Onderstaande uitleg over de black-fluit is gedeeltelijk overlappend met Peilglazen