Waterbeheer: verschil tussen versies

Uit Wouda's Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
imported>Jan Pieter Rottine
imported>Jan Pieter Rottine
Regel 15: Regel 15:


==Waterbeheer in transitie==
==Waterbeheer in transitie==
Door <strong>[[klimaatverandering]], [[zeespiegelstijging]], [[bodemdaling]]</strong> en een toenemende <strong>[[druk op de beschikbare ruimte is]]</strong> er <strong>wereldwijd</strong> sinds de jaren negentig van de vorige eeuw een toenemend bewustzijn van de noodzaak om anders om te gaan met water. De eeuwenoude technische maatregelen en oplossingen zijn niet meer voldoende. <strong>[[Overheden]]</strong>, <strong>[[maatschappelijke organisaties]] en [[marktpartijen]]</strong> zoeken naar andere <strong>[[duurzamere oplossingen]]</strong>. Deze omslag wordt aangeduid als de <strong>watertransitie</strong>.
Door <strong>[[klimaatverandering]], [[zeespiegelstijging]], [[bodemdaling]]</strong> en een toenemende <strong>[[druk op de beschikbare ruimte is]]</strong> er <strong>wereldwijd</strong> sinds de jaren negentig van de vorige eeuw een toenemend bewustzijn van de noodzaak om anders om te gaan met water. De eeuwenoude technische maatregelen en oplossingen zijn niet meer voldoende. <strong>[[Overheden]]</strong>, <strong>[[maatschappelijke organisaties]]</strong> en <strong>[[marktpartijen]]</strong> zoeken naar andere <strong>[[duurzamere oplossingen]]</strong>. Deze omslag wordt aangeduid als de <strong>watertransitie</strong>.

Versie van 27 nov 2011 21:26

Waterbeheer is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren en is onderdeel van de waterstaat. Aangezien een teveel aan water even onwenselijk is als te weinig water, houdt dit in:

  • het zorgdragen voor veiligheid tegen overstromingen
  • het zorgdragen voor de aanwezigheid of aanvoer van voldoende water van goede kwaliteit

Praktijkvoorbeelden

Een aantal praktijkvoorbeelden van waterbeheer:

  • Het doorspoelbeleid van polders ter bestrijding van zoute kwel.
  • Het sturen van de hoeveelheid water welke een land binnen komt, wegstroomt en daarmee de watervoorraden beheren.
  • Onderzoeken hoe hoog en stabiel dijken moeten zijn om voldoende veiligheid te garanderen.
  • Onderhoud aan gemalen, stuwen en andere kunstwerken in watergangen.
  • Het schoonhouden van afvoerende watergangen om de afvoercapaciteit groot genoeg te houden.
  • De kwaliteit van het oppervlaktewater, ecologie, drinkwater.
  • Sturen van de grondwaterstand.
  • Het bouwen van stuwmeren om in droge perioden over voldoende water te beschikken.

Waterbeheer in transitie

Door klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en een toenemende druk op de beschikbare ruimte is er wereldwijd sinds de jaren negentig van de vorige eeuw een toenemend bewustzijn van de noodzaak om anders om te gaan met water. De eeuwenoude technische maatregelen en oplossingen zijn niet meer voldoende. Overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen zoeken naar andere duurzamere oplossingen. Deze omslag wordt aangeduid als de watertransitie.