Terp: verschil tussen versies

Uit wiki

Ga naar: navigatie, zoeken
k (Categorie toegevoegd)
 
(7 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
Terp
+
Een '''terp''' is een '''kunstmatig opgeworpen heuvel die in het verleden bescherming bood tegen het wassende water'''.
  
Een terp is een kunstmatig opgeworpen heuvel die bescherming bood tegen het wassende water.
+
Hoewel ze '''verschillende namen''' hebben: '''terp''' (Friesland), '''wierde''' (Groningen) of '''vliedberg''' (Zeeland), ze beogen '''allemaal hetzelfde doel''': mens, dier en huis '''bescherming bieden in tijden, waarin het water omhoog komt'''.  
Een terp (Friesland), wierde (Groningen) of vliedberg (Zeeland) beogen allemaal hetzelfde doel: mens, dier en huis bescherming bieden in tijden waarin het water omhoog kwam.  
+
Het is één van de eerste middelen, waarmee de mensen die vlak bij het water wonen, tijdelijk of permanent '''veiligheid zoeken''', door '''op een hogere plaats dan het omringende land droog te kunnen wonen'''. Terpen worden al ruim voor het jaar 1000 aangelegd.
Het is één van de eerste middelen waarmee mensen die vlak bij het water woonden tijdelijk of permanent veiligheid zochten door op een hogere plaats dan het omringende land droog te kunnen wonen. Terpen werden al ruim voor het jaar 1000 aangelegd.
+
Een volgende stap in de bescherming was het aanleggen van dijken die soms de terpdorpen met elkaar verbonden. De eerste dijken werden vanuit een klooster aangelegd, de monniken van het klooster in Groningse Aduard brachten op deze maneir het omringende land in cultuur.
+
  
De kunstmatige heuvels zijn vooral in het kustgebied te vinden maar in het bijzonder in Groningen, Friesland en Zeeland waar de zee lange tijd vrij spel heeft gehad via grote armen als de Middelsee en het Reitdiep en in Zeeland waren dat wat nu de Ooster- en Westerschelde worden genoemd. Zeeland bestond uit veel meer eilanden dan wat we nu de Zeeuwse eilanden noemen. Pas in de 19e eeuw werd het eiland Walcheren, waar meerdere vliedbergen liggen, bij het eiland van Zuid Beveland getrokken.  
+
[[Bestand:Deinum_k.jpg|‎600×450px|link=]]
 +
'''Deinum'''
  
De omvang in hoogte en oppervlakte van een terp, wierde of vliedberg variëert sterk. Soms is er alleen een boerderij op gebouwd, soms een kleiner of zelfs groter dorp.
+
Een '''volgende stap''' in de bescherming tegen het water is '''het aanleggen van dijken''', die '''soms ook de terpdorpen met elkaar verbinden'''. De '''eerste dijken''' worden '''vanuit de terpdorpen of vanuit een klooster''' aangelegd. De '''monniken''' van het klooster in Groningse Aduard '''brengen op deze manier het omringende land zelfs in cultuur'''.
In de loop van de eeuwen kan de terp meerdere bouwlagen bevatten. Als de hoogte van de terp onvoldoende was dan werd er vervolgens weer een laag aan toegevoegd, dat kan alleen als er nog geen sprake is van vaste gebouwen: boerderijen, huizen, stallen en een kerk.
+
  
Omdat de terp geleidelijk aan zijn beschermende functie heeft verloren door de aanleg van stevige (zee)dijken verdwenen de terpen uit het landschap. Veel terpen zijn in de loop van de 19e eeuw afgegraven. De Groningse hoogleraar prof. Van Giffen heeft langdurig onderzoek gedaan op de plaats waar terpen werden afgegraven. Het materiaal dat bij de afgraving vrijkomt geeft veel weer van de geschiedenis van de bewoners die op de terp/ wierden woonden.
+
De '''kunstmatige heuvels''' zijn '''overal in het kustgebied''' te vinden, maar '''in het bijzonder in Groningen, Friesland en Zeeland''', waar de zee lange tijd vrij spel heeft gehad via grote zeearmen als de Middelsee, het Reitdiep. In Zeeland waren dat armen, zoals nu de Ooster- en Westerschelde.
 +
<br>Zeeland bestond vroeger uit veel meer eilanden, dan wat tegenwoordig de Zeeuwse eilanden noemen. Deze eilanden werden geleidelijk tot grotere gehelen samengevoegd: pas in de 19e eeuw werd zo nog het eiland Walcheren, waarop meerdere vliedbergen liggen, bij het eiland van Zuid-Beveland getrokken.  
  
