Inlaatsluis

Uit wiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Inlaatsluis

In de directe nabijheid van het ir. D.F. Woudagemaal staat een inlaatsluis. Deze sluis heeft als functie om in tijden van aanhoudende droogte water vanuit het IJsselmeer de Friese boezem in te laten stromen. Niet alleen de provincie Friesland heeft belang bij deze zoetwaterinlaat maar ook een deel van de provincie Groningen. Op verzoek van Groningen kan er water worden doorgevoerd. Het water gaat via het Stroomkanaal naar de Grote Brekken en komt dan in het Prinses Margrietkanaal en uiteindelijk bij Gaarkeuken in het Van Starkenborghkanaal. De inlaat wordt gebruikt als er door verdamping in het voorjaar veel water verdwijnt en er in het voorjaar juist veel water nodig is voor gewassen die net ingezaaid zijn of voor het vee dat weer naar buiten gaat en om het gras dat later ingekuild wordt te laten groeien. Pas ingezaaide plantjes zijn kwetsbaar als de zon in het voorjaar fel schijnt, uitdrogen en verbranden liggen dan als gevaren op de loer.

Daarnaast is een juiste waterstand in de boezem belangrijk voor de scheepvaart.

Nu kan het Wetterskip Fryslân niet alleen het besluit nemen om water in te laten, het wetterskip zal dat altijd in overleg moeten doen met het centrum in Lelystad waar het water van het IJsselmeer via de waterbank over alle belanghebbenden wordt verdeeld.

Het water vanuit het IJsselmeer naar de boezem laten stromen is tamelijk eenvoudig: water stroomt langs de weg van de minste weerstand. Het peil op het IJsselmeer staat 12 cm. hoger (-0,52 m. NAP) dan in de boezem (-0.40 m. NAP). De schuif openzetten is voldoende om het water naar binnen te laten stromen.

Op de site van het Wetterskip Fryslân wordt altij de actuele waterstand weergegeven. Via de site van het wetterskip zoeken op: Actuele Waterinformatie en bij locatie: Meldpunt Lemmer (Woudagemaal) aanklikken. Dan is ook te zien of er water in wordt gelaten.

In 2013 gebeurde het inlaten van water tot ver in augustus. Na de regenbuien van juni bleef het op een enkele regenbui na een aantal weken achtereen droog. Het watertekort bedroeg op een bepaald moment zelfs 105 mm. Hiermee wordt het belang zichtbaar van een groot zoetwaterreservoir zoals het IJsselmeer is. Omdat het watertekort zich over het hele land voor heeft gedaan is het van belang om het beschikbare water goed te verdelen.