Raad van State (Nederland)

Uit Wouda's Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Raad van State is in Nederland een adviesorgaan van de regering en het staatshoofd. De Raad van State zetelt aan de Kenuterdijk 22 in Den Haag.

150×259px Keizer Karel V, Heer der Nederlanden en oprichter van de Raad van State

Als de regering een wetsvoorstel maakt en dat in wil dienen bij de Kamers van de Staten Generaal, dan wordt er eerst advies gevraagd aan de Raad van State om het nieuwe wetsvoorstel te laten toetsen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid en eventuele tegengestelde belangen die door het wetsvoorstel op zouden kunnen treden.

De regering kan het uitgebrachte advies van de Raad van State overnemen maar ook naast zich neerleggen. Sailliant detail is, dat de huidige vice voorzitter van de Raad van State, mr. P.H. Donner meer dan eens een advies van de Raad destijds in zijn functie als minister terzijde heeft gelegd.

Sinds 1814 is de regerend vorst voorzitter van de Raad van State, van 30 april 1980 - 30 april 2013 Koningin Beatrix en vanaf dat moment Koning Willem Alexander.
De erfprins(es) tevens de beoogde troonopvolger wordt vanaf het moment waarop hij/ zij de leeftijd van 18 jaar bereikt lid van de Raad van State. Prins Willem Alexander werd in 1985 lid van de Raad van State en prinses Catharina Amalia naar verwachting in 2021.

Behalve dat de Raad van State advies uitbrengt aan de regering en het staatshoofd heeft de Raad ook een rechtsprekende taak.
In het publiekrecht mag de Raad gevraagd worden om een een oordeel uit te spreken over de toepassing van de wet door de bestuursorganen die belast zijn met de uitvoerende macht.
Het begrip uitvoerende macht gaat terug op de trias politica van Montesquie: wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht.
Montesquie wilde hiermee bereiken dat niet alle macht binnen een rechtsstaat in de hand was van het staatshoofd, maar dat er verschillende organen zouden zijn, zodat de democratie gewaarborgd zou worden.

400×300px Gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk

De uitvoerende macht berust in Nederland onder meer bij de provincie, gemeente en het waterschap. De Raad van State kan gevraagd worden om een uitspraak te doen over de wijze waarop een gemeente de wet uitvoert, waarbij anderen zich benadeeld voelen.

De Tweede Kamer der Staten Generaal heeft naast een uitvoerende taak ook een controlerende taak.

Er is een Wet op de Raad van State.

Voor meer informatie zie ook de eigen site van de Raad van State.