Een van de meest bekende terpen is die van het dorp Hantumhuizen. Mooie voorbeelden van half afgegraven wierden in Groningen zijn te vinden bij Niehove (beschermd dorpsgezicht) en Ezinge.
+
De '''omvang in hoogte en oppervlakte van een terp''', wierde of vliedberg '''variëert''' sterk. Soms is er alleen een boerderij op gebouwd, soms een kleiner of groter dorp.
 +
<br>'''In de loop van de eeuwen''' kan '''de terp meerdere bouwlagen''' gaan bevatten. Als '''de hoogte van de terp''' '''onvoldoende''' is geworden, dan wordt er '''weer een ophopingslaag''' aan toegevoegd, dat kan alleen als er nog geen sprake is van vaste gebouwen: boerderijen, huizen, stallen en een kerk.
  
De terp is eeuwenlang niet meer nodig geweest om mens en dier te beschermen te hoog water vorig jaar is er weer hernieuwde aandacht gekomen voor de terp.
+
Omdat de terp '''geleidelijk aan zijn beschermende functie heeft verloren''' door '''de aanleg van stevige (zee)dijken''', '''verdwijnen de terpen uiteindelijk uit het landschap'''. Veel terpen zijn '''in de loop van de 19e eeuw afgegraven'''. De afgegraven terpgrond is '''behoorlijk vruchtbaar en structuurverbeterend'''. Daarom wordt de terpaarde verhandeld, vervoerd '''naar minder vruchtbare landbouwgebieden om daar als bemesting en grondverbetering te worden gebruikt'''.
In het Gelderse rivierenlandschap is de eerste moderne terp opgeworpen waar een boederderij op staat. De keuze was om het boerenbedrijf helemaal uit het gebied weg te halen of een terp aan te leggen. In het rivierengebied is de keuze gemaakt om op sommige plaatsen de rivier de ruimte te geven. Dat heeft dan als direct gevolg dat gebieden onder water kunnen komen te staan als de rivier door extreem hoogwaterstanden die ruimte ook neemt.
+
  
Het is niet geheel duidelijk of er meer terpen komen.
+
[[Bestand:Wiewerd_goudschat_k.JPG|400×225px|link=]]
 +
'''Goudschat uit Wieuwert'''
 +
 
 +
De Groningse hoogleraar prof. Van Giffen heeft veelvuldig '''onderzoek gedaan op de plaatsen waar terpen zijn afgegraven'''. Het materiaal, dat bij de afgraving vrijkomt '''geeft veel informatie weer van de geschiedenis van de bewoners die ooit op de terp/ wierden''' woonden.
 +
 
 +
[[Bestand:Hogebeintum_k.JPG|600×450px|link=]]
 +
'''Hegebeintum'''
 +
 
 +
Enkele van de meest bekende terpen '''in Friesland''' zijn die van de dorpen '''Winsum, Hegebeintum en Hantumhuzen'''. Mooie voorbeelden van half afgegraven wierden '''in Groningen''' zijn te vinden bij '''Niehove (beschermd dorpsgezicht) en Ezinge'''.
 +
 
 +
Terpen zijn '''reeds eeuwenlang al niet meer nodig''' geweest om mens en dier te beschermen tegen hoog water. In het '''eerste decennium van de 21e eeuw''' is er weer '''hernieuwde aandacht''' gekomen voor de terp '''als veiligheidsgarantie tegen hoge waterstanden'''.
 +
<br>'''In het Gelderse rivierenlandschap''' is '''de eerste moderne terp opgeworpen''', waar een nieuwe boederderij op gebouwd is. Men stond voor de keuze om het betreffende boerenbedrijf helemaal uit het gebied weg te halen, of het op een aan te leggen terp te vestigen.
 +
<br>In het rivierengebied is namelijk de keuze gemaakt, om op sommige plaatsen '''de rivier opnieuw de ruimte te geven'''. Dat heeft dan als '''direct gevolg, dat gebieden onder water kunnen komen te staan''', als de rivier door extreem hoge waterstanden die ruimte ook inderdaad neemt en het vrije gebied onder water zet.
 +
 
 +
Het is niet geheel duidelijk of er nog meer nieuwe terpen zullen komen.
 +
 
 +
(afbeeldingen: Wikipedia)
 +
 
 +
<br>
 +
[[Category:Friese plaatsen en streken]]

Huidige versie van 24 sep 2021 om 19:16

Een terp is een kunstmatig opgeworpen heuvel die in het verleden bescherming bood tegen het wassende water.

