 sep 2021 om 19:32

Algemeen

Een waterschap in Nederland is een bestuursniveau dat de waterhuishouding behoort te controleren en te regelen. De taken van een waterschap in Nederland zijn onder andere de waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer. Daarnaast is een waterschap vaak ook verantwoordelijk voor wegenbeheer en vaarwegenbeheer. Het algemeen bestuur van een waterschap in Nederland wordt gekozen voor een periode van vier jaar middels de waterschapsverkiezingen.

Water raakt en beïnvloedt de belangen van boeren, burgers, natuur, milieu en recreatie. De samenwerking met andere organisaties en overheden is daarom van groot belang: Provinsje Fryslân, Provinciale Waterstaat, gemeenten. Op deze wijze kan een waterschap deze taken zo goed mogelijk uitvoeren en waar mogelijk maatwerk leveren.

Dijkbeheer

Het beschermen van het gebied tegen wateroverlast en overstroming door het beheren en onderhouden van vele kilometers aan dijken en kaden.

350×202px

Waterkwantiteitsbeheer

De zorg voor de hoeveelheid oppervlaktewater door het beheersen van het waterpeil in de Friese boezem, kanalen vaarten, sloten, beken en meren en de zorg voor een goed evenwicht tussen de aan- en afvoer van oppervlaktewater.

Waterkwaliteitsbeheer

De zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater door het zuiveren van het rioolwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties, het verstrekken en controleren van lozingsvergunningen en het onderzoeken van de waterkwaliteit.

Vaarwegbeheer

De zorg voor de vaarwegen in polders, door het op diepte houden van vaargeulen, het beschermen van de waterkanten tegen golfslag en het bedienen van sluizen en ophaalbruggen.

Wetterskip Fryslân

300x182 Website: https://www.wetterskipfryslan.nl/

Wetterskip Fryslân Kijkt al 750 jaar vooruit. Houdt de voeten droog en de dijken sterk. Zorgt voor een goed waterpeil in sloten en meren, bewaakt de waterkwaliteit en zuivert het afvalwater. Houdt niet alleen vandaag, maar ook morgen Fryslân en het Groninger Westerkwartier veilig en leefbaar. En blijft dat doen. Want het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en we krijgen meer neerslag of juist droogte. Die veranderingen vragen om een innovatieve aanpak. Samen met inwoners, bedrijven en organisaties bedenkt ze slimme, duurzame oplossingen. Steeds op zoek naar het antwoord op die ene vraag: ‘En wat doen we morgen met water?’

Link=

zie ook:
- Zijlen en sluizen in breed perspectief
- Waterschap