Fundering en Raad van State (Nederland): verschil tussen pagina's

Uit wiki
(Verschil tussen pagina's)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
imported>Bert Lems
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Fundatie')
 
imported>Vincent Erdin
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'De Raad van State is in Nederland een adviesorgaan van de regering en het staatshoofd. Als de regering een wetsvoorstel maakt en dat in wil dienen bij de Kamers van d...')
 
Regel 1: Regel 1:
[[Fundatie]]
De Raad van State is in Nederland een adviesorgaan van de regering en het staatshoofd.
 
Als de regering een wetsvoorstel maakt en dat in wil dienen bij de Kamers van de Staten Generaal dan wort er eerst advies gevraagd aan de Raad van State om het nieuwe wetsvoorstel te laten toetsen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid en eventuele tegengestelde belangen die door het wetsvoorstel op zouden kunnen treden.
 
De regering kan het uitgebrachte advies van de Raad van State overnemen maar ook naast zich neerleggen.
Sailliant detail is dat de huidige vice voorzitter van de Raad van State mr. P.H. Donner meer dan eens een advies van de Raad destijds in zijn functie als minister terzijde heeft gelegd.
 
Sinds 1814 is de regerend vorst voorzitter van de Raad van State, thasn Koningin Beatrix.
De erfprins(es) tevens de  beoogde troonopvolger wordt vanaf het moment waarop hij/ zij de leeftijd van 18 jaar bereikt lid van de Raad van State. Prins Willem Alexander werd in 1985 lid van de Raad van State en prinses Amalia naar verwachting in 2021.
 
Behalve dat de Raad van State advies uitbrengt aan de regering en het staatshoofd heeft de Raad ook een rechtsprekende taak.
In het publiekrecht mag de Raad gevraagd worden om een een oordeel uit te spreken over de toepassing van de wet door de bestuursorganen die belast zijn met de uitvoerende macht.
Het  begrip uitvoerende macht gaat terug op de ,,trias politica" van Montesquie: Wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht.
Montesquie wilde hiermee bereiken dat niet alle macht binnen een rechtsstaat in de hand was van het staashoofd maar dat er verschillende organen zouden zijn zodat de democratie gewaarborgd zou worden.
 
De uitvoerende macht berust in Nederland ondermeer bij de provincie, gemeente en het waterschap. De Raad van State kan gevraagd worden om een uitspraak te doen over de wijze waarop een gemeente de wet uitvoert waarbij anderen zich benadeeld voelen.
 
De Tweede kamer der Staten Generaal heeft naast een uitvoerende taak ook een controlerende taak.

Versie van 27 aug 2012 21:06

De Raad van State is in Nederland een adviesorgaan van de regering en het staatshoofd.

Als de regering een wetsvoorstel maakt en dat in wil dienen bij de Kamers van de Staten Generaal dan wort er eerst advies gevraagd aan de Raad van State om het nieuwe wetsvoorstel te laten toetsen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid en eventuele tegengestelde belangen die door het wetsvoorstel op zouden kunnen treden.

De regering kan het uitgebrachte advies van de Raad van State overnemen maar ook naast zich neerleggen. Sailliant detail is dat de huidige vice voorzitter van de Raad van State mr. P.H. Donner meer dan eens een advies van de Raad destijds in zijn functie als minister terzijde heeft gelegd.

Sinds 1814 is de regerend vorst voorzitter van de Raad van State, thasn Koningin Beatrix. De erfprins(es) tevens de beoogde troonopvolger wordt vanaf het moment waarop hij/ zij de leeftijd van 18 jaar bereikt lid van de Raad van State. Prins Willem Alexander werd in 1985 lid van de Raad van State en prinses Amalia naar verwachting in 2021.

Behalve dat de Raad van State advies uitbrengt aan de regering en het staatshoofd heeft de Raad ook een rechtsprekende taak. In het publiekrecht mag de Raad gevraagd worden om een een oordeel uit te spreken over de toepassing van de wet door de bestuursorganen die belast zijn met de uitvoerende macht. Het begrip uitvoerende macht gaat terug op de ,,trias politica" van Montesquie: Wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. Montesquie wilde hiermee bereiken dat niet alle macht binnen een rechtsstaat in de hand was van het staashoofd maar dat er verschillende organen zouden zijn zodat de democratie gewaarborgd zou worden.

De uitvoerende macht berust in Nederland ondermeer bij de provincie, gemeente en het waterschap. De Raad van State kan gevraagd worden om een uitspraak te doen over de wijze waarop een gemeente de wet uitvoert waarbij anderen zich benadeeld voelen.

De Tweede kamer der Staten Generaal heeft naast een uitvoerende taak ook een controlerende taak.