Waddenzee

Uit Wouda's Wiki
Versie door imported>Cierick Goos op 24 sep 2021 om 20:23 (Categorie toegevoegd)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Waddenzee is nog niet zo heel erg oud.
Pas in 1969 ontstond deze naam toen de Lauwerszee werd afgesloten en opgesplitst door een afsluitdijk tussen Friesland en Groningen in de Waddenzee en het Lauwersmeer

Satellietbeeld Waddenzee.jpg

Tot aan dat moment bevond zich de het Friesche Wad, het Groninger Wad en het Uithuizer Wad in de kom ten zuiden van de Waddeneilanden, langs de Friese en Groningse kust tot aan de Dollard (en verder) en ten noorden van de Wadden eilanden begint de Noordzee.

In het noorden, langs de Fries-Groningse kust, is veel gebied ingepolderd. Waar nu prachtige polders van zeeklei liggen in het Groningse Oldambt stroomde vroeger de zee. De inpolderingen die vanaf 1500 tot ver in de 19e eeuw hebben plaatsgevonden zouden derhalve ook tot de invloedsfeer van de Waddenzee gerekend kunnen worden.

Kaart werelderfgoed Waddenzee.png

De Waddenzee loopt vanaf Den Helder tot de Duitse bocht langs de kust van Denemarken.

Het Nederlandse deel en een gedeelte van de Duitse Waddenzee is in de zomer van 2009 op de Werelderfgoedlijst van de Unesco geplaatst.
De Waddenzee valt onder de categorie: natuur.
Het ir. D.F. Woudagemaal is in 1998 op de Werelderfgoedlijst geplaatst in de rubriek: cultuur.
Met het plaatsen van de Waddenzee op de erfgoeddlijst wordt benadrukt dat het om een bijzondere omgeving gaat: het land en het water samen. Behalve de kustlijn maken ook de eilanden deel uit van het gebied.

De Waddenzee is uniek als leefgebied voor vogels en als kraamkamer voor vissen.

Calidris canutus.png

Bij eb foerageren de vogels op het wad en bij vloed zoeken ze beschutting landinwaarts, dat kan op één van de eilanden zijn maar ook tot dertig kilometer verder in Drenthe, Friesland of Groningen waar ze geen last hebben van het water en toch rustig naar voedsel kunnen blijven zoeken op één van de plassen of meren. Ook bij de voor- en najaarstrek is de Waddenzee een belangrijke passageplaats voor trekvogels.

Het landschap aan weerszijden van de Waddenzee is in de loop van eeuwen gevormd. Aan de landzijde door de inpolderingen, de ingedijkte kwelders (opstrekkende heerden), waardoor boerenbedrijven steeds groter werden.
In de omgevng van het Groningse Hornhuizen en Usquert zijn verschillende voormalige zeedijken te zien die evenwijdig aan elkaar zijn aangelegd. Ze vormen een aantal slaperdijken achter elkaar in de richting van de zee.
De huidige zeedijk is verschillende keren aangepast op basis van berekeningen over hoogwaterstanden en de veiligheid voor inwoners van Friesland en Groningen.

Duinen k.jpg

Op de eilanden nemen de duinen de taak op zich om de dorpskernen te beschermen tegen het water, hier en daar ondersteund door een dijkvak langs de Waddenzee.

Er zijn in het verleden plannen gemaakt om de veerdiensten naar Ameland te staken en een dam aan te leggen door de Waddenzee heen zodat het eiland beter bereikbaar zou worden.

foto

De bereikbaarheid van de eilanden is een weerkerend probleem, bij een noordwestenwind is het niet goed mogelijk de veerdiensten te blijven onderhouden naar Vlieland en Terschelling. Er komt dan teveel water in dit deel van de Waddenzee. Ook bij zware ijsgang zijn er problemen.

Meer info vindt u in Waddenzee in breed perspectief

De Waddenzee is van groot belang bij de afvoer van het water uit de Friese boezem via de sluizen in de Afsluitdijk en vanuit het Lauwersmeer.