Welkom bij Wouda's Wiki oud

Uit Wouda's Wiki
Versie door imported>Bert Lems op 1 apr 2019 om 07:20 (Bert Lems heeft pagina Welkom bij Wouda's Wiki hernoemd naar Welkom bij Wouda's Wiki oud)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

(Dit was t/m maart 2019 de Hoofdpagina)

Wouda's Wiki maakt als online encyclopedie deel uit van de interactieve expositie in de informatie- en tentoonstellingszaal van het Bezoekerscentrum van het Woudagemaal.

275x183px\link=

In dit informatiecentrum kan de bezoeker kennis nemen van allerlei wetenswaardigheden betreffende het
ir. D.F. Woudagemaal, het grootste nog in werking zijnde stoomgemaal ter wereld, de historie van de Friese boezem en het waterbeheer in Fryslân en de rol van het Wetterskip Fryslân daarbij tot op heden. Vanuit het bezoekerscentrum worden rondleidingen verzorgd naar en door het Ir. D.F. Woudagemaal.

P1000059.JPG


Ir. D.F. Woudagemaal in actie!
Mocht u het Woudagemaal in actie willen zien, dan kunt u zich via de website http://www.woudagemaal.nl aanmelden om per email gewaarschuwd te worden wanneer het Woudagemaal wordt opgestart!
zie ook: het historisch overzicht met maalperiodes
De bediening van het gemaal is in handen van het personeel van het Wetterskip Fryslân. Het waterschap heeft het personeel daarvoor ingedeeld in de diverse Functies bij het Woudagemaal
De ontvangst van bezoekers en het verzorgen van rondleidingen worden uitgevoerd door de vrijwilligers van het Woudagemaal


Wanneer de bezoeker na de bezichtiging van de expositieruimte en de rondleiding door het gemaal nog behoefte aan extra informatie heeft, dan kan men vervolgens nog gebruik maken van het in de expositieruimte aanwezige Wiki-touchscreen om daarmee Wouda's Wiki te gaan verkennen of nadere info en antwoorden op de eigen vragen te zoeken. In deze online encyclopedie vindt u aanvullende en meer uitgebreide informatie over het ir. D.F. Woudagemaal, het gemaal met haar functionele maar karakteristieke uiterlijk en de stoominstallaties met het stoommachinepark, de Friese boezem, het waterbeheer in Fryslân door Wetterskip Fryslân en aanverwante zaken.

Het ir. D.F. Woudagemaal is ook aanwezig in Madurodam

Omdat Wouda's Wiki een online encyclopedie is, kan de bezoeker naderhand ook thuis nog studie maken van de inhoud van deze website door via het internet een bezoek te brengen aan

http://wiki.woudagemaal.nl

Wiki.woudagemaal wordt door de vrijwilligers van het Woudagemaal voortdurend bijgewerkt en verbeterd.
Op deze website kunt u ook de verhalen vinden van de oud-medewerkers van het Woudagemaal


Verantwoording
Bij het samenstellen van de teksten wordt gebruik gemaakt van info en afbeeldingen van eigen fotografie, uit eigen archief, van internet en uit verouderde vakliteratuur. Hieronder vallen ook diverse studieboeken, zoals ze destijds gebruikt zijn door personen die studeerden voor de diverse bevoegdheden als (stoom)machinist. Wij hebben gemeend bij het gebruik van de info en afbeeldingen een algemeen nut te dienen. Er zijn dus geen commerciële bedoelingen.
De redactie heeft haar best gedaan om het auteursrechtelijke eigendom van informatie en beeldmateriaal te bepalen en achterhalen.
Mocht iemand bezwaar hebben tegen dit gebruik en de publicatie van bepaalde foto's, afbeeldingen of andere zaken en van mening zijn eigendomsrechten te hebben aangaande deze zaken, bronnen en materialen, dan kan men contact opnemen met de Stichting Woudagemaal.
Er kan met de werkgroep contact opgenomen worden via email:
wiki@woudagemaal.nl

300×168px

300x182


Veel leesplezier!