Hoewel ze verschillende namen hebben: terp (Friesland), wierde (Groningen) of vliedberg (Zeeland), ze beogen allemaal hetzelfde doel: mens, dier en huis bescherming bieden in tijden, waarin het water omhoog komt. Het is één van de eerste middelen, waarmee de mensen die vlak bij het water wonen, tijdelijk of permanent veiligheid zoeken, door op een hogere plaats dan het omringende land droog te kunnen wonen. Terpen worden al ruim voor het jaar 1000 aangelegd.

‎600×450px Deinum

Een volgende stap in de bescherming tegen het water is het aanleggen van dijken, die soms ook de terpdorpen met elkaar verbinden. De eerste dijken worden vanuit de terpdorpen of vanuit een klooster aangelegd. De monniken van het klooster in Groningse Aduard brengen op deze manier het omringende land zelfs in cultuur.

De kunstmatige heuvels zijn overal in het kustgebied te vinden, maar in het bijzonder in Groningen, Friesland en Zeeland, waar de zee lange tijd vrij spel heeft gehad via grote zeearmen als de Middelsee, het Reitdiep. In Zeeland waren dat armen, zoals nu de Ooster- en Westerschelde.
Zeeland bestond vroeger uit veel meer eilanden, dan wat tegenwoordig de Zeeuwse eilanden noemen. Deze eilanden werden geleidelijk tot grotere gehelen samengevoegd: pas in de 19e eeuw werd zo nog het eiland Walcheren, waarop meerdere vliedbergen liggen, bij het eiland van Zuid-Beveland getrokken.

De omvang in hoogte en oppervlakte van een terp, wierde of vliedberg variëert sterk. Soms is er alleen een boerderij op gebouwd, soms een kleiner of groter dorp.
In de loop van de eeuwen kan de terp meerdere bouwlagen gaan bevatten. Als de hoogte van de terp onvoldoende is geworden, dan wordt er weer een ophopingslaag aan toegevoegd, dat kan alleen als er nog geen sprake is van vaste gebouwen: boerderijen, huizen, stallen en een kerk.

Omdat de terp geleidelijk aan zijn beschermende functie heeft verloren door de aanleg van stevige (zee)dijken, verdwijnen de terpen uiteindelijk uit het landschap. Veel terpen zijn in de loop van de 19e eeuw afgegraven. De afgegraven terpgrond is behoorlijk vruchtbaar en structuurverbeterend. Daarom wordt de terpaarde verhandeld, vervoerd naar minder vruchtbare landbouwgebieden om daar als bemesting en grondverbetering te worden gebruikt.

400×225px Goudschat uit Wieuwert

De Groningse hoogleraar prof. Van Giffen heeft veelvuldig onderzoek gedaan op de plaatsen waar terpen zijn afgegraven. Het materiaal, dat bij de afgraving vrijkomt geeft veel informatie weer van de geschiedenis van de bewoners die ooit op de terp/ wierden woonden.

600×450px Hegebeintum

Enkele van de meest bekende terpen in Friesland zijn die van de dorpen Winsum, Hegebeintum en Hantumhuzen. Mooie voorbeelden van half afgegraven wierden in Groningen zijn te vinden bij Niehove (beschermd dorpsgezicht) en Ezinge.

Terpen zijn reeds eeuwenlang al niet meer nodig geweest om mens en dier te beschermen tegen hoog water. In het eerste decennium van de 21e eeuw is er weer hernieuwde aandacht gekomen voor de terp als veiligheidsgarantie tegen hoge waterstanden.
In het Gelderse rivierenlandschap is de eerste moderne terp opgeworpen, waar een nieuwe boederderij op gebouwd is. Men stond voor de keuze om het betreffende boerenbedrijf helemaal uit het gebied weg te halen, of het op een aan te leggen terp te vestigen.
In het rivierengebied is namelijk de keuze gemaakt, om op sommige plaatsen de rivier opnieuw de ruimte te geven. Dat heeft dan als direct gevolg, dat gebieden onder water kunnen komen te staan, als de rivier door extreem hoge waterstanden die ruimte ook inderdaad neemt en het vrije gebied onder water zet.

Het is niet geheel duidelijk of er nog meer nieuwe terpen zullen komen.

(afbeeldingen: Wikipedia)