Kampen

Uit Wouda's Wiki
Versie door imported>Jan Pieter Rottine op 5 nov 2013 om 17:36
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Kampen is een oude Hanzestad (Hanze) aan de IJssel.

600×486px

Bij de stad Kampen stroomt de IJssel de voormalige Zuiderzee in, sinds 1932 IJsselmeer.
De IJssel is de belangrijkste aanvoerroute van zoet water in het IJsselmeer en is daarmee van essentieel belang voor een groot deel van de waterhuishouding in Nederland. Bij langdurige droogte wordt er op verschillende plaatsen langs het IJsselmeer water ingelaten. Dit gebeurt ook bij de inlaatsluis naast het ir. D.F. Woudagemaal.

401×600px

De stad Kampen is ca. 1100 op terpen of verhogingen langs de IJssel ontstaan. Pas enkele eeuwen later ging men over tot het aanleggen van dijkjes langs de Zuiderzee om het achterland en de stad tegen de zee te beschermen. In het stratenpatroon van de stad is dit nog terug te zien: de IJsselkade, Oudestraat, Boven Nieuwstraat en de Burgwal.
De Burgel fungeerde aanvakelijk als grens van de stad, maar later, bij de uitbreiding van de stad werden de Vloeddijk, Groenestraat en de Ebbingestraat volgens hetzelfde patroon aangelegd als de eerdere straten in het oude stadsgedeelte. Na die stadsuitbreiding werd de Singelgracht de nieuwe begrenzing. Op sommige plaatsen in de oude stad is het hoogteverschil nog waarneembaar.

Vanuit Kampen werd handel gedreven op havensteden die aan de Oostzee lagen. In de Buitenhaven ligt nog een replica van een kogge waarmee naar de Oostzee werd gevaren.

[[Bestand:

De vesting van Kampen werd in 1809 opgeheven en was vanaf dat moment niet langer strategisch van belang. Wel was Kampen lange tijd een garnizoensplaats, het gebouw waar de Generaal Heutszkazerne in gehuisvest was, herinnert nog aan deze periode.

Voor de bevaarbaarheid van de IJssel was het nodig om het huidige Keteldiep te verbeteren, dat gebeurde tussen 1826 en 1839.
Kampen kreeg in 1865 een aansluiting op het spoorwegnet, de spoorlijn Zwolle - Kampen bestaat nog steeds. Er bestaan plannen om de lijn te vertrammen en dan ook een halte bij de nieuwbouwwijk van Zwolle Stadshagen te bouwen. Op dit moment is er binnen de dienstregeling geen ruimte voor een extra halteplaats. Nu worden er in Zwolle in verschillende richtingen aansluitingen gegeven, die zouden verloren gaan op het moment dat er nu een halteplaats Stadshagen in gebruik zou worden genomen.

Kampen had lange tijd een gunstig vestigingsklimaat, omdat er geen gemeentelijke belastingen werden geheven. Vooral voor renteniers uit Zwolle was dit aantrekkelijk.

Kampen was tot voor enkele jaren geleden een bekende universiteitsstad. De stad kende twee theologische opleidingen.
De opleiding van de Gereformeerde kerk (synodaal) Oudestraat/ Koornmarkt is na de samenvoeging tot de PKN kerk in 2004 gesloten en overgebracht naar Amsterdam en Groningen.
De veel kleinere opleiding aan de Broederweg bestaat nog, een nauwere samenwerking/ fusie op termijn met Apeldoorn of Amsterdam wordt echter niet uitgesloten. Kampen neemt onder de steden met een universiteit als kleinste plaats een bijzondere positie in.

Buiten Kampen is vlak na 1859 het wijkje Brunepe gebouwd. Hier werden de eilandbewoners van Schokland opgevangen, die verplicht waren om het eiland voor 1 juli 1859 te verlaten. Het is nu niet meer te herkennen, omdat er een bedrijventerrein is gebouwd. Enkele van deze woonhuizen zijn weer opgebouwd in het Zuiderzeemuseum.

De binnenstad van Kampen is sinds 1975 een beschermd stadsgezicht.

Om de binnenstad tegen de hoge waterstand van de IJssel te beschermen is enkele jaren geleden in de IJsselkade een opblaasbare waterkering gebouwd. Deze kering is in de constructie van de weg weggewerkt maar kan, zodra dat nodig is, worden gebruikt. Langs de hele kade staat een muur waar op een aantal plaatsen nog schotbalken tussengeplaatst kunnen worden, zodat de kade hermetisch is afgesloten en het water van de IJssel niet meer de stad in kan stromen. Dit risico doet zich vooral in het voorjaar voor als er via de Rijn veel smeltwater vanaf de bergen in Zwitersland en Duitsland wordt aangevoerd. Ondergelopen kades in verschillende steden langs de IJssel behoren dan tot de harde realiteit: Deventer, Zutphen en de ondergelopen uiterwaarden.