Nederland: verschil tussen versies

Uit Wouda's Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
imported>Jan Pieter Rottine
imported>Jan Pieter Rottine
Regel 12: Regel 12:
<br>Een nieuwe vorst legt '''de eed of de belofte van getrouwheid aan de Grondwet''' af. Dat betekent dat de vorst '''geen absolute macht''' meer heeft, maar gehouden is aan de regels van de '''Grondwet'''. '''Daarin zijn de democratische rechten en plichten van iedere Nederlander geregeld'''.
<br>Een nieuwe vorst legt '''de eed of de belofte van getrouwheid aan de Grondwet''' af. Dat betekent dat de vorst '''geen absolute macht''' meer heeft, maar gehouden is aan de regels van de '''Grondwet'''. '''Daarin zijn de democratische rechten en plichten van iedere Nederlander geregeld'''.


[[Bestand:
[[Bestand:Koning-willem-alexander.jpeg|400×267px|link=]]


Op '''30 april 2013''' is de nieuwe vorst Prins '''Willem Alexander ingehuldigd als koning'''.
Op '''30 april 2013''' is de nieuwe vorst Prins '''Willem Alexander ingehuldigd als koning'''.

Versie van 6 nov 2013 20:00

De naam Nederland is afgeleid van de naam Koninkrijk der Nederlanden

[[Bestand:

Het Koninkrijk bestaat sinds 1813, nadat de Fransen ons land weer hadden verlaten.

248×290px

Nederland is een constitutionele monarchie.

Het land wordt dus geregeerd door een monarch, (vorst of vorstin).
Een nieuwe vorst legt de eed of de belofte van getrouwheid aan de Grondwet af. Dat betekent dat de vorst geen absolute macht meer heeft, maar gehouden is aan de regels van de Grondwet. Daarin zijn de democratische rechten en plichten van iedere Nederlander geregeld.

400×267px

Op 30 april 2013 is de nieuwe vorst Prins Willem Alexander ingehuldigd als koning. Hij zal Koning Willem Alexander genoemd worden.

Nederland is een democratie. De inwoners, die actief kiesrecht hebben, mogen de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal kiezen, de leden van Provinciale Staten, de leden van de gemeenteraad en de leden van het bestuur van het hoogheemraadschap of waterschap. Er is sprake van passief kiesrecht, als iemand zichzelf kandidaat stelt of laat stellen om gekozen te worden.

Leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal worden ,,getrapt" gekozen. De kiesgerechtigden kiezen de leden van Provinciale Staten en zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. Op landelijk niveau kennen we de volksvertegenwoordiging door de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal. Na een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, wordt er een nieuwe regering geformeerd, die een zittingsduur heeft van vier jaar.
De Tweede Kamer telt 150 zetels en de Eerste Kamer 75 zetels.

Het Parlement en de Regering zijn in Den Haag gevestigd. Het Binnenhof is het kloppend hart van het Parlement; in de directe omgeving van het Binnenhof zijn de meeste ministeries te vinden. Op de grens van Den Haag en Scheveningen staat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Den Haag wordt ook wel de Hofstad genoemd omdat Parlement en Regering er zijn gevestigd, terwijl Amsterdam de Hoofdstad van Nederland is.

Nederland bestaat uit twaalf provincies: Groningen, Fryslân, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.
De nieuwste provincie is Flevoland, deze provincie is in 1985 ontstaan.

Inmiddels bestaan er plannen om de provincies op te heffen en nieuwe landsdelen te vormen. In 2015 zou het landsdeel FUN gevormd moeten zijn, dat bestaat uit de huidige provincies: Flevoland, Utrecht en Noord-Holland.

Het Algemeen Bestuur van de provincie wordt gevormd door de Provinciale Staten (PS), het aantal leden hangt af van het aantal inwoners. Zuid-Holland heeft 83 zetels en Zeeland 39. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het College van Gedeputeerde Staten (GS). Het College wordt gekozen door de leden van de Provinciale Staten (getrapte verkiezingen)

Voorzitter van zowel PS als GS is de Commissaris der Koning (CdK).

Op lokaal niveau functioneren de gemeenten, zij staan het dichtst bij de inwoners en weten wat er ,,op straat leeft". Het Algemeen Bestuur van een gemeente bestaat uit de Gemeenteraad.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het College van Burgemeester en Wethouders (B&W). Het aantal raadsleden en wethouders hangt af van het aantal inwoners van een gemeente. Uit de leden van de Gemeenteraad wordt het College van B&W geformeerd. Een coalitie van drie samenwerkende partijen zal doorgaans uit drie wethouders bestaan.

Door gemeentelijke herindelingen worden gemeenten groter qua oppervlakte en inwonertal. Veel plattelandsgemeenten zijn al verdwenen of aan het verdwijnen. Het proces van gemeentelijke herindeling is eigenlijk al vanaf het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden gaande. Zo is het vroegere dorp Huizum vrijwel geheel ingesloten door de stad Leeuwarden en maakt het daar nu ook bestuurlijk deel van uit.

In Friesland is het herindelingsproces met de vorming van de gemeente Sud West Fryslan in een stroomversnelling terecht gekomen. Andere gemeenten zullen binnen afzienbare tijd ook samengaan, al dan niet met ,,zachte drang" van de provincie daartoe aangezet.

Iedere provincie heeft een hoofdplaats waar het provinciaal bestuur zetelt. Dit is in een enkel geval niet altijd de grootste plaats van de provincie: Amsterdam is bijvoorbeeld groter dan Haarlem.

Een vierde Bestuurslaag in Nederland wordt gevormd door de waterschappen of hoogheemraadschappen.

Nederland heeft op dit moment 24 waterschappen en hoogheemraadschappen.
Het werkgebied van een waterschap of hoogheemraadschap loopt niet samen met de grens van een provincie.
In Fryslân is het Wetterskip Fryslân (te Leeuwarden) werkzaam, behalve de hele provincie Friesland heeft het ook een klein stuk bij Gaarkeuken/ Grijpskerk tot werkgebied. Beide plaatsen maken deel uit van de provincie Groningen.

Er is maar één waterschap dat in één hele provincie werkzaam is: Waterschap Scheldestromen (Middelburg).
Waterschap Rivierenland (Tiel) werkt in vijf provincies.

Tot nu kunnen de kiesgerechtigde ingezetenen van een waterschap/ hoogheemraadschap de leden van de Verenigde Vergadering (VV of Algemeen Bestuur) kiezen. Omdat de opkomstpercentages al jarenlang extreem laag zijn, denkt men er aan om ook hier het principe van een ,,getrapte" verkiezing te gaan invoeren. De Gemeenteraadsleden zullen in dat geval voortaan de leden van het algemeen bestuur van het waterschap kiezen.
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een dijkgraaf of watergraaf en de leden of hoogheemraden. De watergraaf is te vinden bij waterschappen waar geen zeekerende dijken aanwezig zijn.

Door nieuwe fusies zal het aantal waterschappen nog verder afnemen en ook hier is er discussie: opheffen en onderbrengen bij de provincies of toch als zelfstandige bestuurslaag laten bestaan.

Een belangrijk en zwaarwegend argument om de waterschappen/ hoogheemraadschappen te laten bestaan, is dat zij als geen ander de expertise hebben ten aanzien van waterbeheer. Belangrijk in dit geheel is ook de garantie dat al het geld, dat via de geïnde waterschapsbelasting binnenkomt, ook aan dit doel wordt besteed. Er moet in dit geval geen geld aan andere projecten worden besteed die buiten het terrein van waterbeheer liggen.

(zie ook: Waterschapsverkiezingen)