Gedenkboek Jaffa en Raad van State (Nederland): verschil tussen pagina's

Uit Wouda's Wiki
(Verschil tussen pagina's)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
imported>Cierick Goos
(Illustraties toegevoegd)
 
imported>Vincent Erdin
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'De Raad van State is in Nederland een adviesorgaan van de regering en het staatshoofd. Als de regering een wetsvoorstel maakt en dat in wil dienen bij de Kamers van d...')
 
Regel 1: Regel 1:
Ter gelegenheid van de opening van het Provinciaal-stoomgemaal heeft de machinefabriek "Jaffa" een gedenkboek gemaakt. Dit boek is onder andere aan koningin Wilhelmina uitgereikt bij de plechtige opening van het stoomgemaal.
De Raad van State is in Nederland een adviesorgaan van de regering en het staatshoofd.


Dit gedenkboek getitteld "Bemaling van Friesland's boezem" is in ingescnade vorm terug te vinden op Delpher. In de bronvermelding is een link opgenomen naar dit document<sup>[1.]</sup>. Alle text en afbeeldingen zijn hier van afkomstig.  
Als de regering een wetsvoorstel maakt en dat in wil dienen bij de Kamers van de Staten Generaal dan wort er eerst advies gevraagd aan de Raad van State om het nieuwe wetsvoorstel te laten toetsen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid en eventuele tegengestelde belangen die door het wetsvoorstel op zouden kunnen treden.


Voor deze wiki is het boekwerkje opgedeeld in de volgende delen:
De regering kan het uitgebrachte advies van de Raad van State overnemen maar ook naast zich neerleggen.
Sailliant detail is dat de huidige vice voorzitter van de Raad van State mr. P.H. Donner meer dan eens een advies van de Raad destijds in zijn functie als minister terzijde heeft gelegd.


* Intro (deze pagina)
Sinds 1814 is de regerend vorst voorzitter van de Raad van State, thasn Koningin Beatrix.
* [[Gedenkboek Jaffa/Voorwoord | Voorwoord]]
De erfprins(es) tevens de  beoogde troonopvolger wordt vanaf het moment waarop hij/ zij de leeftijd van 18 jaar bereikt lid van de Raad van State. Prins Willem Alexander werd in 1985 lid van de Raad van State en prinses Amalia naar verwachting in 2021.
* [[Gedenkboek Jaffa/Ontstaansgeschiedenis landschap | Ontstaansgeschiedenis landschap]]
* [[Gedenkboek Jaffa/Waterstaatkundige inrichting | Waterstaatkundige inrichting]]
* [[Gedenkboek Jaffa/Afstroomingsvraagstuk | Afstroomingsvraagstuk]]
* [[Gedenkboek Jaffa/Bemaling Frieslands boezem | Bemaling Frieslands boezem]]
* [[Gedenkboek Jaffa/Definitieve plan bemaling | Definitieve plan bemaling]]
* [[Gedenkboek Jaffa/Beschrijving landschap | Beschrijving landschap]]
* [[Gedenkboek Jaffa/Beschrijving buitenkant gemaal | Beschrijving buitenkant gemaal]]
* [[Gedenkboek Jaffa/Beschrijving machinehal | Beschrijving machinehal]]
* [[Gedenkboek Jaffa/Beschrijving ketelhuis | Beschrijving ketelhuis]]


Behalve dat de Raad van State advies uitbrengt aan de regering en het staatshoofd heeft de Raad ook een rechtsprekende taak.
In het publiekrecht mag de Raad gevraagd worden om een een oordeel uit te spreken over de toepassing van de wet door de bestuursorganen die belast zijn met de uitvoerende macht.
Het  begrip uitvoerende macht gaat terug op de ,,trias politica" van Montesquie: Wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht.
Montesquie wilde hiermee bereiken dat niet alle macht binnen een rechtsstaat in de hand was van het staashoofd maar dat er verschillende organen zouden zijn zodat de democratie gewaarborgd zou worden.


----
De uitvoerende macht berust in Nederland ondermeer bij de provincie, gemeente en het waterschap. De Raad van State kan gevraagd worden om een uitspraak te doen over de wijze waarop een gemeente de wet uitvoert waarbij anderen zich benadeeld voelen.
Bemaling Friesland's boezem


{| style="border-collapse:collapse; margin: auto;"
De Tweede kamer der Staten Generaal heeft naast een uitvoerende taak ook een controlerende taak.
| [[Bestand:Gedenkboek Jaffa p1. Titelblad.png]]
|}
 
 
Aangeboden ter gelegenheid van de plechtige opening van het Provinciaal-stoomgemaal aan de Teroelsterkolk nabij lemmer Door Hare majesteit koningin Wilhelmina den 7<sup>den</sup> october 1920
 
{| style="border-collapse:collapse; margin: auto;"
| [[Bestand:Gedenkboek Jaffa p5..png]]
|}
 
----
 
 
<p style="text-align:center;"> [[Gedenkboek Jaffa/Voorwoord | Volgende deel ──>]]</p>
 
 
=='''Bronnen'''==
# Machinefabriek “Jaffa” (1920) ''Bemaling Friesland’s boezem.'' <br> Geraadpleegd op 07-09-2021, van http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB21:046637000

Versie van 27 aug 2012 21:06

De Raad van State is in Nederland een adviesorgaan van de regering en het staatshoofd.

Als de regering een wetsvoorstel maakt en dat in wil dienen bij de Kamers van de Staten Generaal dan wort er eerst advies gevraagd aan de Raad van State om het nieuwe wetsvoorstel te laten toetsen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid en eventuele tegengestelde belangen die door het wetsvoorstel op zouden kunnen treden.

De regering kan het uitgebrachte advies van de Raad van State overnemen maar ook naast zich neerleggen. Sailliant detail is dat de huidige vice voorzitter van de Raad van State mr. P.H. Donner meer dan eens een advies van de Raad destijds in zijn functie als minister terzijde heeft gelegd.

Sinds 1814 is de regerend vorst voorzitter van de Raad van State, thasn Koningin Beatrix. De erfprins(es) tevens de beoogde troonopvolger wordt vanaf het moment waarop hij/ zij de leeftijd van 18 jaar bereikt lid van de Raad van State. Prins Willem Alexander werd in 1985 lid van de Raad van State en prinses Amalia naar verwachting in 2021.

Behalve dat de Raad van State advies uitbrengt aan de regering en het staatshoofd heeft de Raad ook een rechtsprekende taak. In het publiekrecht mag de Raad gevraagd worden om een een oordeel uit te spreken over de toepassing van de wet door de bestuursorganen die belast zijn met de uitvoerende macht. Het begrip uitvoerende macht gaat terug op de ,,trias politica" van Montesquie: Wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. Montesquie wilde hiermee bereiken dat niet alle macht binnen een rechtsstaat in de hand was van het staashoofd maar dat er verschillende organen zouden zijn zodat de democratie gewaarborgd zou worden.

De uitvoerende macht berust in Nederland ondermeer bij de provincie, gemeente en het waterschap. De Raad van State kan gevraagd worden om een uitspraak te doen over de wijze waarop een gemeente de wet uitvoert waarbij anderen zich benadeeld voelen.

De Tweede kamer der Staten Generaal heeft naast een uitvoerende taak ook een controlerende taak.