Schiermonnikoog

Uit Wouda's Wiki
Versie door imported>Vincent Erdin op 19 nov 2012 om 17:04 (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Schiermonnikoog Een van de Nederlandse Waddeneilanden. Schiermonnikoog behoort samen met de eilanden Vlieland, Terschelling en Ameland tot de provincie Friesland. Het...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Schiermonnikoog

Een van de Nederlandse Waddeneilanden. Schiermonnikoog behoort samen met de eilanden Vlieland, Terschelling en Ameland tot de provincie Friesland. Het is met nog geen duizend inwoners de kleinste zelfstandige gemeente van Nederland. Op het eiland is slechts 1 dorp met de gelijknamige naam: Schiermonnikoog, dit is een beschermd dorpsgezicht.

Tot aan de Tweede Wereldoorlog was het eiland particulier bezit.

Het hele eiland heeft de status van Nationaal Landschap en is ongeveer 16 km lang en ter hoogte van het dorp ruim 3 km. breed. Naar het oosten wordt het eiland steeds smaller totdat er een zandvlakte van een kilometer overblijft. Schiermonnikoog valt nu weer in zijn geheel onder de provincie Friesland. Enkele jaren geleden is dat offciëel vastgelegd. Het eiland ,,wandelt" nog steeds een beetje naar het oosten de provincie Groningen binnen. Omdat Nederland is opgdeeld in veiligheidsregio's zou het in theorie kunnen gebeuren dat er op het strookje van Schiermonnikoog dat in de provincie Groningen valt twee veiligheidsregio's worden ingzet in het geval van een calamiteit. Omdat dit water naar de zee dragen is, is besloten het eiland in zijn geheel bestuurlijk onder te brengen bij Friesland.


Schiermonnikoog is via een reguliere veerdienst vanuit Lauwersoog vijf keer per dag bereikbaar. In de zomermaanden varen er ook enkele boten vanuit Esonstad (Oostmahorn) over het Lauwersmeer door de sluizen bij Lauwersoog naar Schiermonnikoog. Dit is vooral een toeristische voorziening. Het is een autoluw eiland, auto's van bezoekers mogen niet mee. De bevolking mag op het eiland gebruik maken van een auto.

Schiermonnikoog heeft een eigen variant van het Fries. In 2001 verscheen het nieuwe woordenboek van Els Perdok. In dit woordenboek is getracht het dialect levend te houden door ook alle nieuwe woorden een woord in het dialect te geven.

Opmerkelijk is dat het eiland twee vuurtorens heeft, alleen de rode vuurtoren is nog in werking ten behoeve van de scheepvaart.

Het eiland heeft een polder: de Banckspolder. Deze polder wordt voor agrarische doeleinden gebruikt en ligt aan de zuidwest kant van het eiland. De polder ligt ongeveer 2 meter boven NAP. De polder wordt omsloten door de Kooiweg, de Oosterkwelder de Westerplas en de Waddendijk. De dijk ligt tussen de Waddenzee en de polder, de dijk loopt door tot aan de Oosterkwelder en heeft een lengte van nauwelijks 3 kilometer.

Aan de west- en noordzijde van het eiland ligt een brede duinenrij waardoor het eiland gevrijwaard blijft blijft van water dat vanuit de Noordzee binnen zou willen dringen.

Als er problemen zijn met aanvallen op de kustlijn van één van de Waddeneilanden dan is dat veeleer bij Ameland het geval waar ter hoogte van het vliegveld meerdere keren zandsuppleties zijn uitgevoerd om het strand breed genoeg te houden en daarmee het water op veilige afstand.

Het natuurgebied na de Kobbeduinen is tussen maart en augustus afgesloten omdat het dan volop broedseizoen is.

Het hoogste punt op het eiland is het duin met de bunker Wasserman, hier is een uitkijkpunt. Behalve een overzicht over het eiland zijn delen van Friesland en Groningen bij helder weer goed te zien. Achter en aan de voet van de binker ligt een bijzondere begraafplaats: Vredehof, gesticht in 1917 aanvankelijk voor aangespoelde drenkelingen die in de Eerste Wereldoorlog op het eiland aanspoelden. Ook in de Tweede Wereldoorlog is Vredehof voor dit doel gebruikt.

Waterstaatkundig valt Schiermonnikoog onder het Wetterskip Fryslân.