Een inlaatsluis heeft als functie om water vanuit het IJsselmeer de Friese boezem in te laten stromen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn in tijden van aanhoudende droogte of om het water in de Friese boezem te verversen (om de water kwaliteit te verbeteren).

Inlaatsluis Ter Oelsterkolk

In de directe nabijheid van het ir. D.F. Woudagemaal staat een inlaatsluis, de inlaatsluis "Ter Oelsterkolk". Bovendien beschikt Wetterskip Fryslân over een inlaatsluis ter plekke van Teakesyl (Tacozijl), de locatie van een vroegere "zeezijl", in de volksmond ook wel Ald-Teakesyl genoemd.

Niet alleen de provincie Friesland heeft belang bij deze zoetwaterinlaat, maar ook een deel van de provincie Groningen. Op verzoek van Groningen kan er water worden doorgevoerd. Het water gaat via het Stroomkanaal naar de Grote Brekken en komt dan in het Prinses Margrietkanaal en uiteindelijk bij Gaarkeuken in het Van Starkenborghkanaal.

De inlaat wordt gebruikt als er door verdamping in het voorjaar veel water verdwijnt en er in het voorjaar juist veel water nodig is: voor gewassen die net ingezaaid zijn, voor het vee dat weer naar buiten gaat of om het gras dat later gehooid of ingekuild wordt weer flink te laten groeien. Pas ingezaaide plantjes zijn kwetsbaar als de zon in het voorjaar fel schijnt, uitdrogen en verbranden liggen dan als gevaren op de loer.

Daarnaast is een juiste waterstand in de boezem belangrijk voor de scheepvaart.

Nu kan het Wetterskip Fryslân niet alleen het besluit nemen om water in te laten, het Wetterskip zal dat altijd in overleg moeten doen met het centrum in Lelystad, waar het water van het IJsselmeer via de waterbank over alle belanghebbenden wordt verdeeld.

Om het water vanuit het IJsselmeer de boezem inm te laten stromen is tamelijk eenvoudig. Het peil op het IJsselmeer staat in het voorjaar en de zomer ongeveer 30 cm hoger dan in de boezem (zomerpeil IJsselmeer is tussen de -0.10 m en -0.30 m NAP, de boezem is altijd -0.52 m. NAP). De schuif openzetten is voldoende om het water naar binnen te laten stromen.

Soms gebeurt het inlaten van water nog tot ver in augustus. Hiermee wordt het belang zichtbaar van een groot zoetwaterreservoir dat het IJsselmeer (ook) is. Omdat het watertekort zich over het hele land voor heeft gedaan is het van belang om het beschikbare water goed te verdelen. (zie ook: Inlaten van IJsselmeerwater)