Lauwersoog: verschil tussen versies

Uit wiki

Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 3: Regel 3:
 
Bij '''Lauwersoog''' is een '''haven''' aangelegd voor de '''veerboot naar [[Schiermonnikoog]]''', voor de '''vissersvloot''' en voor de '''pleziervaart'''.  
 
Bij '''Lauwersoog''' is een '''haven''' aangelegd voor de '''veerboot naar [[Schiermonnikoog]]''', voor de '''vissersvloot''' en voor de '''pleziervaart'''.  
  
In de '''verbinding tussen Friesland en Groningen''' (een '''[[afsluitdijk]]''') zijn '''[[sluizen|spui- en schutsluizen]]''' aangelegd. De '''[[spuisluizen]]''' dienen om het '''overtollige water''' uit de Friese en Groningse '''[[boezem]]''' van het '''[[Lauwersmeer]]''' over te slaan op de '''[[Waddenzee]]'''. Dit kan '''alleen bij eb''' gebeuren omdat de zee op dat moment een '''lager peil heeft dan de boezem''' van het '''[[Lauwersmeer]]'''.
+
In de '''verbinding tussen Friesland en Groningen''' (een '''[[afsluitdijk]]''') zijn '''[[sluizen|spui- en schutsluizen]]''' aangelegd. De '''[[sluizen|spuisluizen]]''' dienen om het '''overtollige water''' uit de Friese en Groningse '''[[boezem]]''' van het '''[[Lauwersmeer]]''' over te slaan op de '''[[Waddenzee]]'''. Dit kan '''alleen bij eb''' gebeuren omdat de zee op dat moment een '''lager peil heeft dan de boezem''' van het '''[[Lauwersmeer]]'''.
  
 
Het water op de Friese boezem staat -0.52 cm en dat op de Groningse boezem -0.97 cm en staat daarmee ruim 40 centimeter lager. Het water uit deze boezemstelsels komt samen op het Lauwersmeer en wordt dan afgevoerd op de Waddenzee.
 
Het water op de Friese boezem staat -0.52 cm en dat op de Groningse boezem -0.97 cm en staat daarmee ruim 40 centimeter lager. Het water uit deze boezemstelsels komt samen op het Lauwersmeer en wordt dan afgevoerd op de Waddenzee.

Versie van 4 okt 2012 om 12:20

Lauwersoog is ontstaan nadat de Lauwerszee in 1968 is afgesloten.

Bij Lauwersoog is een haven aangelegd voor de veerboot naar Schiermonnikoog, voor de vissersvloot en voor de pleziervaart.

In de verbinding tussen Friesland en Groningen (een afsluitdijk) zijn spui- en schutsluizen aangelegd. De spuisluizen dienen om het overtollige water uit de Friese en Groningse boezem van het Lauwersmeer over te slaan op de Waddenzee. Dit kan alleen bij eb gebeuren omdat de zee op dat moment een lager peil heeft dan de boezem van het Lauwersmeer.

Het water op de Friese boezem staat -0.52 cm en dat op de Groningse boezem -0.97 cm en staat daarmee ruim 40 centimeter lager. Het water uit deze boezemstelsels komt samen op het Lauwersmeer en wordt dan afgevoerd op de Waddenzee.

Omdat het Gronings water van een dieper punt moet komen is er bij Lammerburen in dezelfde tijd waarin het ir.D.F. Woudagemaal werd gebouwd ook een gemaal, De Waterwolf van het waterschap Electra, gebouwd. Dit gemaal brengt het water vanuit het Reitdiep en Kommerzijlster Riet op een zes kilometer lange tussenboezem en gaat via de sluizen bij Zoutkamp naar het Lauwersmeer. Die tussenboezem fungeert als reservoir en kan volgezet worden als er erg veel neerslag is gevallen. Behalve het water uit Groningen wordt er ook water vanaf de Drentse Heuvelrug aangevoerd, ook dat komt uiteindelijk via het Reitdiep en het gemaal.

In de afgelopen jaren is het meer dan eens voorgekomen dat de spuisluizen niet geopend konden worden door een te hoge waterstand op de Waddenzee, dat is vooral het geval bij een stevige noordwesten wind. Dan wordt het water in de Waddenzee opgestuwd tot ver in het oostelijk deel van de Waddenzee. Dat extra opgestuwde water kan er dan voor zorgen dat het peil op de Waddenzee hoger is dan op het Lauwersmeer. Er wordt dan ook rekening mee gehouden dat er tussen 2020 en 2030 een gemaal wordt gebouwd bij Lauwersoog. Dat gemaal zal de spuisluizen vervangen. Of daarmee ook de twee boezemgemalen ir. D.F. Wouda en De Waterwolf komen te vervallen is nog onduidelijk.

In april 2012 maakte staatssecretaris J. Atsma tijdens een bezoek aan de provincie Fryslân bekend dat er geen geld beschikbaar zal worden getseld door de rijksoverheid voor de bouw van een gemaal bij Lauwersoog. De geraamde kosten bedragen op dit moment 180 miljoen euro. Dijkgraaf Van Erkelens, Wetterskip Fryslân, heeft al laten weten dat de kosten te hoog zijn om over de twee noordelijke provincies te verdelen en de ingezetenen (inwoners) van beide provincies op te zadelen met een forse stijging van de waterschapslasten.

Eind september 2012 werd bekendgemaakt dat er in het najaar nieuw overleg plaats zal vinden om na te gaan welke doelstellingen er geformuleerd worden voor dit gebied: landbouw, natuur en veiligheid zijn belangrijke bespreekpunten. Als de rijksoverheid de voorkeur geeft aan nieuwe natuur dan heeft dat onmiskenbaar gevolgen voor de bouw van het gemaal omdat dat doel gediend is bij meer zout water in het Lauwersmeer in dat geval lijkt een nieuw gemaal minder noodzakelijk te zijn.

De landbouw zal het aspect van goede landbouwgrond blijvend herhalen en geen behoefte hebben aan extra zoutwater in het Lauwersmeer.

In alle varianten zal de veiligheid niet in gevaar mogen komen. De afvoercapaciteit vanuit de Friese en Groningse boezem moet ook op lange termijn volledig gewaarborgd zijn.